Výrobek

Výrobek - je za něj považován hmotný statek, služba nebo myšlenka, která se stává předmětem směny na trhu a slouží k uspokojování lidských potřeb
- marketingové pojetí výrobku je však hlubší a širší – výrobek zde není chápán jako předmět, ale je tvořen řadou komponentů = rozšiřujících efektů (obal, značka, kvalita, rozsah poskytovaných záruk, servis a montáž), hovoříme tedy o komplexním výrobku

Členění výrobku v marketingu
1) podle toho, co s výrobkem zákazní po nákupu udělá:
a) spotřební zboží – výrobky určené pro konečnou spotřebu zákazníka
b) kapitálové statky – výrobky, určené k dalšímu použití (soustruh)
2) podle délky použití:
a) dlouhodobé spotřeby – lednička, auto
b) krátkodobé spotřeby – rohlík, máslo
c) služby

Spotřební zboží
1) běžné zboží:
a) každodenní spotřeby – kupuje se pravidelně (rohlík)
b) impulsivní zboží – nakupováno bez předchozího plánování (žvýkačka u pokladny)
c) mimořádné zboží – nerozhoduje cena, ale okamžitá dosažitelnost zboží (nemrznoucí do auta), nakupuje se v okamžiku, kdy je jeho okamžitá potřeba směs do auta), nakupuje se v okamžiku, kdy je jeho okamžitá potřeba
2) zvláštní zboží – koupi plánujeme dopředu a má většinou vyšší cenu – elektronika, nábytek
3) speciální zboží – má zvláštní postavení na trhu – luxusní a módní zboží

Kapitálové statky
– zboží používané při další činnosti (podnikání)
1) materiál – přechází zcela do hodnoty nového výrobku
-suroviny – přírodního nebo zemědělského charakteru
- polotovary – vyrobeny ze surovin a jsou dále používány ve výrobním procesu, ale nemohou ještě zcela uspokojit potřeby člověka..
2) součástky – finální výrobky, které firma nakupuje bez dalšího opracování, aby se staly součástí jejího výrobku (elektromotory při výrobě praček)
3) investiční zařízení – v hospodářském procesu přecházejí do hodnoty konečného výrobku postupně – opotřebovávají se:
- stavební – stavby určené pro výrobu nebo správu firmy
- strojní – stroje, technologické zařízení
- ostatní – počítače, vybavení kanceláří
4) pomocný materiál – zahrnuje položky, které se nestávají přímou součástí výrobku, její funkci je zabezpečovat některé činnosti ve firmě (nářadí, nástroje, oleje, mazadla, čistící prostředky)

Životní cyklus výrobku
- každý výrobek prožívá na trhu svůj život, rozdělujeme ho do 4 fází:
- každý výrobek prochází všemi fázemi, ale čas trvání jednotlivých fází je různý
1)uvedení na trh: začíná v okamžiku, kdy se nový výrobek objeví na trhu. Většina kupujících o tomto výrobku moc neví, proto je poptávka nízká. Uskutečňují se rozsáhlé reklamní aktivity a úkolem je informovat zákazníka o novém výrobku a přesvědčit ho o koupi. V této fázi vykazuje podnik ztrátu. Kupující, kteří si výrobek koupí se jmenuji INOVÁTOŘI
- při uvádění výrobku na trh může firma zvolit dvě základní strategie tvorby ceny -
a) výrobek na trh uvede s vysokou počáteční cenou
b) výrobek uvede na trh s nízkou počáteční cenou
2) fáze růstu – začíná prodej výrobků už stoupat, náklady na reklamu se mohou snížit, protože výrobek je již znám, rovněž poklesly i počáteční výrobní náklady a podnik začíná dosahovat zisku
- zákazníci, kteří si výrobek koupili, se nazývají POČÁTEČNÍ OSVOJITELÉ
- reklama se začíná orientovat na prodej a podnik může snížit cenu
3) fáze zralosti - poptávka po výrobku je na vrcholu, náklady jsou na nejnižší úrovni a zisk dosahuje také maxima. Reklama je zaměřena na zdůrazňování výjimečných vlastností oproti konkurenci a zákazníci se nazývají VĚTŠINA (opatrní zákazníci, čekali až se výrobek na trhu osvojí). Vzhledem k velmi nízkým nákladům může firma snížit cenu výrobku a tím ho udržet ještě určitou dobu na vrcholu.
4) fáze úpadku – snižuje se poptávka a zisk, firma ještě musí snížit cenu a musí udělat zásadní rozhodnutí, zda výrobek ještě na trhu nechá, nebo ukončí jeho výrobu a původní výrobek nahradí novým nebo inovovaným a pak začíná nový cyklus výrobku. Zákazníci, kteří si tento výrobek koupí, se jmenují OPOZDILCI (skeptičtí a podezřívaví vůči všemu novému)

Odchylky od životního cyklu
- životní cyklus je pro většinu výrobku, ale v praxi se však může vyskytnout odchylka od typického průběhu životního cyklu. Jsou způsobeny těmito faktory:
1) móda – je ve společnosti určitou dobu nejoblíbenější (např. způsob odívání, bydlení. Účesy, způsob života). Nejprve si výrobek koupí několik jedinců, kteří se chtějí odlišit, pokud s módou přijdou nositelé veřejného mínění, stává se z módy masová záležitost.
2) výstřelky – jsou kratší než móda, mají prudký růst a minimální fáze zralosti, a velmi rychlý úpadek (Rubikova kostka, céčka)
3) styl – určitý způsob a forma vyjádření a prezentace, týká se zejména oblečení, bydlení, umění, stravování. V dané době převládá určitý styl, v průběhu času se postupně vytrácí a po několika letech se většinou úspěšně vrací
4) nový život – jestliže je výrobek ve fázi úpadku, může se firma snažit o opětovné zvýšení prodeje. Tzv. že výrobku dá „nový život“. Může toho dosáhnout zvýšenou reklamou, nalezením nového místa na trhu, snížení cen.

Hodnocení referátu Výrobek

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  6 140×
  738 slov

Komentáře k referátu Výrobek