Světová próza po roce 1940

Světová literatura od 40.let
náměty:
- 2. světová válka
- rozdělení světa
- globální problémy - rasismus
- drogy
- násilí, zločinnost
SOVĚTSKÁ LITERATURA

a) člověk jako válečný hrdina
B. Polevoj:
Příběh opravdového člověka - román podle skut. události, pilot Meresjev, amputace nohou po havárii, naučil se chodit na protézách
A. Fadějev:
Mladá garda - podle skut. události
K. Simonova:
Dni a noci;
Živí a mrtví
A. Tvardovskij:
Vasja Ťorkin - poema
M. Šolochov:
Osud člověka - novela, ichforma, retrospektiva
I. Erenburg:
Pád Paříže - zaměření na civilisty

b) člověk jako oběť války
Jurij Bondarev:
Hořící sníh;
Břeh - spisovatel Nikitin a Emma, 4. oddíl knihy - Nikitinův proud vědomí (=vnitřní monolog, mysl, nesouvislé)
Valentin Rasputin:
Žij a nezapomínej- příběh ruského vojáka, kt. odmítá jít do války, dezertuje, návrat do rodného kraje, ukrývání u jedné ženy, spáchání několika trestných činů - žena uvažuje zda ho má vydat;
Loučení - o zatopení ostrova kvůli stavbě přehrady;
Požár - požár závodu, kt. živí půlku města, psycholog. rozbor a studie postav
Vasilij Šukšin:
Milpardon, madam - povídka, zobrazení člověka
Znám jednoho chlapíka - povídka, vlastnosti mladých lidí, zobrazení člověka ve nezjednodušené podobě
Alexandr Solženicijn:
Jeden den Ivana Denisoviče - Sibiř, zima, líčení absurdnosti nařízení sovětské vlády, drsné práce - stavba tábora pro politické vězně
Souostroví Gulag - 3 dílný román
Čingiz Ajtmatov:
Stanice Bouřná - román o vztahu ke zvířatům, úctě k přírodě zkrze rozdílné povahy postav
Bílá loď - tragický příběh, setkání generací, vnuka a dědečka , motivy bájí (sobí máti, ryby...), zachycení vidění světa dětskýma očima
Popraviště - Advij Kalistratov, anaša - droga, medáci - sběrači, hl. h. končí tragicky po té, co chtěl v duchu křesťanských zásad změnit svět, absurdnost zbytečné smrti
Boris Pasternak:
Doktor Živago - kritika říjnové revoluce, hluboké myšlenky o životě
USA

a) válečné téma v americké literatuře
Josef Heller:
Hlava XXII - am. kapitán Yossarian, tragikomie, nesmyslnost války a absurdnost nařízení, autobiografie
Zavíráme! - román, hrdina opět Yossarien, autobiografie, ještě více absurdní
Gold za všechny peníze - odhaluje zákulisí polit. vztahů
Norman Mailer:
Nazí a mrtví - 2 dílný román, Američané v Japonsku, absurdita
Anton Myrer:
Poslední kabriolet - generační román, sleduje dobu od 30. let 20. st. do Vietnamské války, hl. postavy studenti na Harvardu, swing, obrazy člověka ve vyhrocených situacích
William Styron:
Sophiina volba - posluchač Stingo, příběh Polky Sophie Zawistowske, 4x se musela rozhodnout, posl. volba - smrt, zaměření nad důsledky války na lidskou psychiku
James Clavel:
Král krysa - dvojsmysl, osvobozením ztrácí smysl života
John Updike:
Kentaur - román, mezilidské vztahy (muž - žena)
Saul Bellow:
Hledání pana Greena a jiné povídky - různá témata, postavy, formy...
Ten, co si pouštěl hubu na špacír - povídky
Herzog - autobiografický román, příběh vysokoškolského profesora, osamělé hledání, vyřazení ze společnosti
Vladimir Nabokov:
Lolita - román, život na cestě, forma antické tragédie, osamění, hřích
Lužinova obrana - líčí osud fenomen. šachisty, přestává pro něj existovat okolní život a tím se dostává do izolace
Pozvání na popravu - v duchu kafkovské existence, absurdita, izolace

b) Beat generation
Jack Kerouac:
Na cestě - nekorigovaný souvislý text, únik ze společnosti
Mag - pohled na svět očima dítěte - 10 letého černošského chlapce, lyričnost, jazyk - černošské nadnářečí
Allen Ginsberg:
Kvílení - verše
Král majálesu - skladba, kt. vytvořil po návštěvě Prahy na jaře ´68, volný verš, metafory, dlouhé věty, hl. motiv - láska, samota, utrpení, bída, vedl. m. - válka, mír

