K.a.t.y. (Kateřina Š.)

Schválené studijní materiály

Název práce Slov Přidáno Přečteno Hodnocení
Ergonomie 677 28.12.2012 4645×
 • 3,29/5
Vztahy podniku k okolí 420 28.12.2012 9127×
 • 3,40/5
Národní obrození 480 28.12.2012 8018×
 • 3,71/5
Literatura doby pobělohorské 1073 28.12.2012 2610×
 • 3,50/5
Romantismus ve světové a české literatuře 641 28.12.2012 5336×
 • 3,60/5
Ústní lidová slovesnost 527 28.12.2012 8792×
 • 3,57/5
Odměňování, mzda, druhy mezd 609 28.12.2012 17224×
 • 3,60/5
Finanční hospodaření podniku, majetek a jeho členění 385 28.12.2012 7730×
 • 4,14/5
Výroba, manipulace s mat., obalové a odpadové hospodářství, jakost výroby 449 28.12.2012 5092×
 • 3,57/5
Náklady 646 28.12.2012 4793×
 • 2,63/5
Základní ekonomické pojmy, potřeby, ekonomické otázky a systémy 468 28.12.2012 15645×
 • 3,88/5
Hospodářský proces, fáze, státní rozpočet 589 28.12.2012 6112×
 • 3,67/5
Trh, zboží a peníze, zákony trhu a konkurence 628 28.12.2012 11101×
 • 3,92/5
Národní hospodářství a její hodnocení 521 28.12.2012 5134×
 • 2,84/5
Hospodářský cyklus, nezaměstnanost, inflace, hospodářská politika státu 537 28.12.2012 8248×
 • 4,00/5
Podnik a podnikové činnosti 508 28.12.2012 7356×
 • 2,00/5
Zásobování, zásady racionálního zásobování, řízení zásob 626 28.12.2012 6782×
 • 2,60/5
Logistika 234 28.12.2012 4501×
 • 3,07/5
Daně 631 28.12.2012 15528×
 • 3,67/5
Odměňování, mzda, druhy mezd, předpisy v odměňování 609 28.12.2012 3515×
 • 3,17/5
Výroba 907 28.12.2012 11469×
 • 3,25/5
Výnosy, členění a hospodářský výsledek 398 28.12.2012 7845×
 • 2,33/5
Financování podniku 287 28.12.2012 3418×
 • 3,25/5
Finanční řízení a plánování, finanční analýza 661 28.12.2012 5475×
 • 2,50/5
Zahraniční obchod 506 28.12.2012 3862×
 • 3,50/5
Clo 530 28.12.2012 4949×
 • 2,67/5
Cena 600 28.12.2012 9422×
 • 3,68/5
Bankovnictví 734 28.12.2012 4797×
 • 2,88/5
Evropská unie 628 28.12.2012 5444×
 • 3,00/5
Pojišťovnictví 563 28.12.2012 4101×
 • 3,25/5
Vývoj písemnictví na našem území od 9. - 14. stol. 620 28.12.2012 3570×
 • 3,40/5
Literatura doby husitské 515 28.12.2012 3711×
 • 2,50/5
Renesance a humanismus 684 28.12.2012 4924×
 • 4,00/5
Literatura doby pobělohorské 1073 28.12.2012 3036×
 • 2,92/5
Realismus ve světové a české literatuře 544 28.12.2012 15576×
 • 3,75/5
Generace májovců 773 28.12.2012 3929×
 • 3,17/5
Realismus a kritický realismus v české literatuře 19. století 301 28.12.2012 5056×
 • 2,80/5
Význam českého divadla v 19. století 249 28.12.2012 3724×
 • 3,50/5
Marketingový informační systém (MIS) 306 28.12.2012 2442×
 • 3,00/5
Umělecké směry 19.-20. století ve světové i české literatuře 711 28.12.2012 8306×
 • 3,00/5
Česká literatura počátku 20. století 292 28.12.2012 5648×
 • 4,44/5
Světová literatura 1.pol. 20. století 696 28.12.2012 9535×
 • 2,50/5
Česká meziválečná poezie 604 28.12.2012 8219×
 • 2,99/5
Nejstarší světové písemnictví od počátků po antiku 626 28.12.2012 3426×
 • 3,25/5
Česká próza mezi dvěma světovými válkami (20.léta) 585 28.12.2012 5950×
 • 3,50/5
Karel Čapek a generace lidových novin 538 28.12.2012 4417×
 • 3,00/5
1. a 2. sv a okupace ve světové a české próze 575 28.12.2012 8300×
 • 3,63/5
Vývoj historického románu v české i světové literatuře 859 28.12.2012 4102×
 • 3,86/5
Světová literatura po roce 1945 647 28.12.2012 7588×
 • 2,89/5
Česká poezie po roce 1945 585 28.12.2012 6124×
 • 3,25/5
Vlivy působící na chování kupujícího, interní a externí faktory 187 28.12.2012 4381×
 • 3,19/5
Segmentace trhu, výhody a hlediska segmentace 370 28.12.2012 12347×
 • 3,00/5
Organizování 565 28.12.2012 4108×
 • 3,75/5
Výrobek 738 28.12.2012 4789×
 • 3,00/5
Management 674 28.12.2012 4944×
 • 3,67/5
Kontrola 542 28.12.2012 3699×
 • 3,33/5
Značka výrobku 614 28.12.2012 10622×
 • 3,61/5
Podstata a význam marketingu, základní podnikatelské koncepce 228 28.12.2012 14738×
 • 4,07/5
Plánování 914 28.12.2012 3556×
 • 2,33/5
Inventarizace 284 28.12.2012 3300×
 • 2,75/5
Vedení a motivace 538 28.12.2012 7179×
 • 3,20/5
Personalistika 742 28.12.2012 6448×
 • 3,60/5
Zákon o účetnictví, české účetní standarty pro podnikatele 822 28.12.2012 8126×
 • 2,67/5
Chování domácností a organizace jako specifického zákazníka 484 28.12.2012 5315×
 • 4,22/5
Chování kupujících na trhu, kategorie kupujících, role v procesu nakupování 226 28.12.2012 6392×
 • 3,00/5
Vývoj humoru a satiry ve světové i české literatuře 646 28.12.2012 4331×
 • 2,80/5
Česká próza po roce 1945 646 28.12.2012 8304×
 • 2,57/5
Vlivy působící na činnost a rozhodování podniku, funkce market. oddělení 286 28.12.2012 5054×
 • 3,05/5
Výzkum trhu a jeho členění, základní subjekty trhu, tržní formy, poptávka, faktory ovlivňující poptávku 320 28.12.2012 8053×
 • 4,50/5