Management

V dobách minulých si všichni dobře pamatujeme, že v managementu většinou figurovali lidé, jež měli nějaké zkušenosti, to znamená byli vyššího věku. Také ještě neexistoval takový počet středních škol se zaměřením na ekonomiku. Mladí lidé nebyli v tomto oboru moc frekventovaní. Většinou byl management každé firmy zastoupen staršími lidmi, protože všichni měli za to, že čím starší člověk je, tím více zkušeností má a tím je produktivnější. Ovšem není tomu tak, jelikož názory i pravidla se v managementu neustále mění a inovují.

V dnešní době je mnoho mladých lidí, kteří jsou už v topmanagementu firmy a firma prosperuje. Už se nedělají rozdíly mezi starší a mladší generací. Jde teď o znalosti a dovednosti. Mladí lidé mají více nových poznatků, jsou flexibilnější, lépe informovaní, mají modernější názory.

Dnes již existuje mnoho škol přímo zaměřených na tento obor a tudíž i mnoho mladých lidí, jež chtějí získat práci v této oblasti. Samozřejmě, že míst bohužel není tolik, kolik je uchazečů. A to je problém.

Dalším problémem je také praxe. Mnoho firem dnes požaduje minimální praxi dva roky v oboru a to téměř žádný čerstvý absolvent střední školy se zaměřením na management či ekonomiku nemá, samozřejmě že existují i vyjímky. A tak čerstvým maturantům nezbývá nic jiného, než si hledat zatím něco přechodného, aby měli alespoň nějaké finanční prostředky. Chápu, že firmy požadují tuto praxi z jistých důvodů, ale měli by poskytnout i nějakou šanci absolventům středních škol.

Řada studentů v dnešní době ovšem pokračuje ve svém studiu a hlásí se na vysoké školy s ekonomickým zaměřením, a tím si zvyšují možnosti přijetí do zaměstnání.

Bohužel v dnešní době je pořád ještě málo vysokých státních škol, zaměřených jen na ekonomiku a uchazečů stále přibývá z důvodu rostoucího počtu středních ekonomických škol.

Co tedy říci na závěr? Pokud se již dostaneme na vysokou školu a dostudujeme, máme reálnější šanci získat zaměstnání, které nám vyhovuje. Mladá generace je vítána téměř ve všech firmách. Musíme mít ovšem notnou dávku štěstí, odvahy a snahy.

Mix – výrobek, služba
- odvětví CR je rychle měnící se odvětví
- v CR se vyskytuje několik subsystémů, které plní různé funkce
- struktura odvětví CR:
1) DODAVATELÉ
- poskytují služby, které zprostředkovatelé CR prodávají nebo je zákazníci přímo nakupují, lze je rozdělit do 5 kategorií:
ubytovací zařízení
- rozdělují se: hotely tranzitní, rezortní, kongresové, konferenční, motely, motoresty, zájezdní hostince (členěny podle ceny, vybavenosti a rozdílností stylu a nabídky)
- trendy od 80. let:
 dominance hotelových řetězců (Holiday Inns, Mariod, Ramadan)
rostoucí segmentace podle značky – tento typ segmentace rozšířil strukturu typů v rámci jednoho hotelového řetězce existuje šestubytovacích zařízení odlišujících typů zařízení
fúzování společné marketingové programy (sdružení firem k získání „většího marketingového prostoru představuje trend 80. let a dále)
ALL – SUITE HOTELS (začínají se rozrůstat na začátku 80. let, všechny pokoje jako malá apartmá
programy častých návštěvníků (správně identifikovat častého návštěvníka, přizpůsobit marketingu)
speciální služby a vybavenost (ubytovací zařízení zavedly mnoho nových služeb a začali nabízet dokonalou vybavenost) – kabelová tel, počítačové rezervační systémy, speciální podlaží pro úředníky, noviny a časopisy zdarma, fitnescentra, racionální jídelníčky, videosystémy
restaurační a stravovací zařízení
- dominují velké řetězce, podobně jako u hotelových zařízeních
- mezi prvními pěti se objevují hned 4 provozy rychlého občerstvení (Mc Donalds, Burger King, Wendys, Hardees)
- mezi prvními deseti jsou představitelé pizza řetězců (Pizza hut, dominos)
- trendy:
získávání restaurací velkými společnostmi (1.místo – MC donalds –francheezing, 2. místo – Pillsbury – burger king, Goodfathers)
 klasifikace veřejného stravování – člení se do 8 kategorií: řetězce nabízející BURGERY, řetězce nebo firmy pizzerie, KFC – drůbeží speciality, kavárenské řetězce, smluvní stravování, klasické restaurační, stravování rodin, klasické strav. rodin
hlavní vývojové trendy veřejného stravování:
- větší důraz na domácí dodávky
- více zařízení single drive throughts
- větší důraz na nutriční hodnotu pokrmu
- orientace na nabídku specialit národní kuchyně
- růst popularity některých pokrmů (ryby, saláty, těstoviny……)
- růst popularity s nízkým obsahem alkoholu (míchané nápoje, vína, lehká piva)
- růst popularity starého stylu restaurací (nostalgie 50. let)

