Formy stimulace

- nástroj mark. mixu zaměřený na práci se zákazníky
- obsahuje mimo jiné některé nástroje, které patří k nejstarším v celém mark.
- význam propagace výrazně vzrostl po 2. svět. válce, kdy ekonomický rozmach ve vyspělých zemích vedl k poměrně trvalé dlouhodobé převaze nabídky ad poptávkou
- jak rostla konkurence, stoupal význam propagace

Marketingová komunikace
· principy vychází:
a) z obecných požadavků na komunikaci (psycholog., sociolog. zásady apod.)
b) z mark. požadavků

· charakter mark. komunikace ovlivňuje:
a) příjemce sdělení – s kým budeme komunikovat
b) charakter sdělení
c) forma komunikace

· komunikační proces:
1. zdroj (jednotlivec, firma, …)
2. zakódování (převedení inf. do formy umožňující přenos prostřednictvím médií)
3. dekódování ()převod inf. do formy srozumitelné příjemci)
4. příjemce (kdo je příjemce, za jakým účelem inf. přijímá)
5. zpětné vazby (s jakým výsledkem bylo sdělení přijato)
6. šumy – poruchy komunikace

· účinnost komunikačních procesů – model AIDA
A (attention) – upoutání pozornosti
I (interest) – vzbuzení zájmu
D (desire) – vyvolání přání
A (action) – dosažení akce

Reklama
- neosobní masová komunikace, která je placená
- uskutečňuje se prostřednictvím 5 médií (TV, rozhlas, tisk, exteriérová média, internet)
- cílem je působit na cílový trh – buď na celý potenciální trh nebo na vybraný segment
- informování spotřebitelů, ovlivňování jejich nákupního chování, snaží se je získat pro nákup, předpokladem je upoutat pozornost a vzbudit zájem

Publicita
- neplacená, neosobní forma
- firma ji může ovlivňovat pouze nepřímo tím, že pořádá tiskové konference, poskytuje novinářům podkladové materiály, inf. brožury, sponzorské aktivity
- existuje kladná ale i záporná publicita

 

Podpora prodeje
- nástroje zaměřené na zvýšení objemu prodeje pomocí některých výhod
- zaměření na distributory nebo na konečné spotřebitele
- nejčastější: předvádění výr., ochutnávky, hry a soutěže, drobné dárky, veletrhy, slevy, …

Přímý marketing
- přímá adresná komunikace mezi zák. a prodávajícím prostřednictvím médií

Osobní prodej
- osobní komunikace s jedním nebo několika zákazníky
- některé firmy se specializují zvláště na tuto formu
- osobní prodej je dražší, ale pohotovější a pružnější, firma ušetří za reklamu

Hodnocení referátu Formy stimulace

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 717×
  301 slov

Komentáře k referátu Formy stimulace