Cíle reklamy a reklamní styly

REKLAMNÍ PLÁN – cíle reklamy, rozpočet, rozhodnutí o tvorbě sdělení a volba reklam.
média

Cíle reklamy
a) tvorba silné značky
b) zvýšení poptávky
c) posílení tržní a finanční pozice
d) zlepšování pověsti firmy – pozitivní image
e) motivace vlastních pracovníků
f) rozšíření distribuční sítě

- tyto cíle souvisí s funkcemi:
a) informativní
b) přesvědčovací
c) připomínací

Obsah reklamního sdělení
a) informativní – klade důraz na fakta, založen na logickém přesvědčování zákazníka
b) emotivní – sdělení se opírá především o psychologický apel (láska, strach, …)
c) vyjadřující image – pokouší se vyvolat žádoucí spojení mezi výrobkem a životním stylem, atraktivními osobnostmi atd.

Reklamní styly
a) nálada a image – styl spojuje s výrobkem určitou náladu, image vyjadřuje pohodu, lásku, klid
b) fantazie – styl vytváří kolem výrobku nádech fantazie a romantiky
c) běžný život – ukazuje využití výrobku v běžném rodinném životě
d) hudební styl – je vyjádřen zpěvem písničky s chytlavou melodií a s textem týkajícím se výrobku
e) doporučující posudek – důvěryhodná osoba, mohou to být i obyčejní lidé, kteří se kladně vyjadřují o výrobku
f) odborný posudek – opět důvěryhodná osoba, tentokrát ovšem odborník v oboru pracující, kladně hodnotí vlastnosti výrobku
g) vědecký posudek – chce vyjádřit z vědeckého pohledu odlišnosti a výhody propagovaného výrobku
h) symbol osobnosti – propagace výrobku je spojována s určitou osobností, až již skutečným sportovcem, hercem nebo například postavičkou z kresleného filmu

Reklamní média
1. televize
2. rozhlas
3. tisk
4. exteriérová média
5. internet

Hodnocení referátu Cíle reklamy a reklamní styly

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. listopad 2007
  10 389×
  204 slov

Komentáře k referátu Cíle reklamy a reklamní styly