Realismus ve světové a české literatuře

- období 2. pol. 19. století, rozmach přírodních a technických věd
- vzniká pozitivismus (filozofický proud – skutečné je jen to, co lze dokázat smysly)

Realismus – umělecký směr, který je založený na kritickém poznávání skutečností, vychází z úsilí o pravdivé zobrazení lidské osobnosti

umění a architektura – nové technologie (beton, ocel a litina), stavba Eiffelova věž, malují se krajinky, podobizny, v hudbě operety

znaky literatury – přesné studium života ve všech ohledech (vše je přesně dáno, počet osob)
- přesné a objektivní zobrazení skutečnosti, zobrazován je obyčejný, tzv. jedinec (už ne hrdina jako v romantismu) – např. obchodník, postavy se v ději vyvíjí a mění
- převládá zájem o přítomnost, už ne minulost, proniká hovorový jazyk, dialekty
- autor nesplývá s hlavním hrdinou, jenom ho popisuje
- kritika sociálních rozdílů (nejvíce žebrající děti)
- nejoblíbenější žánr román – umožňuje ukázat sociální problémy a jejich příčiny jako celek

naturalismus – vystupňovaný realismus, důraz na přírodní vědy, znázornění reality, hl. hrdinové podání z psychologického nebo biologického hlediska, zkoumání příčin chování hrdiny, determinace (předurčení, povolání po rodičích, něco co nemůžeme změnit), lákavé téma je pesimismus (smrt, bída), detailní popis

anglický realismus

Charles Dickens – romány, dětství prožil v bídě, měl vypravěčský talent, cestoval do Ameriky, poté ztratil paměť, popisuje hlavně Anglii, téma dětství v bídě, díla: Oliver Twist (chlapec z chudobince), Nadějné vyhlídky (o chudém chlapci)
Charlotte Bronteová – ze 6 dětí, dílo Jana Eyrová

francouzský realismus

Honoré de Balzac – spadá do romantismu i realismu, psal černé romány, dobrodružné i fantazy, chtěl vydávat klasiky a tak si pořídil tiskárnu a dostal se do dluhů, psal pro výdělek, toužil se dostat do vyšší společnosti, pokusil se o sebevraždu
- oženil se s rusko-polskou šlechtičnou, poté zemřel, díla:
„Lidská komedie“ – 97 románů a povídek – Otec Goriot, Ztracené iluze a Lesk a bída Kurtizán

Emile Zola – hl. představitel naturalismu, podle něho by měl být román vystavěn na vědeckých základech – nestrannost autora, díla:
„Reugon Macqvartové“ (rezón makarové) – románový cyklus
„Břicho Paříže“ – prostředí tržnic
„Zabiják“ – prostředí hospod, hl. hrdinové opilci, zabiják alkohol, pokračování
v „Nana“ - prostitutka
Ruský realismus - navazuje na Puškina a Gogola
Lev Nikolajevič Tolstoj – pocházel ze šlechtického rodu, rodiče mu zemřeli jak byl malý
- cenil si vzdělání, otevřel školu pro své muže, kteří dělali na jeho půdě (nevážili si toho a považovali ho za podivína)
- bojoval na Kavkaze, car ho považoval za revolucionáře, psal si s Masarykem, měli podobné názory, odmítá násilí a neprotivit se zlu byla jeho hlavní myšlenka
- pokusil se Ruskou literaturu přiblížit západnímu světu
„Dětství, Chlapectví, Jinošství“ – autobiografická trilogie, román
„Vojna a mír“ – historický román z napoleonských válek, ukazuje Rusko na pozadí evropských dějin a hlavní postavy jsou fiktivní, i Napoleon a Alexandr
„Anna Kareninová“ – společenský román
Dostojevskij – považován za předchůdce moderní psychologické prózy
- vystupoval proti carovi, označeno jako proti státní, odsouzen v 28 letech k trestu smrti, byl na poslední chvíli zrušen a tak byl poslán do vyhnanství, po deseti letech se vrátil do Petrohradu, zhoršila se mu choroba, díla:
„Zápisky mrtvého domu“ – deníková próza z dob vyhnanství a vězení
„Zločin a trest“ – psychologický román, dělení lidu na obyčejné a přestupující zákon a vládnou, vše je jim prominuto
„Idiot“ – příběh překrásného člověka, který trpí epilepsií

USA

Mark Twain – jeho starší bratr koupil noviny kde jeho bratr tiskl, chtěl se stát kormidelníkem a to se mu povedlo ale kvůli válce skončil
„Dobrodružství Toma Sauyera“, „Princ a chuďas“ – historický román s prvky pohádky

Hodnocení referátu Realismus ve světové a české literatuře

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  17 252×
  544 slov

Komentáře k referátu Realismus ve světové a české literatuře