Podnikatelský záměr

1) JMÉNO : Martin

PŘÍJMENÍ : Holeček

POVOLÁNÍ : podnikatel

2) POPIS PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU
Podnikání v oboru železniční dopravy a přepravy na pronajaté železniční trati ČD, číslo 200, Zdice - Protivín v plném rozsahu zabezpečení služeb včetně provozu staničních budov.
VYBAVENÍ VLASTNÍ : 2 lokomotivy řady 749 - "zamračená" , 3 lokomotivy řady 750 "brejlovec", 2 lokomotivy řady 720 "hektor", 10 osobních vozů řady Balm a 15 nákladních vozů řady Riv.
VYBAVENÍ PRONAJATÉ OD ČD: 20 nákladních vozů řady Riv, 5 osobních vozů různých řad, 5 motorových vozů řady 810.
ZAŘÍZENÍ STÁLO : 71 000 000 z toho 50 000 000 milionů úvěr u ČSOB s ročním úrokem 10 % p. a. a splatností do 5 let a roční splátkou 10 000 000.

3) PRŮZKUM TRHU
Železniční trať je regionální a je vedena především v hornatějším terénu, kde nejsou silnice na takové úrovni, jako v nížinách. Existuje zde kvalitní napojení na železniční tahy do Prahy, Plzně, Českých Budějovic a Sušice. Obyvatelstvo, které čítá přibližně 480 000, zde není tolik majetné a nevlastní velké množství osobních automobilů. Do oblasti také dojíždí asi 120 000 rekreantů. Ve zdejších lesích se hodně těží dřevo a v oblasti existuje i rozvinutá průmyslová výroba. Z toho vyplývá, že při poskytnutí kvalitních dopravních služeb je možný úspěch tohoto záměru v osobní i nákladní železniční dopravě. Jako doplňkovou činnost hodlám do budoucna provozovat také kamionovou dopravu.

SLOŽENÍ OBYVATELSTVA:

210 000 mužů cestuje O vlakem 72x za rok, na O vzdálenost km 43
180 000 žen ---------- // --------- 55 x ------------ // ------------ km 39
90 000 dětí ---------- // -------- 100 x ------------ // ------------ km 20
120 000 rekreantů --- // --------- 20 x ------------ // ------------ km 55

 

CENÍK JÍZDNÉHO NA OSOBU A 1 km
Kilometrická vzdálenost Plnocenné jízdné - dospělí Zlevněné jízdné - děti
2.třída 1.třída 2.třída 1.třída
0 - 10 6 8 3 5
11 - 20 12 16 6 10
21 - 30 18 24 9 15
31 - 40 24 32 12 20
41 - 50 30 40 15 25
51 - 60 35 46 17 29
61 - 70 40 52 20 33
71 - 80 45 58 23 37
81 - 91 50 64 26 41
92 - 103 55 70 29 45

Cestovní zavazadla, kola, kočárky a ostatní předměty jsou přepravovány zdarma.

Počet potenciálních zákazníků za rok: muži: 210 000 x 72 = 12 960 000
ženy: 180 000 x 55 = 11 550 000
děti: 90 000 x 100 = 9 000 000
rekreanti: 120 000 x 20 = 2 400 000
cestujících za rok celkem: 35 910 000

4) EKONOMICKÝ PROPOČET - předpokládané výdaje na rok

spotřeba nafty: za měsíc 9 360 000 Kč za rok 112 320 000 Kč
spotřeba vody: --- // --- 910 000 Kč -- // -- 10 920 000 Kč
elektrická energie: --- // --- 670 000 Kč -- // -- 8 040 000 Kč
telekomunikační služby: --- // --- 32 000 Kč -- // -- 384 000 Kč
výplaty a pojištění: --- // --- 3 000 000 Kč -- // -- 36 000 000 Kč
pojištění a opravy budov:--- // --- 1 550 000 Kč -- // -- 18 600 000 Kč
údržba a opravy svršku: -- // -- 46 440 000 Kč
opravy vozového parku: -- // -- 23 320 000 Kč
pronájem vozidel: -- // -- 25 000 000 Kč
pronájem trati: -- // -- 103 000 000 Kč
ostatní nečekané výdaje: -- // -- 100 000 000 Kč
úroky bance: -- // -- 5 000 000 Kč
výdaje celkem: -- // -- 489 024 000 Kč
5) PŘEDPOKLÁDANÉ TRŽBY

muži: 210 000 x 72 x 30 = 453 600 000
ženy: 180 000 x 55 x 24 = 237 600 000
děti: 90 000 x 100 x 6 = 54 000 000
rekreanti: 120 000 x 20 x 35 = 84 000 000
nákladní doprava: 51 830 000
Celkem tržby: 881 030 000

6) VÝPOČET SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

plánované příjmy: 881 030 000
očekávané výdaje: - 489 024 000

příjmy bez výdajů: 392 006 000

392 006 000 . 0,4 = 156 802 400

Vyměřovací základ daně je 156 802 400 Kč.

a) pojistné činící: 29,6 %
156 802 400 x 0,296 = 46 413 510,4 Kč

b) nemocenské pojištění činící: 4,4 %
156 802 400 x 0,044 = 6 899 305,6 Kč

c) zdravotní pojištění činící: 13,5 %
156 802 400 x 0,135 = 21 168 324 Kč

Celková úhrada pojistného činí 74 471 140 Kč.

7) DAŇ Z PŘÍJMŮ

Vyměřovací základ daně je 392 006 000 Kč.

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ

základ daně 392 006 000 Kč
uhrazené pojistné - 74 471 140 Kč
nezdanitelné minimum - 34 920 Kč

upravený základ daně 317 499 940 Kč
zaokrouhleno 317 499 900 Kč

62 700 + 32 % ze 317 499 940 = 62 700 + = 101 599 980,80 Kč

Daň z příjmů bude 101 599 980,80 Kč.

8) CELKOVÝ ROČNÍ OČEKÁVANÝ PŘÍJEM

rozdíl příjmů a výdajů: 317 499 940
uhrazené pojistné: - 74 471 140
daň z příjmů: -101 599 980,8
roční splátka úvěru: - 10 000 000

ČISTÝ ZISK: 131 428 819,2

Čistý zisk hodlám použít k dalšímu rozvoji tratě a k nákupu 20 nových kamionů LIAZ. Do budoucna hodlám trať dále udržovat a rozvíjet s úmyslem jejího budoucího odkupu a celkové rekonstrukce. Není vyloučena ani možnost stavby nových železničních přípojek.

Hodnocení referátu Podnikatelský záměr

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 276×
  786 slov

Komentáře k referátu Podnikatelský záměr