Romantismus ve světové a české literatuře

Směr 1. ½ 19. století, je mezi dvěma revolucemi, 1789 Francie a 1848 Evropa
- vznikají zejména lyrické balady a básnické povídky (poémy) a v próze pak historický román a povídka

Znaky – původnost, osobitost autora
- bezprostřední zážitek, důraz na city a fantazii
- hlavní hrdina často splývá s autorem a je osamělý
- základním motivem je konflikt mezi individualitou a společností
- východiskem v tvorbě je obdiv k minulosti, mystice, lidové slovesnosti, exotice, přírodě
- únik do vlastního nitra, jedno z hl. témat je láska, která zůstává zpravidla nenaplněna

Anglický romantismus – ze šlechtických vrstev
George Gordon Byron – lord, původem aristokrat, představitel buřičského proudu, žil výstředním životem, byl to bojovník. Zemřel na mor, když pomáhal řeckým bojovníkům za svobodu proti Turkům, kteří na ně útočili. Je tvůrcem lyricko-epické povídky a básnických dramat. Podle něho pojmenován buřičský proud romantické poezie LYRONISMUS – spor se světem.
„Childe Haroldova pouť“ - epos, 4 zpěvy, autobiografické prvky
„Džaur, Korzár, Lara“ – exotické básnické povídky
„Manfred, Kain“ – filozofická veršovaná dramata
Walter Scott – sběratel skotských lidových balad, zakladatel historické povídky a románu, zajímal se o skotskou a ang. minulost, napsal Ivanhoe (pověsti o Robinovi Hoodovi) a Panna jezerní (námět skotská minulost)

Francouzský romantismus
Victor Hugo – básník, prozaik, dramatik, esejista
- jeho otec byl Napoleonův generál, matka ho vychovávala k nenávisti k Napoleon. a revoluci
- studoval vojenskou školu a poté se věnoval literatuře a publicistice
- ve 40. letech 19. stol se zapojil do politického života, ale byl zklamán politikou Bonaparteho
- odešel do vyhnanství do Belgie a na anglické ostrovy – tam vznikají vrcholná díla
„Chrám Matky Boží v Paříži“ – několikrát zfilmováno, historický děj za vlády
Ludvíka XVI
„Ubožáci“ – neboli Bídníci, 5dílný román, odehrává se v ½ 19. stol.

Ruský romantismus – ruská díla jsou na rozhraní romantismu a realismu
Alexandr S. Puškin – básník, prozaik a dramatik
- pocházel ze šlechtické vrstvy, měl spojení s účastníky první proticarské vzpoury, za
své myšlenky musel do vyhnanství, po 6 letech se vrací a dostává se ke dvoru, zemřel na následky zranění v souboji
„Evžen Oněgin“ – veršovaný román
„Ruslan a Ludmila“ – příběh bohatýra, který hledá svou nevěstu unesenou kouzelníkem
„Kavkazský zajatec“ – povídky
„Piková dáma“ – novela
„Kapitánská dcerka“ – historická povídka

Karel Hynek Mácha – narozen v Praze, na studiích se seznámil s Jungmannem, hodně četl Byrona, Shakespeara, působil v Kajetánském divadle – poznal se tam s Elonorou Somkovou, Lori mu často nerozuměla a on byl zklamaný a tak jezdil často do přírody, rád cestoval a když se mu s Lori narodí syn, chce se oženit ale umírá
dílo – literární kritika byla v té době vstřícná a tak když vyšel jeho Máj – byl kritizován+ vlna odporu a soudů
- znaky jeho díla:
poutníci a poustevníci – hledají samotu a žijí daleko od lidí
loupežník – násilnými činy protestuje proti společnosti a řádu
symbol země – vyjádření romantické touhy po volném prostoru
protiklad snu a skutečnosti – útěk do snů je zásadní
nenaplněna láska
- jako první č. básník měl odvahu vyslovit zklamání, pochybnosti bez ohledu na to, co řekne společnost (kritici mu kritizovali, že báseň nemá myšlenkovou náplň), kritizoval ho hlavně Tyl, který ho ovlivňoval z kopírování Byrona
- na Máchu reagují hlavně ti, kteří vydávali almanach Máj
„Máj“ – lyricko-epická báseň, 4 zpěvy, dějiště je krajina v okolí Bezdězu, příroda je jen kulisa, příběh vyprávěn mlhavě, obžaloba celé společnosti, víra v Boha není uspokojující, báseň působí hudebně, zásadní je podmanivá krása přírody, hodně barev (zelená s bílou a modrá s bílou, je to tragédie Viléma a jeho otce, Jarmily
„Obrazy ze života mého“ – soubor povídek, dokončené dvě - Večer na Bezdězu a Márinka
„Cikáni“ – román, téma podobné Máji
Karel Jaromír Erben – do romantismu ho řadíme kvůli výjimečnosti hlavního hrdiny (vzdorovitý, snaží se bojovat s osudem), důležitá je víra v Boha, objevuje se loupežník
- narodil se v Podkrkonoší, studoval filozofii a práva (seznámil se s Palackým)
- sekretář Českého muzea – vydával České památky (Husovy spisy), a řídil Pražskénoviny
- stal se archivářem města Prahy, zabýval se lidovou slovesností – jeho sbírka Prostonárodní písně a říkadla (pohádky)
„Kytice“

Hodnocení referátu Romantismus ve světové a české literatuře

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  6 000×
  641 slov

Komentáře k referátu Romantismus ve světové a české literatuře