Chování kupujících (marketing)

- velké rozdíly v motivech a rozhodování o nákupu:

1) individuální kupující
2) domácnost
3) organizace

odd 1) se rozhoduje o nákupu sám a snaží se uspokojit svou individuální potřebu
odd 2) často se ale zboží nakupuje pro užívání skupiny spotřebitelů, kteří vytvářejí domácnost; motivy a rozhodování o nákupu budou ovlivněny skutečností, že každý jednotlivec bude mít jiné preference
odd 3) může být představována podniky, vládními organizacemi, rozpočtovými či příspěvkovými organizacemi. Rozhodování o nákupu je obvykle nějakým způsobem institucionalizováno a proces koupě má své předepsané specifické procedury.

Iniciátor – vyvolává potřebu nákupu
Kupující – osoba uskutečňující nákup
Rozhodující – osoba činící rozhodnutí – ovlivňovatel či uživatel

PROCES ROZHODOVÁNÍ

1) Poznání problému – vyvolává nějakou potřebu
2) Hledání informací – (např. konkurence, cena, kvalita)
3) Alternativy – zhodnocení (čemu dám přednost cena x kvalita)
4) Rozhodnutí o nákupu
5) Vyhodnocení nákupu (jak jsme spokojeni s výrobkem)

MASLOWOVA HIERARCHIE POTŘEB

POTŘEBA
seberealizace

POTŘEBA UZNÁNÍ
status uznání

SOCIÁLNÍ POTŘEBY
láska, sounáležitost

POTŘEBY BEZPEČNOSTI
bezpečnost, ochrana

FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY
žízeň, hlad

Hodnocení referátu Chování kupujících (marketing)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 831×
  145 slov

Komentáře k referátu Chování kupujících (marketing)