francheezing ve veřejném stravování (okolo 75 %) všech zařízeních rychlého občerstvení provozují je vlastnípracuje touto formou smluvního nákupu podnikové licence uplatňuje senezávislí podnikatelé a to na základě smlouvy s mateřskou firmou reklama na celostátní úrovni a vlastní marketing advoustranný marketing reklama daného podnikatele)
společnosti provozující zábavné plavby po moři
- jsou spíše dodavateli služeb než dopravci, jejich hotely se pohybují
- trendy:
rychlý rozvoj (během posledních 20 let je to nejdynamičtěji rozvíjející oblast CR, každých 10 let vzroste počet cestujících 4 krát
kreativita a rozšiřování cílových trhů (využívá širokého spektra package a programů – fitnessprogramy, semináře pracovníků firem
závislost na CK (více než 90 % všech rezervací zábavných vyjížděk po moři zprostředkovaných CK)
společnosti půjčující automobily
- v posledních letech se tento průmysl velmi rapidně rozvíjí
- vysoká konkurence, v letech 1960 – 90 se příjmy půjčoven aut zvýšili 10 krát, největší půjčovna HERTZ COMPORATION = 500 tis. aut
- trendy:
koncentrace prodejen v rukou většinu prodeje zajišťují velké firmy (10 největších půjčoventržních vůdců zajišťuje 80 % celkového prodeje (Hertz, Avis, Budget)
závislost na aeroliniích a CK
vstoupili do účast v programech častých návštěvníků  společných programů s aerolinkami, hotelovými řetězci a poskytují zvýhodnění častým klientům
atraktivity CR
- představují rozhodující prvek návštěvy některé patří do kategorie přírodních (Niagarské vodopády),určitého místa CR jiné mají charakter společenských událostí
- růst popularity tématických parků v severní americe v r. 2000 navštívilo 100 mil. návštěvníků 20 hlavních tématických parků
2, DOPRAVCI
- zajišťují dopravní služby pro zákazníky z místa trvalého bydliště do místa CR
- trendy:
fáze a koncentrace v oboru (období 1985 – 87 = horečky fúzí), největší společnosti vznikly v tomto období fúzí
více oblastních a pravidelných dopravních linek
programy častého pasažéra (=návštěvníka), byly to právě aerolinie, které iniciovaly tyto programy
3, ZPROSTŘEDKOVATELÉ SLUŽEB CR
maloobchodní CK – zástupci CR jsou svými příjmy (= provizí) přímo závislí na dopravcích, dodavatelích a ostatních zprostředkovatelích X současně jsou však oni závislí na doporučení CK, role konečných zprostředkovatelů je značně velká, vliv na zákazníka, doporučení vliv na prodej
Tour operátoři a velkoobchodníci se zájezdy – sestavují balík zájezdů nebo služeb, připravují brožury svých zájezdů, které distribuují prostřednictvím CK
Manažeři a agentury služebních a pracovních cest
 Organizátoři zájezdů za odměnu – spotřebiteli těchto zájezdů jsou firmy, které využívají těchto zájezdů k odměně svým zaměstnancům za mimořádné výkony = moderní nástroj řízení
Organizátoři konferencí a meetingů – podnikání v této oblasti představuje multimiliardový trh s vysokým procentem růstu, díky tomu přilákává mnoho dopravců a zprostředkovatelů

4, MARKETINGOVÉ ORGANIZACE V DESTINACI
- stále více měst či regionů zakládá informační kanceláře rozvoje a propagace CR
státní úřady mark. CR – ve světě vzrostla státní podpora marketingu ohromně
soukromé kanceláře, propagace, rozvoj CR – velké město má svoji vlastní kancelář, zastupují dodavatele v regionu a peníze na svoji činnost získávají z poplatků od nich

Rozhodnutí o mixu – výrobek, služba
- každá firma má svůj vlastní mix výrobek – služba, ten se skládá z několika částí
a) chování zaměstnanců, vzhled a uniformy
- u těchto firem existují přísná pravidla chování, zásady oblékání, speciální jazyk
- mark. plán by měl specifikovat: změny a zlepšení uniforem zaměstnanců, programy odměňování a oceňování, výcvikové programy prodeje a vztahu se zákazníky
b) exteriéry budov – ovlivňují zákazníkovu představu o firmě
c) vybavení – zákazníci CR oceňují firmy v CR zvláště za jejich dobrý stav a čistotu vybavení, př. aerolinie, vlaky
d) nábytek a inventář – mnoho firem v CR dosáhlo vysoké kvality díky nábytku a inventáři
e) vývěsní štít – jestli je vývěsný štít nekvalitní = firma je nekvalitní
f) komunikace se zákazníky a ostatní veřejností

firma musí rozhodnutí o mixu realizovat na dvou úrovních:
1. rozhodnutí na úrovni celé organizace
šířka a hloubka mixu výrobek – služba
zlepšování a modernizace mixu výrobek – služba pomáhá nám k tomu analýza trhu a mark. výzkum
strukturování podle obchodních značek př. hotelnictví – klientům je nabízeno zařízení

Hodnocení referátu Management

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 935×
  1231 slov

Komentáře k referátu Management