Výroba, manipulace s mat., obalové a odpadové hospodářství, jakost výroby

- výroba – základní fázi hospodářského procesu. Abychom mohli vyrábět, musíme mít k dispozici výrobní faktory (práce, přírodní zdroje, kapitál, informace). Průběh výroby:
1. Příprava výroby – sem řadíme celý výzkum, vývoj, až po detailní zpracování technologického postupu – inovace. Je velmi nákladná.
a) konstrukce výroby – zde se řeší, jak bude výrobek vypadat
b) technologická příprava – stanoví se postup výroby
c) organizační příprava – zajištění potřebných pracovníků, zásob, financí..
2. Samotná výroba – organizace výroby – pracoviště,
Stupně rozpracovanosti: a)suroviny a materiál (železná ruda) - zásoby
b)nedokončená výroba – rozpracovaný výrobek na kterém nebyl
ukončen ještě výrobní postup a proto ho nelze ještě prodat
c) polotovar – výrobek prošel technologickým postupem, bude
se ale ještě zpracovávat, lze prodat – odlitek
d) hotový výrobek – proběhly všechny tech. pos. a určen k prodeji
Druhy výroby:
- podle kusů - a) kusová – vyrábí se jen jeden nebo několik málo kusů, většinou
složité výrobky – turbíny, astronomie
b) sériová – vyrábí se větší množství jednoho výrobku a součastně
několik druhů – automobil
c) hromadná – velké množství výrobků jednoho druhu – bonbóny
- podle stupně mechanizace- ruční, strojně-ruční, strojní a automatizace
- manipulace s materiálem – ruční, pomocí jeřábů, dopravníků (pásů), zvedacích vozíků, potrubní doprava

Obaly – jsou na jedno použití nebo kolovací (vratné) – palety, firma se musí o tyto obaly starat a skladovat, i evidovat, popř. opravovat

Odpadové hospodářství – málokterá výroba je bezodpadová, proto se týká všech firem, může zvýšit i náklady (toxické látky). Musíme se řídit zákonem o odpadech. Udává, že musíme třídit, vést evidenci odpadu, recyklovat, zneškodňování odpadů
Jakost (kvalita) – souhrn vlastností výrobku, které podmiňují jeho schopnost uspokojovat stanovené potřeby v souladu s jeho určením, je významnou zbraní v konkurenčním boji
- ve vyspělých ekonomikách se používá model řízení jakosti TQM (systém totální jakosti) – tento systém nevidí jakost jako stav, ale chápe jakost jako proces, který umožňuje řešit problémy a nedostatky již při jejich vzniku a ne až na konci výroby (třeba zaměstnanci atd.)
- u nás se používají normy jakosti, což jsou snadno měřitelné a hodnotitelné parametry výrobku. V součastné době se firmy snaží získat mezinárodně uznávaný certifikát ISO 9000.
- kontrolou ve firmě je pověřen útvar, který kontroluje na jednotlivých pracovištích produkty a dají souhlas , jestli výrobek odpovídá svou kvalitou předepsaným státním a podnikovým normám, či je uznán jako zmetek

Po výrobě, do kterého jste vložili výrobní faktory, je výrobek hotov a putuje do skladu, kde je náležitě zabalen, označen a připraven k expedici. Zákazník může být:
- firma – výrobek je zásobou nebo polotovarem, ze kterého bude vyrábět své výrobky a proces výroby bude probíhat dále
- obchodní zprostředkovatel – velkoobchod, maloobchod, který prodává výrobek většinou konečným zákazníkům
- konečný spotřebitel – ten výrobek jednorázově nebo dlouhodobě spotřebuje a tím uspokojí svoje potřeby. Ale jen dočasně, jedna uspokojená potřeba vyvolá potřebu další.
A to je hybný motor, který nastartuje celý výrobní proces znovu a znovu.

Hodnocení referátu Výroba, manipulace s mat., obalové a odpadové hospodářství, jakost výroby

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  5 572×
  449 slov

Komentáře k referátu Výroba, manipulace s mat., obalové a odpadové hospodářství, jakost výroby