Kritický realismus ve světové literatuře

Kritický realismus v evropských literaturách
19. st., v evr. Literaturách se rozvíjí realismus v různé době různou intenzitou (Balzac po smrti x Hugova díla vznikají). Nějaké dílo ze staršího období, kde jsou realistické znaky (Shakespeare - Romeo a Julie). Vychází ze skutečného života současnosti (doby, o níž autor píše). Postavy: reprezentuje společnost (typický hrdina), hrdina se v průběhu děje mění - vyvíjí.

Anglický kritický realismus
Počátky na konci 18. st. v tvorbě J. Swifta a D. Defoa.
Jonathan Swift
Gulliverovy cesty - trpaslíci i obři, život postav je realistický, když se povzneseme - trpaslíci žijí (někteří lidé malí x někteří velcí)
Daniel Defoe
Robinzon Crusoe - Defoe nechtěl být spisovatel, měl měšťácký původ (snaha zbohatnout), vyprávění námořníka (A. Lelkiv), po ztroskotání přežil nějakou dobu na pustém ostrově, než ho zachránila jiná loď - příběh o Robinsonovi. Realismus - úsilí, aby získal nezbytné základy života civilizačního.
Charles Dickens (1812 - 1870), prožil neradostné dětství, otec byl malý úředník - málo peněz, špatné prostředí, jako chlapec musel pomáhat rodině k obživě - škola života. Zabývá se příběhy nešťastných dětí bez domova.
Oliver Twist - příběh sirotka, Malá Doridka, Copperfield
Kronika Pickwickova klubu - pásmo cestovních příhod, které prožívají členové Pickwickova klubu pánové Pickwick, Winkle, Snodgrass a Tupman spolu se sluhou Samem Wellerem. Čtenář zároveň poznává život anglické společnosti. Román má vytvořit idylickou představu staré Anglie. Poznává společenskou realitu pomocí sluhy, který ho přivádí na jinou myšlenku.

Francouzský realismus
Honoré de Balzac (1799 - 1850), specifika realismu ve Francii, prolíná se realismus s romantismem. Byl ambiciózní člověk, chtěl vyniknout, právník, advokát, pokusil se o spisovatelskou dráhu, autor dobrodružných románů (nebyly moc čtené). Koupil si tiskárnu a sám se stal nakladatelem svých děl. Úspěch se ale opět nedostavuje a zadlužil se. R. 1829 román Šnani - příběh historického zaměření (francouzská revoluce), vykreslil skutečnou revoluci. Začal být čtený =>
Lidská komedie - cyklus 90 děl (povídky, romány). Zachycuje dobu, kdy o vztazích společnosti rozhodují peníze.
Otec Goriot - příběh rodiny, otce, který vydělal peníze, v penzi dal majetek dcerám, nakonec skončil v penzionu. Otec Goriot, bývalý zbohatlý výrobce nudlí, se stal ubožákem a byl terčem vtipů obyvatel měšťáckého penziónu. Svůj majetek předal dcerám a když už nic neměl, přestaly se dcery o něj zajímat. Tehdy pochopil, jak ho měly vlastně doopravdy rády.
Ztracené iluze - srovnává život na venkově a ve městě, venkovského básníka x pařížský vynálezce
Lesk a bída kurtizán - líčí vztahy z nejvyšší společnosti, které jsou propojeny se zločineckým podsvětím. Vytvořil desítky postav všech společenských postaveních, každá má svůj charakter a propracována pečlivě.
G. Flaubert - prozaik, romanopisec, není vyčerpávající obraz francouzské společnosti. Netvořil pro radost, propracovával postavy, detailně - Paní Volvaryová - psychologicky propracovaný obraz mladé ženy nespokojené se životem, se svým okolím, chtěla svůj život změnit, odchází z místa bydliště, hledá smysl života, snaží se ho pojmout výlučně eroticky, dožije se zklamání - opuštěna všemi lidmi.
Guy de Maupassant
Miláček - román eroticky zaměřený - cesta mladého muže za slávou
Emil Zola - chtěl vytvořit nový literární směr naturalismus - věda o životě lidské společnosti a člověka, teoretikem i tvůrcem tohoto směru, otiskl Experimentální román, jádrem jeho tvorby je rozsáhlý cyklus Rougon-McGuartové - cílem obnažování člověka v jeho fyziologické podstatě.
Romány: Tři města, Germinal, Rozvrat a Doktor Pascal

Trilogie: tři města: Lourdy, Řím, Paříž.
Nedokončil tetralogii čtyř evangelií: Plodnost, Práce a Pravda.

