Marketing a management

- vývoj obchodování
- vznik podnikání a fáze vývoje marketingu
- vývojové etapy managementu
- základní rady pro managera

- vývoj obchodování:

1) Etapa: Rodová společnost - soběstačnost na úrovni životního minima.
- samo zásobitelství mělo svá omezení
- různé geografické oblasti jsou nestejně štědré, klimatické
podmínky jsou různě příznivé. Prokazuje se výhodnost dělby práce. Vzniká směnný obchod tzn. – část produkce která převyšuje množství nutné ke krytí osobní spotřeby jednotlivce. Je směňována za jiný produkt.

2) Etapa: Obchodník - zprostředkovává výměnu mezi větším počtem partnerů. S postupem času přestává obchodník objíždět jednotlivé producenty, neboť zjišťuje, že je výhodné přicházejí-li oni za ním. Vzniká nová funkce – KUPEC.

3) Etapa: Akumulace - zboží u kupce je výhodou i pro stranu kupujících, protože nabídka je pestřejší a zákazníkovi šetří čas i námahu spojenou s kontaktováním individuálních výrobců. Později vznikají jako všeobecný ekvivalent PENÍZE. Zjednodušují směnu. Kupec provádí řadu transakcí. Skladuje zboží, poskytuje úvěry a přepravuje zboží.

- Vznik podnikání a fáze vývoje marketingu:

4) Etapa: Vznik podnikání - výroba a distribuce zboží předem určeného prodeje. Nástup marketingu kolem 19. stl. v USA a rozvíjí se koncem 20 stl. . Marketing prochází třemi vývojovými fázemi

A) Řešení problémů firmy - konkurence je omezená mezi výrobky jsou malé rozdíly. Přednostně jsou řešeny problémy finanční, výrobní a problémy související s pracovní silou. Marketing se omezuje na otázky – ocenění, distribuce a jednoduchou propagaci.

B) Otevírání se zákazník. - sílí konkurence, nabídka převyšuje poptávku. Zboží se diferencuje, zákazník se vyznačuje větší vzdělaností a jeho kupní síla roste. Vzrůstá význam analýzy. Požadavky zákazníků, kvantifikace poptávky a vývoje nových výrobků a služeb. Větší důraz je kladen na odbornou přípravu zaměstnanců. Sílí reklamní a propagační činnost a zdokonaluje se systém distribuce a prodeje.

C) Komplexní marketing - 50. Léta 20. stl. – firma se snaží dát do souladu potřeby zákazníků se zájmy firmy a celé společnosti.

Hodnocení referátu Marketing a management

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 170×
  289 slov

Komentáře k referátu Marketing a management