Vztahy podniku k okolí

- Podnik má vztahy k jiným podnikům, obyvatelstvu (např. dává pracovní příležitosti)a státu (např. daně, poplatky)

- Existují tři stránky vztahů podniku k jeho okolí:
a) hmotná stránka – podnik nakupuje materiál; zaměstnanci pracují v podniku; vyrábí
b) finanční stránka – za dodaný materiál podnik platí; vyplácí mzdy zaměstnancům
c) informační stránka – dodávce mat. předchází kupní smlouva; následuje dodací list, Dfa

Vztahy podniku k jiným podnikům
1. Vztahy k odběratelům a dodavatelům
Každý podnik by si měl pokud možno vytvářet trvalé obchodní spojení. Zpravidla dodavatel (prodávající) hledá odběratele (kupujícího). Při nasyceném trhu je obtížnější prodat, proto je nutné před zahájením činnosti provézt průzkum trhu.

2. Vztahy podniku k bance - Banka je důležitým partnerem podniků. K nejdůležitějším
Banka zprostředkovává také platební styk:
a) hotovostní způsob placení – papírové peníze a mince
b) bezhotovostní způsob placení
- používají se písemné příkazy, které podnik vystaví a dá své bance, která převede peníze z jeho účtu na účet dodavatele
- příkaz se vyplňuje podle údajů, jež uvedl podnikatel na fakturu
- banka překontroluje správnost příkazu a oprávněnost podpisu
- po převodu peněz zašle oběma účastníkům platebního styku bankovní výpis

3. Vztahy podniku ke konkurenčním podniků - konkurenty jsou podniky, které dodávají na trh stejný nebo zastupitelný sortiment. Vztah ke konkurenci je v podstatě informační: zkoumání výrobků, cen, podílu na trhu, metod pro udržení zákazníků.
- podnik by měl mít stálý zdroj informací o chování konkurence, ale zároveň by měl chránit svá obchodní tajemství (výrobní a technický charakter)
- ve vztahu ke konkurenci by se měl podnik vyvarovat nekalé soutěže (podplácení, klamavá reklama, klamavé označení zboží)

Vztahy podniku k obyvatelstvu
1. Vztahy podniku k zaměstnancům - podnik o své zaměstnance stará – vytváří ze zisku sociální fond, z něhož přispívá zaměstnancům na rekreace, stravování, kulturní akce
- vztahy podniku k zaměstnancům upravuje pracovní právo:zákoník práce, zákon o mzdě..

2. Vztahy podniku k zákazníkům – část obyvatelstva - vztahy mezi občany a podniky upravuje Občanský zákoník.

Vztah podniku ke státu a obci
1. Vztahy podniku k orgánům státní správy – parlament, senát, vláda
- vztahy mají především stránku informační – právní předpisy = Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Živnostenský zákoník, Zákon o dani z příjmu.
Dále mají stránku finanční – placení příslušných poplatků za služby, sankce za porušení předpisů, … atd.

2. Vztahy podniku k ostatním státním organizacím - rozpočtovým a příspěvkovým org.

3. Vztahy podniku ke státnímu rozpočtu – peněžní fond státu

4. Vztahy podniku k obci
Stránka hmotná- některé podniky jsou zřizovány obcemi nebo v nich obce mají majetkový podíl, jiným podnikům obce poskytují pozemky a provozní objekty (prodej nebo pronájem)
Stránka finanční - částky za pronájem nebo prodej objektů a pozemků, místní daně
- obce mohou podnikům poskytnout dotace

Hodnocení referátu Vztahy podniku k okolí

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  10 621×
  420 slov

Komentáře k referátu Vztahy podniku k okolí