Značka výrobku

- značka výrobku – odlišuje výrobek od konkurenčních výrobků a napomáhá identifikaci a je zárukou určité kvality
- většina výrobků je prodávána po určitou značkou, v minulosti se prodávali bezejmené výrobky – odlišovala je pouze užitná hodnota a místo prodeje
- značka – je identifikace výrobku určitého výrobce pomocí jména, čísla, symbolu, tvaru nebo vzájemnou kombinací
- jsou chráněny ochrannou známkou, registrace se provádí u úřadu průmyslového vlastnictví v Praze
- jméno by mělo být krátké, snadno vyslovitelné a zapamatovatelné, měli by být originální (zabráníme tím záměnu)
Volba značky pro trh – existují dvě možnosti:
1) značka výrobce – značku určil přímo výrobce (SONY, Olma)
2) značka obchodu – používá se u obchodních řetězců, odebírají velké množství výrobků od značkových prodejců a sami si ho zabalí a na trh ho uvádějí pod svou vlastní značkou
- zboží je kvalitou srovnatelné, ale je levnějším (nakupuje se ve velkém)

Volba značky výrobce- dvě strategie:
1) Kmenová značka – všechny výrobky dané firmy, celý výrobní sortiment je na trh uváděn pod jednou značkou (SONY, Panasonic)
- výhodou je, že reklama na nový výrobek je zároveň reklamou pro všechny výrobky dané firmy
2) individuální značka – každý výrobek dané firmy je při uvádění na trh opatřen jinou značkou
- případný neúspěch neohrozí jméno celé firmy
- používá se zejména u drogistického zboží

Věrnost značce – tendence v chování zákazníků záměrně a opakovaně kupovat výrobky stejné značky

Význam značky – pro výrobce, prodejce i spotřebitele
- jejím prostřednictvím dochází k okamžité identifikaci výrobce i výrobku
- značka je zárukou určité kvality a pomáhá nám utvářet představu o ceně a výrobku
- značka je velmi důležitá u výrobků, které jsou si podobné

Obal výrobků
- v marketingu se považuje za samotný fyzický obal (krabice, plechovky, sáček) a jeho etiketa

Funkce:
1)ochranná – obal chrání výrobek při skladování, dopravě, prodeji před poškozením a znehodnocením
2) informační a komunikační – pomocí obalu výrobce komunikujeme se zákazníky
- obal a etiketa poskytují důležité informace o výrobku – složení, návod použití, vlastnosti, energetické hodnoty, dobu použitelnosti
- obal je nazýván 5P v marketingovém mixu
Kritéria pro volbu správného obalu : - jaký bude obal plnit funkci
- jaký bude design obalu
- z jakého materiálu bude (ohled na životní prostředí)

Služby spojené s prodejem výrobků
- pomáhají zákazníkům při výběru výrobků při výběru prodejce
- pomáhají zvyšovat prodej a vytvářejí dobrou image výrobce a prodejce

Druhy:
1) záruky
2) záruka vrácení peněz
3) dodání zboží do domu, bezplatný servis a montáž
4) možnost poskytování obchodního úvěru
5) nabídka leasingu (auta)

Vývoj výrobku
- aby podniky obstály v tvrdé konkurenci, musí pružně reagovat na změny v lidských potřebách a proto musí vyvíjet nové výrobky nebo aspoň inovovat původní
- proces vývoje výrobků se skládá z těchto fází:
1) výběr námětu - a) vnitřní (od pracovníků dané firmy)
b) vnější (od zákazníků, konkurence)
- při výběru nejvhodnějšího námětu na nový výrobek si firma musí odpovědět na tyto otázky:
- jaké má podnik finanční možnosti (vlastní a cizí finance)
- kolik bude firma potřebovat pracovníků potřebných pro výrobu
- jaký přínos pro podnik přinese prodej tohoto nového výrobku
2) podnikatelská analýza – v této fázi se provádějí podrobné ekonomické rozbory, ve kterém se firma zabývá vyčíslováním nákladů, které budou vynaloženy na výrobu zvoleného výrobku (energie, mzdy, opravy, stroje)
- pokud jsou zjištěné údaje v souladu s podnikovými cíly a možnostmi, je možné zahájit fyzickou výrobu
3) rozvoj výrobku – až dosud výrobek existoval jako představa nebo nákres, v této fázi se vyrobí několik málo zkušebních kusů – prototypů a na nich lze provést spoustu testů
- v této fázi se stanovují konkrétní podmínky pro výrobu ve velkém množství (konkrétní velikost nákladů, kolik pracovníků a v jakých profesích)
4) testování výrobků – má za úkol poskytnout firmě dostatek informací, zda můžeme výrobu zahájit, dle výsledků se může výrobek ještě upravit (změna obalu, složení, parametry)
5) komercializace – uvedení výrobků na trh, může proběhnout více způsoby:
- buď celostátně v jeden den, nebo postupně podle jednotlivých oblastí

Hodnocení referátu Značka výrobku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  12 304×
  614 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Značka výrobku