Istrobanka

Vznik a zameranie banky

ISTROBANKA, akciová spoločnosť, je univerzálnou bankou s úplnou devízovou licenciou na vykonávanie hypotekárnych obchodov a licenciou pre poskytovanie poistných produktov. Vznikla 1. septembra 1992 po získaní licencie na všetky bankové operácie od Národnej banky Slovenska a neobmedzenej devízovej licencie od Ministerstva financií Slovenskej republiky. Povolenie na činnosť získala 1. decembra 1992. Banka je komerčnou bankou, ktorá slúži štátnym podnikom, súkromným spoločnostiam a jednotlivým klientom. Centrála banky je v Bratislave.

Akcionári banky

Zakladajúcim akcionárom ISTROBANKY bola Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava. V roku 1993 sa ďalším akcionárom stalo Hlavné mesto Slovenskej republiky, Bratislava. Akcionárska štruktúra sa v roku 1994 rozšírila o tretieho akcionára GiroCredit Bank AG, Viedeň, ktorá sa v roku 1997 spojila s Die Erste oesterreichische Spar-Casse Bank AG a vznikol nový subjekt Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG.

Obchodné miesta a korešpondenčné vzťahy banky

Pobočky a expozitúry ISTROBANKY sú rozmiestnené po celom území Slovenska, pričom banka nepretržite buduje nové obchodné miesta.
V oblasti zahraničného platobného styku má ISTROBANKA nadviazané korešpondenčné vzťahy s viac ako 600 bankami na celom svete.

Produkty a služby banky

ISTROBANKA komplexnou ponukou produktov a služieb uspokojuje náročné požiadavky tak podnikateľských subjektov, ako aj občanov.

Hodnotenie banky

Svoje úspešné pôsobenie na bankovom trhu ISTROBANKA potvrdila získaním popredných hodnotení. Podľa renomovaného britského časopisu Business Central Europe, ISTROBANKA bola v rokoch 1996 a 1997 vyhodnotená ako tretia najlepšia slovenská banka a ako najlepšie sa rozvíjajúca firma na území Slovenskej republiky za rok 1996. v roku 1998 podľa ekonomického týždenníka TREND bola ISTROBANKA piatou najlepšou bankou pôsobiacou na slovenskom bankovom trhu.
ISTROBANKA

Predstavenstvo Dozorná rada

Ing. Miroslav P a u l e n Ing. Rudolf J a n á č
predseda predstavenstva predseda dozornej rady

Ing. Stanislav Š t í t doc. JUDr. Jozef Moravčík
podpredseda predstavenstva podpredseda dozor. rady

Ing. Marián Š e d o členovia dozornej rady:
člen predstavenstva JUDr. Vladimír Hudec
Ing. Rudolf Šeliga
Ing. Ladislav H o l u b a n s k ý JUDr. Ernest Valko
člen predstavenstva Ing. Pavol Krajč
Marián Kupčík
RNDr. Pavol Minárik
Mgr. Otto Ilchman
prof. Ing. Karol Zalai

ISTROBANKA – banka, ktorá má zvuk

Adresa: Laurinská 1. P.O.BOX 109, 810 00 BA
Tel.: 07/59397111, 54431
Fax: 07/54431744
Url: http://www.istrobanka.sk
Kód: 4900
SWIFT kód: ISTR SK BA
IČO: 31331491
Dátum udelenia licencie: 22.06.1992
Dátum začatia činnosti: 1.12.1992
Vedúci predstaviteľ banky: Ing. Miroslav Paulen, generálny riaditeľ
Počet organ. Jednotiek banky: Ústredie, 12 pobočiek, 20 expozitúr,
4 spoločnosti
Počet pracovníkov: 714
Základné imanie upísané (v mil. Sk): 1300,0
Základné imanie splatené (v mil. Sk): 1300,0
Skladba imania: SR – 90 %, Rakúsko – 10 %

Produkty a služby

Účty a vkladové účty
 Bežný účet korunový, devízový
 Bežný účet pre zmluvných lekárov, lekárnikov a iných zmluvných zdravotníckych odborníkov Vzájomnej zdravotnej poisťovne Dôvera,a.s
 Osobný účet ISTROKONTO
 Rentový účet ISTRORENTA
 Rentový účet ISTRORENTA PLUS
 Rentový účet pre zmluvných lekárov, lekárnikov
 Vkladový účet korunový, devízový
 Vkladový účet s daňovým zvýhodnením – SUPERVKLAD
 Vkladná knižka korunová, devízová
 Depozitné certifikáty
 Účet na poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia zo Sociálnej poisťovne a dávok Ministerstva vnútra SR
 Úver pre občanov poskytnutý formou debetu na bežnom účte- Rýchly úver

Komplexný balík produktov pre mladých – ISTROJUVENT
 Bežný účet ISTROJUVENT
 Vkladná knižka ISTROJUVENT
 Vkladový účet ISTROJUVENT

Platobný styk
Bezhotovostný tuzemský a zahraničný platobný styk
 Medzibankový bezhotovostný platobný styk
 Vnútrobankový bezhotovostný platobný styk
 Bezhotovostný zahraničný platobný styk
 Šeky
 Inkaso dokumentárne a nedokumentárne
 Banková záruka

Bankomaty, platobné karty a platobné terminály
 Bankomaty a platobné terminály
 Sieť bankomatov ISTROBANKY
 ATM lokátor spoločnosti Europay

Ostatné služby
 Prenájom bezpečnostných schránok
 Nočný trezor
 Zmenárenská činnosť
 Úver na kúpu osobného motorového vozidla

Elektronické bankovníctvo
Hypotekárne a komunálne úvery

Hodnocení referátu Istrobanka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  2 799×
  582 slov

Komentáře k referátu Istrobanka