K.a.t.y. (Kateřina Š.)

Schválené studijní materiály

Název práce Slov Přidáno Přečteno Hodnocení
Ergonomie 677 28.12.2012 4238×
 • 3,29/5
Vztahy podniku k okolí 420 28.12.2012 7797×
 • 3,19/5
Národní obrození 480 28.12.2012 7292×
 • 3,71/5
Literatura doby pobělohorské 1073 28.12.2012 2347×
 • 3,50/5
Romantismus ve světové a české literatuře 641 28.12.2012 4734×
 • 3,60/5
Ústní lidová slovesnost 527 28.12.2012 8200×
 • 3,57/5
Odměňování, mzda, druhy mezd 609 28.12.2012 15376×
 • 3,60/5
Finanční hospodaření podniku, majetek a jeho členění 385 28.12.2012 7142×
 • 4,14/5
Výroba, manipulace s mat., obalové a odpadové hospodářství, jakost výroby 449 28.12.2012 4796×
 • 3,57/5
Náklady 646 28.12.2012 4155×
 • 2,63/5
Základní ekonomické pojmy, potřeby, ekonomické otázky a systémy 468 28.12.2012 14713×
 • 3,88/5
Hospodářský proces, fáze, státní rozpočet 589 28.12.2012 5508×
 • 3,67/5
Trh, zboží a peníze, zákony trhu a konkurence 628 28.12.2012 10032×
 • 3,92/5
Národní hospodářství a její hodnocení 521 28.12.2012 4440×
 • 2,67/5
Hospodářský cyklus, nezaměstnanost, inflace, hospodářská politika státu 537 28.12.2012 7864×
 • 4,00/5
Podnik a podnikové činnosti 508 28.12.2012 6663×
 • 1,88/5
Zásobování, zásady racionálního zásobování, řízení zásob 626 28.12.2012 6124×
 • 2,60/5
Logistika 234 28.12.2012 3877×
 • 2,67/5
Daně 631 28.12.2012 14328×
 • 3,58/5
Odměňování, mzda, druhy mezd, předpisy v odměňování 609 28.12.2012 3216×
 • 3,17/5
Výroba 907 28.12.2012 10019×
 • 3,25/5
Výnosy, členění a hospodářský výsledek 398 28.12.2012 7235×
 • 2,33/5
Financování podniku 287 28.12.2012 3169×
 • 3,25/5
Finanční řízení a plánování, finanční analýza 661 28.12.2012 5153×
 • 2,50/5
Zahraniční obchod 506 28.12.2012 3578×
 • 3,50/5
Clo 530 28.12.2012 4407×
 • 2,67/5
Cena 600 28.12.2012 7696×
 • 3,68/5
Bankovnictví 734 28.12.2012 4484×
 • 2,88/5
Evropská unie 628 28.12.2012 5020×
 • 3,00/5
Pojišťovnictví 563 28.12.2012 3737×
 • 3,25/5
Vývoj písemnictví na našem území od 9. - 14. stol. 620 28.12.2012 3250×
 • 3,40/5
Literatura doby husitské 515 28.12.2012 3171×
 • 2,50/5
Renesance a humanismus 684 28.12.2012 4366×
 • 4,00/5
Literatura doby pobělohorské 1073 28.12.2012 2763×
 • 2,92/5
Realismus ve světové a české literatuře 544 28.12.2012 13733×
 • 3,75/5
Generace májovců 773 28.12.2012 3379×
 • 3,17/5
Realismus a kritický realismus v české literatuře 19. století 301 28.12.2012 4722×
 • 2,80/5
Význam českého divadla v 19. století 249 28.12.2012 3379×
 • 3,50/5
Marketingový informační systém (MIS) 306 28.12.2012 2218×
 • 3,00/5
Umělecké směry 19.-20. století ve světové i české literatuře 711 28.12.2012 7622×
 • 3,00/5
Česká literatura počátku 20. století 292 28.12.2012 5238×
 • 4,44/5
Světová literatura 1.pol. 20. století 696 28.12.2012 8838×
 • 2,50/5
Česká meziválečná poezie 604 28.12.2012 5616×
 • 2,78/5
Nejstarší světové písemnictví od počátků po antiku 626 28.12.2012 3182×
 • 3,25/5
Česká próza mezi dvěma světovými válkami (20.léta) 585 28.12.2012 5602×
 • 3,50/5
Karel Čapek a generace lidových novin 538 28.12.2012 3920×
 • 3,00/5
1. a 2. sv a okupace ve světové a české próze 575 28.12.2012 7673×
 • 3,63/5
Vývoj historického románu v české i světové literatuře 859 28.12.2012 3778×
 • 3,86/5
Světová literatura po roce 1945 647 28.12.2012 6471×
 • 2,89/5
Česká poezie po roce 1945 585 28.12.2012 5774×
 • 3,25/5
Vlivy působící na chování kupujícího, interní a externí faktory 187 28.12.2012 3946×
 • 2,67/5
Segmentace trhu, výhody a hlediska segmentace 370 28.12.2012 11182×
 • 3,00/5
Organizování 565 28.12.2012 3577×
 • 3,75/5
Výrobek 738 28.12.2012 4029×
 • 3,00/5
Management 674 28.12.2012 4424×
 • 3,67/5
Kontrola 542 28.12.2012 3067×
 • 3,33/5
Značka výrobku 614 28.12.2012 9059×
 • 3,61/5
Podstata a význam marketingu, základní podnikatelské koncepce 228 28.12.2012 13518×
 • 4,07/5
Plánování 914 28.12.2012 3147×
 • 2,33/5
Inventarizace 284 28.12.2012 3008×
 • 2,75/5
Vedení a motivace 538 28.12.2012 6579×
 • 3,20/5
Personalistika 742 28.12.2012 5866×
 • 3,60/5
Zákon o účetnictví, české účetní standarty pro podnikatele 822 28.12.2012 7823×
 • 2,67/5
Chování domácností a organizace jako specifického zákazníka 484 28.12.2012 5006×
 • 4,22/5
Chování kupujících na trhu, kategorie kupujících, role v procesu nakupování 226 28.12.2012 6038×
 • 3,00/5
Vývoj humoru a satiry ve světové i české literatuře 646 28.12.2012 3999×
 • 2,80/5
Česká próza po roce 1945 646 28.12.2012 7471×
 • 2,57/5
Vlivy působící na činnost a rozhodování podniku, funkce market. oddělení 286 28.12.2012 4553×
 • 3,05/5
Výzkum trhu a jeho členění, základní subjekty trhu, tržní formy, poptávka, faktory ovlivňující poptávku 320 28.12.2012 7556×
 • 4,50/5