Renesance a humanismus

Renesance

– 14. - 16.stol., navazuje na antiku a hlavně se zajímá o člověka
- zlepšuje se společenský a ekonomický vývoj, rozvoj knihtisku
- je významná na objevy a zámořské plavby, objevuje se kompas a je objevena Amerika(1492)
- je to umělecký směr, víra v Boha přetrvává, ale církev jako instituce upadá

Humanismus

– myšlenkový a filozofický směr, hl. myšlenkou je rozvoj lidské společnosti a svoboda jednotlivce, humanisté hovoří latinou, kritizuje církev a feudalismus (společenský řád), zakladatel Erosmus Rotterdámský
Převratné myšlenky: zásadní změny v myšlení se týkají vesmíru, začíná se věřit že Země je kulatá, astronomové – Koperník, Bruno, Kepler
R+H – roste význam měšťanstva, an venkově probíhají nepokoje, začíná se mluvit o státech

Literatura – pronikají národní jazyky, objevuje se epos, komedie a tragédie, nánoženská literatura stojí v ústraní, převažuje světská literatura

Itálie – zde renesance vzniká
Dante Alighieri – vzdělaný, věnoval se antice, zakladatel italské jazykovědy, přispěl k rozvoji italštiny, politik, ostře vystupoval proti papeži a v počátcích píše milostnou poezii
„Božská komedie“ – Dante nazval Komedie a Boccaccio přidal Božská
- je to epos, 3. části – peklo, očistec a ráj, hl. hrdinou je sám autor, kterého provází Vergilius a v ráji ho provází jeho tajná láska Beatrice (je popsána jako dokonalá)

Giovanni Boccaccio – měl přístup ke dvoru, své příběhy uměl vyprávět vtipně a zajímavě a tím byl oblíben, napsal Danteho životopis a stal se vykladačem Božské komedie
- čerpal milostnou tematiku, kterou zpracoval pro své příběhy
„Dekameron“- obsahuje 100 novel (psána prózou, má vymezený dějový rámec) – vypravuje 10 vypravěčů (proto deka – meron), lidé pochází ze šlechty a utíkají před morem navenkov a vypravují si příběhy, je označována jako lidská komedie
- příběhy s veselou tématikou a mají pobavit, jsou ze všech společenských vrstev

Francois Villon –(Francie) toto jméno není původní, adoptoval ho kněz, díky kterému vystudoval svobodná umění, byl několikrát vězněn a tak se ukryl na venkově (v sídle Karla Orleánského), po omilostnění se vrátil do Paříže, pak znovu zatčen, dále vyhnán do Paříže
„Malý testament“ – závěť, věnoval přátelům, v krátkých verších se loučí s přátelia městem
„Velký testament“ – báseň, užívá rým a vysmívá se sobě i světu, obdivuje ženskou krásu a píše o rozkoši, psal formou Villonská balada – obsahuje3 sloky a 7-12 veršů, poslední má obvykle 4 verše
- jeho život inspiroval mnoho autorů (např. Voskovec a Werich – Balada z hadrů)

Miguel de Cervantes Y Saavedra – (Španělsko) voják a spisovatel, pocházel z rodiny zchudlého šlechtice
- je považován za zakladatele novodobého románu
„Důmyslný rytíř donQuijote de la Mancha – 2 díly, inspiroval Viktora Dika a Vančuru

William Shakespeare –(Anglie) dramatik, básník, herec, spolumajitel divadla Globe. O jeho životě se moc neví, oženil se v 18 letech, 3 děti, bylo o něm vytvořeno mnoho hypotéz (že neexistoval, byl jen přezdívkou Bacona), jeho hry se dělí do několika oblastí:
historické hry – inspiroval se kroniky, historií – Jindřich IV a VI, Richard II a III, Julius Ceasar, Antonius a Kleopatra
komedie – vysmívá se hloupostí a namyšlenosti, píše když je mu dobře, inspiroval se lidovýma balady a epikou Boccaccia. Patří sem Kupec benátský, Večer tříkrálový, Zkrocená zlé ženy, Sen noci svatojánské, mnoho povyků pro nic
tragédie – zdrcen vývojem společnosti
-Romeo a Julie (Montékové a Kapuleti), Hamlet, kralevic dánský, Othelo,Král Lear
pohádky – Cymbelín, Zimní pohádka a Bouře

Renesance a humanismus v českých zemích – objevuje se již za Karla IV, k nám donesl Petrarca, objev znovu po husitství
- u nás se dělí na latinský, český, doba Blahoslava a doba Veleslavínova

Viktorin Kornel ze Všehrd – právník a za své služby byl povýšen an šlechtice, vyjádřil vztah češtiny k ostatním jazykům, dílo „O praviech, o súdiech i o dskach Země české knihy devatery“ – právnický spis pozemkových knih – zapsán majetek šlechty

Jan Blahoslav – nejvýznamnější, zabýval se češtinou, fyzikou, všestranně zaměřený, působil v duchu jednoty bratrské – byl kněz, díla:
„Akta“ dějiny Jednoty bratrské, „Gramatika česká“ –navazuje na Kornela, rozdělení na nářečí
„Nový zákon“ – přeložil a upravil, na jeho základě napsána Bible kralická
„Šamolulský kancionál“ – vydán v Polsku, kvůli cenzuře, několik set lyrických písní
„Musica“ – teorie hudby, „Filipika proti misomusům“ – útočná řeč proti nepřátelům vzdělání

Daniel Adam z Veleslavína – na UK vyučoval historii, jeho tchán (nakladatel a tiskař)
- překládal naučné knihy a píše k nim předmluvy
- veleslavínská čeština – v té době vzorem
dílo: „Kalendář historický“

Hodnocení referátu Renesance a humanismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  5 801×
  684 slov

Komentáře k referátu Renesance a humanismus