Vilém II.

*27.1. 1859 +21.11. 1941

Pruský král a německý císař 1888-1918 z dynastie Hohenzollernů; syn Friedricha III. Po nástupu na trůn propustil kancléře Bismarcka a prosadil celkovou změnu zahraniční a vnitřní politiky. Provokativním a urážlivým vystupováním přispěl k zostření rozporů mezi Německem a ostatními imperialisty, zejména Velkou Británií a Ruskem. Jeho velikášské surové výroky byly pověstné. Mimo jiné vyzval německé vojáky, kteří se zúčastnili intervence proti Číně za tzv. boxerského povstání, aby si počínali tak, že Číňanům zůstane v paměti jméno Němec, jako evropské národy pamatují Huny a jejich Attilu. Zaměřil se na německou expanzi, snažil se vytvořit koloniální panství, usiloval o hegemonii v Evropě a vyrovnání se Velké Británii v námořním zbrojení. Svou politikou se podílel na vyvolání několika evropských krizí; v červenci 1914 taková krize přerostla v 1. světovou válku. Po zhroucení německého státního systému 10.11. 1918 byl svržen a utekl do Nizozemska, kde 1941 zemřel.

Hodnocení referátu Vilém II.

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 004×
  151 slov

Komentáře k referátu Vilém II.