Kupní smlouva

Subjekty: kupující, prodávající
Kupní smlouvou se zavazuje prodávající dodat kupujícímu movitou věc a převést na něj vlastnické právo. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.
Smlouva musí obsahovat: předmět, cenu, subjekty.
Dále by měla obsahovat: způsob dodání, placení
množství
odpovědnost za vady
práva a povinnosti subjektů
sankce
podpisy, datum
Smlouva muže být řešena obchodním i občanským zákoníkem.
Pokud je jeden ze subjektů podnikatel a věc kupuje pro účely podnikání, je to řešeno obchodním zákoníkem. Může se ale také stát, že subjektem je podnikatel, ale předmět si nepořizuje pro podnikání( nábytek do bytu), řeší takovou kupní smlouvu občanský zákoník.
Obchodní charakter nemají také smlouvy, jejichž předmětem je nemovitost, ani v případě, že by byla kupována pro potřeby podnikání.
Obchodní zákoník podrobně upravuje různé dodací podmínky včetně odpovědnosti za vady.
Zákon dává možnost kupujícímu odmítnout předčasně dodané zboží.
Předkupní právo- předností nárok ke koupi věci(např. nájemník bytu)

Odpovědnost za vady
Vady jsou v občanském zákoníku děleny na : zřejmé a ostatní
odstranitelné a neodstranitelné
U obchodního zákoníku se dělí: porušení smlouvy podstatným způsobem
porušení sml. nepodstatným způsobem
Zánik
Splněním
Narovnáním- vznikne nový právní vztah mezi subjekty
Odstoupením od smlouvy

Hodnocení referátu Kupní smlouva

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 347×
  178 slov

Komentáře k referátu Kupní smlouva