Podstata a význam marketingu, základní podnikatelské koncepce

Marketing (nauka o trhu)- je to proces, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a uspokojování potřeb a přání zákazníků takovým způsobem, aby došlo ke splnění základních cílů (tedy zisku)
- poznatky z marketingu řadíme do oblasti společenských věd – věd zkoumajících naší společnost
- musí být uplatňován v každé vyspělé ekonomice, kde existuje tržní hospodářství a nadbytek zboží. Bohatství každé země se nevytváří ve výrobě, ale až v procesu prodeje (směny)

Podnikatelské koncepce – historické počátky marketingu
1) výrobní (1900-1920) – tato etapa vychází z předpokladu, že zákazník bude preferovat levné a snadno dostupné výrobky – (umožnila to pásová výroba)
- představitelé – u nás Baťa a ve světě Ford
- koncepce umožnila masovou výrobu i spotřebu
- dnes se vyskytuje v Asii, která využívá výhodu levných výrob. faktorů, především prac. Síly
2) výrobková (1920-1940) – vychází z předpokladu, že zákazník bude preferovat kvalitnější, ale dražší výrobek
- v období hospodářské krize, firmy se specializují na movité zákazníky
motto – Kvalitní zboží si vždy zákazníka najde.
3) prodejní (1940-1950) – prodej zboží je nutné podpořit reklamou (rozmach televize, rozhlasu), dával se tomu velký důraz, ale nekvalitnímu a zbytečnému výrobeku těžko pomůžeme reklamou
4) marketingová (1950-1970) – nejdříve zjistíme potřeby, možnosti a přání zákazníků, poté vyrábíme. Pokud zákazníkovi vyhovíme lépe než konkurence, budeme úspěšní…
5) sociální koncepce marketingu (1970-doposud) – je odrazem významnějšího uvědomování širších spol. zájmů – etika, životní prostředí, sociální vztahy..
6) koncepce vztahů – udržet dobré vztahy se zákazníky

Hodnocení referátu Podstata a význam marketingu, základní podnikatelské koncepce

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  16 365×
  228 slov

Komentáře k referátu Podstata a význam marketingu, základní podnikatelské koncepce