K.a.t.y. (Kateřina Š.)

Schválené studijní materiály

Název práce Slov Přidáno Přečteno Hodnocení
Ergonomie 677 28.12.2012 5277×
 • 3,29/5
Vztahy podniku k okolí 420 28.12.2012 10616×
 • 3,40/5
Národní obrození 480 28.12.2012 9325×
 • 3,76/5
Literatura doby pobělohorské 1073 28.12.2012 3133×
 • 3,50/5
Romantismus ve světové a české literatuře 641 28.12.2012 6030×
 • 3,78/5
Ústní lidová slovesnost 527 28.12.2012 10340×
 • 3,40/5
Odměňování, mzda, druhy mezd 609 28.12.2012 18991×
 • 3,60/5
Finanční hospodaření podniku, majetek a jeho členění 385 28.12.2012 8989×
 • 4,14/5
Výroba, manipulace s mat., obalové a odpadové hospodářství, jakost výroby 449 28.12.2012 5594×
 • 3,57/5
Náklady 646 28.12.2012 5749×
 • 2,63/5
Základní ekonomické pojmy, potřeby, ekonomické otázky a systémy 468 28.12.2012 17677×
 • 3,88/5
Hospodářský proces, fáze, státní rozpočet 589 28.12.2012 7040×
 • 3,67/5
Trh, zboží a peníze, zákony trhu a konkurence 628 28.12.2012 12657×
 • 3,92/5
Národní hospodářství a její hodnocení 521 28.12.2012 6120×
 • 2,99/5
Hospodářský cyklus, nezaměstnanost, inflace, hospodářská politika státu 537 28.12.2012 9089×
 • 4,00/5
Podnik a podnikové činnosti 508 28.12.2012 8497×
 • 2,00/5
Zásobování, zásady racionálního zásobování, řízení zásob 626 28.12.2012 7993×
 • 2,60/5
Logistika 234 28.12.2012 5402×
 • 3,07/5
Daně 631 28.12.2012 17675×
 • 3,67/5
Odměňování, mzda, druhy mezd, předpisy v odměňování 609 28.12.2012 4046×
 • 3,17/5
Výroba 907 28.12.2012 13211×
 • 3,25/5
Výnosy, členění a hospodářský výsledek 398 28.12.2012 8799×
 • 2,33/5
Financování podniku 287 28.12.2012 4019×
 • 3,25/5
Finanční řízení a plánování, finanční analýza 661 28.12.2012 6087×
 • 2,50/5
Zahraniční obchod 506 28.12.2012 4381×
 • 3,50/5
Clo 530 28.12.2012 5865×
 • 2,67/5
Cena 600 28.12.2012 12274×
 • 3,45/5
Bankovnictví 734 28.12.2012 5552×
 • 2,88/5
Evropská unie 628 28.12.2012 6224×
 • 3,00/5
Pojišťovnictví 563 28.12.2012 4663×
 • 3,25/5
Vývoj písemnictví na našem území od 9. - 14. stol. 620 28.12.2012 4386×
 • 3,40/5
Literatura doby husitské 515 28.12.2012 5071×
 • 2,56/5
Renesance a humanismus 684 28.12.2012 5870×
 • 4,00/5
Literatura doby pobělohorské 1073 28.12.2012 3497×
 • 2,92/5
Realismus ve světové a české literatuře 544 28.12.2012 17367×
 • 3,83/5
Generace májovců 773 28.12.2012 4896×
 • 3,17/5
Realismus a kritický realismus v české literatuře 19. století 301 28.12.2012 5833×
 • 2,80/5
Význam českého divadla v 19. století 249 28.12.2012 4277×
 • 3,50/5
Marketingový informační systém (MIS) 306 28.12.2012 2879×
 • 3,00/5
Umělecké směry 19.-20. století ve světové i české literatuře 711 28.12.2012 10292×
 • 3,00/5
Česká literatura počátku 20. století 292 28.12.2012 6461×
 • 4,44/5
Světová literatura 1.pol. 20. století 696 28.12.2012 11427×
 • 2,52/5
Česká meziválečná poezie 604 28.12.2012 15114×
 • 2,99/5
Nejstarší světové písemnictví od počátků po antiku 626 28.12.2012 4084×
 • 3,25/5
Česká próza mezi dvěma světovými válkami (20.léta) 585 28.12.2012 6630×
 • 3,50/5
Karel Čapek a generace lidových novin 538 28.12.2012 5098×
 • 3,00/5
1. a 2. sv a okupace ve světové a české próze 575 28.12.2012 9556×
 • 3,63/5
Vývoj historického románu v české i světové literatuře 859 28.12.2012 4802×
 • 3,86/5
Světová literatura po roce 1945 647 28.12.2012 9715×
 • 2,89/5
Česká poezie po roce 1945 585 28.12.2012 6947×
 • 3,25/5
Vlivy působící na chování kupujícího, interní a externí faktory 187 28.12.2012 5197×
 • 3,44/5
Segmentace trhu, výhody a hlediska segmentace 370 28.12.2012 14160×
 • 3,00/5
Organizování 565 28.12.2012 4918×
 • 3,75/5
Výrobek 738 28.12.2012 6100×
 • 3,00/5
Management 674 28.12.2012 5973×
 • 3,67/5
Kontrola 542 28.12.2012 4774×
 • 3,33/5
Značka výrobku 614 28.12.2012 12503×
 • 3,61/5
Podstata a význam marketingu, základní podnikatelské koncepce 228 28.12.2012 16364×
 • 4,11/5
Plánování 914 28.12.2012 4106×
 • 2,33/5
Inventarizace 284 28.12.2012 3774×
 • 2,75/5
Vedení a motivace 538 28.12.2012 8038×
 • 3,20/5
Personalistika 742 28.12.2012 7840×
 • 3,60/5
Zákon o účetnictví, české účetní standarty pro podnikatele 822 28.12.2012 8719×
 • 2,67/5
Chování domácností a organizace jako specifického zákazníka 484 28.12.2012 6005×
 • 4,22/5
Chování kupujících na trhu, kategorie kupujících, role v procesu nakupování 226 28.12.2012 7245×
 • 3,00/5
Vývoj humoru a satiry ve světové i české literatuře 646 28.12.2012 5146×
 • 2,80/5
Česká próza po roce 1945 646 28.12.2012 9490×
 • 2,57/5
Vlivy působící na činnost a rozhodování podniku, funkce market. oddělení 286 28.12.2012 5901×
 • 3,05/5
Výzkum trhu a jeho členění, základní subjekty trhu, tržní formy, poptávka, faktory ovlivňující poptávku 320 28.12.2012 9003×
 • 4,50/5