Ruský kritický realismus
Nikolaj Vasilievič Gogol (1809 - 1852), nejpozoruhodnější spisovatel kritického realismu 19. st. V 1. povídkách dodržoval zásady romantismu.
Taras Bulba - povídka
Revizor - komedie, příběh z námětu Puškina, vydobyl si jedno z předních míst mezi realistickými spisovateli. Hlavní hrdina - Chlestakov - úředník finančně na dně. (Natočen film s V. Burianem)
Mrtvé duše - román, drsný námět, hrdina Čičikov přišel na zajímavý způsob obživy - jezdil mezi jednotlivými statky a kupoval od nich jména mrtvých mužů a tyto mrtvé lidi přihlašoval a ze státní pokladny na ně inkasoval peníze - obohatil se na úkor státní pokladny.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828 - 1910), pocházel ze šlechtické rodiny, život prožil v Rusku, měl panství (Jasná Poljanka). Prošel studijním pobytem ve Francii.
Vojna a mír - románová epopej (rozsáhlý román). Vylíčil vzepjetí ruského národa v době, kdy Rusko napadl Napoleon (1812), jeho ústup z Ruska, zničení obrovské armády. Hrdinou románu románu je celý národ, postavy historické i fiktivní, od cara až po poslední sedláky, bitva začala u Slavkova. Vycházel z historických faktů, zmiňuje se o úloze lidí v bojí proti Napoleonovi u důstojníků, generálů. Román je zaměřen proti ctižádostivým generálům (kritizuje je) a Napoleona a generála ruské armády Kutuzova.
Anna Kareninová - román omezený na moskevskou a petrohradskou šlechtickou společnost. Příběh zničující lásky Vronského a Anny.
Ivan Sergejevič Turgeněv (1818 - 1883), pocházel z šlechtické rodiny, nešťastné dětství, studoval na berlínské universitě, žil skoro celý život mimo Rusko, byl celoživotní přítel se zpěvačkou Viardotovou a Flaubertem.
Lovcovy zápisky - popisuje obraz překrásné přírody středního Ruska i základních rysů ruského člověka, jeho názorů na život, lásku, rodinu, přátelství, vztah k přírodě. Průzračný styl a autorova skvělá práce s jazykem.
Rudin - představuje typ pokrokového idealisty, který veškeré své nadání utrácí jen v neplodných plánech a nápadech.
Šlechtické hnízdo - zobrazuje zoufalý a marný zápas mladého ruského šlechtice o dosažení osobního štěstí.
Otcové a děti - vylíčil rozvrstvení ruské statkářské společnosti - hlavní pozornost věnoval mladé generaci (jejím představitelem je lékař Bazarov - snaží se neuznávat přirozené lidské vztahy a sebe nazývá nihilistou. Jeho nadšenec byl Vítěslav Hálek.
Fjodor Michailovič Dostojevskij (1821 - 1881), pocházel ze šlechtické rodiny, téma jeho děl: život chudých i bohatých vrstev ve velkých městech (zejména v Petrohradě), pro účast v pokrokovém hnutí petraševců - odsouzen k smrti a až na popravišti omilostněn. Přeložil Balzakovy Evženie Grandetové.
Chudí lidé - původní román v dopisech těžící z tíživé atmosféry petrohradské periférie. Asi 10-ti letá přestávka v psaní způsobená sibiřským vyhnanstvím a káznicí.
Zápisky z mrtvého domu - časopisecky otiskována, kronika života v káznici, bojovně a útočně hlásá filosofii pokory, polemicky vystupuje proti revolučnímu hnutí.
Zločin a trest - uvažuje, zda má člověk právo zabít jiného člověka - negativní závěr
Běsi - vychází ze skutečných faktů soudního procesu
Výrostek
Bratři Karamazovi - nedopsaný román, děj kolem kriminální historie otcovraždy a hledání viníka mezi 3-mi syny zavražděného. Dostojevskij tu odhaluje vnitřní motivy jednání lidí, nachází skrytý mechanismus jejich vztahů.

UKÁZKY
E. Zola: Germinal: děj románu nás přivádí do severofrancouzského uhelného revíru. V zaprášené a vyprahlé krajině žijí o hladu a bídě lidé, kteří od rána do večera dřou pod zemí, aby se mohli aspoň trochu najíst. Nesnesitelné poměry doženou ke stávce asi 2000 havířů. Všichni se sešli až po směně na šachtě, kde už nebyla žádná žívá noha a tak vzbouření havíři rozbíjeli neživé věci. Ale této pomsty se nikdo nenajedl, pouze v kantýně bývalého důlního našli jen 2 kousky syrového masa a pytel brambor. Při drancování objevili 50 lahví jalovcové, které však ihned vypili.
N. V. Gogol: Revizor: děj dramatu se odehrává v malém ruském městečku. Setkáváme se tu s nepatrným úředníčkem Chlestakovem, kterého omylem považují ve městě za obávaného revizora z Petrohradu. Domnělý revizor se rozhodne plně využít příznivého omylu. Nakonec přijíždí pravý revizor.
L. N. Tolstoj: Vojna a mír: Pierre Bezuchov se přišel v bílém klobouku podívat na borodinské bojiště. Vojáci mu hned dali přezdívku Milostpán. Z bojiště odváželi plno raněných a vojáci Pierrovi neustále připomínali, že je to tady pro něj nebezpečné a že se jim plete v boji. Když se Pierre rozhodl jít pryč, něco ho zasáhlo a zůstal ležet na zemi. Když se probudil, bylo už kolem něj pusto, ale v dálce slyšel střelbu a kanonádu. Pierre je na večeři s kněžnou Marjou a Natašou, kterým vyprávěl o válečných událostech. Kněžna Marja viděla možnost lásky a štěstí mezi Natašou a Pierrem.
F. M. Dostojevskij: Zločin a trest: Román vypráví o Rodionu Raskolnikovovi, nadaném, ale chudém petrohradském studentu, tvůrci teorie, jenž pro chudobu musí zanechat i studia na univerzitě. V petrohradské pivnici se setkává s úředníkem Marmeladovem a poznává otřesné podmínky, ve kterých jeho rodina žije. Raskolnickov řeší svou bezvýchodnou situaci oloupením a zavražděním staré lichvářky. Po spáchaném zločinu se jeho život naplněný záchvaty výčitek a úvah, stává hledáním ztraceného lidství. Pod vlivem Soni Marmeladovové se přiznává ke zločinu, odchází na Sibiř odpykat si svůj trest a Soňa ho doprovází.

Hodnocení referátu Kritický realismus ve světové literatuře

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. červenec 2008
  6 871×
  1302 slov

Komentáře k referátu Kritický realismus ve světové literatuře