Výzkum trhu a jeho členění, základní subjekty trhu, tržní formy, poptávka, faktory ovlivňující poptávku

Trh - oblast ekonomické reality, ve které dochází k výměně činností mezi jednotlivými ekonomickými subjekty prostřednictvím směny zboží a tuto směnu nám zprostředkovávají peníze
- trh je celek, který se skládá z mnoha různorodých skupin zákazníků
- je to místo, kde se střetává nabídka a poptávka
- firma, která chce přežít v tržních podmínkách, potřebuje najít správné zákazníky, nabídnout správný výrobek, za správnou cenu, na správném místě ve správnou dobu a správným způsobem
zboží – statek, který je předem určen ke směně na trhu

Členění:
a) podle velikosti: dílčí (jeden výrobek)
agregátní (všechny výrobky)
b) podle území: místní
národní
mezinárodní
c) podle předmětu nákupu a prodeje - trh práce
trh půdy
trh výrobků
trh kapitálu

Zákony trhu

S rostoucí cenou klesá poptávka po zboží. Poptávka.
S rostoucí cenou roste nabídka zboží. Nabídka.

Tržní formy

Monopol
Oligopol – čistý (více firem vyrábí stejný výrobek, např. benzín) a heterogenní (je tvořen omezeným počtem výrobců, kteří vyrábějí výrobky, které jsou z hlediska použití stejné, ale liší se kvalitou, dizajnem, např. osobní automobily)
Konkurence
Monopson – poptávka je většinou stát)

Subjekty ekonomického systému

V ekonomickém systému vystupují tři systémy, které plní určité úlohy:
1. domácnosti
- jsou jednotlivci nebo rodiny, jež jsou příjemci důchodu (mzdy, plat, výhra)
- určují nabídku pracovní síly, platí daně, - spoří (půjčují si), - spoluurčují poptávku po zboží, penězích

2. firmy, organizace, podniky
- jsou jednotky, které podnikají a usilují o dosažení zisku, určují nabídku zboží a služeb,
- spoluurčují poptávku po zboží a pracovní síle, platí daně, půjčují si, určují ceny a mzdy

3. státní správa (stát)
- spoluurčují poptávku po zboží a pracovní síle, vybírají daně
(jako prodávající-státní podniky, kupující-státní zakázky)

Poptávka

Je množství zboží, které jsou kupující ochotní koupit za určitou cenu.
Pro kupující je výrobek tím přijatelnější čím nižší je jeho cena.
Poptávková křivka vyjadřuje ochotu kupovat větší množství při nižší ceně.
Poptávka však kromě ceny a množství ovlivňuje i další faktor:
- Faktory ovlivňující poptávku:
- změna výše příjmu
- změna cen substitutů
- změna v preferencích potřeb např.:módní zboží

Hodnocení referátu Výzkum trhu a jeho členění, základní subjekty trhu, tržní formy, poptávka, faktory ovlivňující poptávku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  8 967×
  320 slov

Komentáře k referátu Výzkum trhu a jeho členění, základní subjekty trhu, tržní formy, poptávka, faktory ovlivňující poptávku