ITÁLIE

Neorealismus = návrat k zobrazování člověka kriticky a s novým pohledem na svět
Carlo Levi:
Kristus se zastavil v Eboli - kritický pohled autora na fanatickou víru v Boha a na chudobu, rozdíl mezi bohatým severem a chudým jihem
Alberto Moravia:
Římské povídky
Římanka - román, příběh mladé dívky, kt. se zamiluje do muže, o kterém zprvu nevěděla, že je ženatý - trauma, stane se prostitutkou
Horalka - Cesira a její dcera Rosetta, válka mění lidi - z naivní ženy se po znásilnění vojáky stala prostitutka, z čestných lidí zloději, žádná naděje do budoucna, odpor k fašismu
FRANCIE

Existencionalismus = zobrazení člověka jako jedince ve společnosti, izolovaného vnitřně od ostatních
- antihistoričnost - nelíčí vývoj postavy
- revolta -odmítání společnosti a jejích zásad
- nejistota formulace - nepřesnost, neschopnost se vyjádřit
- pocity zmaru, beznaděje, osamělosti, absurdity a odcizení

Jean Paul Sartre:
Bytí a nicota
Nevolnost - román - esej, forma deníkového záznamu, filozofické úvahy
Zeď - soubor novel, zeď = symbol oddělenosti lidí
Albert Camus:
Cizinec - novela, hl. p. Mersault zcela lhostejně reaguje na absurditu a odcizenost člověka

Nový román = odmítá teorii, ale prosazuje hledání

a) subjektivní nazírání na vnější skutečnosti
Allain Robbe Grillet:
Gumy - román
Žárlivost - pasáže, kde zachycuje vnitřní pocity člověka k až banálním skutečnostem (např. otevírání dveří)

b) objektivní pohled na vnitřní svět
Nathalie Sarrautová:
Zlaté plody - román o románu, rozebírání neexistujícího díla, střídání časů a osob, chybí děj a hlavní postava

c) zachycení podvědomých hnutí, tropismy

Magický realismus = prolínání mytického vesmírna s každodenností, tragédie s komičnem, myšlenky s realitou a života se smrtí

KOLUMBIE

G.G. Márquéz:
Sto roků samoty - typizace postav, autor vychází z autentických událostí - upraveny, zprostředkovány, některé jsou vymyšlené, znamení, fantasmagorie, výpověď o lidském rodu

KUBA

Alejo Carpentiér:
Náprava dle metody
Svěcení jara - objektivní hodnocení totalitního režimy a společnosti, líčení doby od r. 1936 do kubánské revoluce Fidela Castra r. 1959

NĚMECKO

Günter Grass:
Potkanka - prvky fantasy, mag. realismu, mění způsob vypravování (r > ich forma) i v jedné větě
Plechový bubínek - hl.p. Oskar Matzerach, obl. Gdaňska, autor velmi tvrdě ironizuje fašismus, válku
Žabí lamento
Anna Sighersová:
Sedmý kříž - útěk z německého koncentračního tábora, strach, dramatické situace
Mrtví nestárnou - "kronika německých dějin" od r. 1918 - 1945, chronologický děj
Heinrich Böll:
Biliár o půl desáté - román, rodinná sága, nechává v kompozici prolínat jednotl. časy a události
Kdes byl, Adame? - kritika absurdity války, krize rodiny, mezilidské vztahy

ANGLIE

Green Graham:
Náš člověk v Havaně, Tichý Američan - špionážní romány, politický thiller
Aghata Cristie a Dorothy Sayersová: kultivované psaní detektivních románů
Dick Francis: detektivky z dostihových prostředí
David Lodge:
Létající profesoři - humor, vtip, nadhled, rozdíly a problémy mezi Angličany a Američany
Ronald Dahl:
Milostné rošády - černý humor
J.R.R. Tolkien:
Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky - založeno na ději, neužívá umělecké prostředky

Rozhněvaní mladí muži = proti konzumní společnosti, sociální problémy, vztahy lidí

John Brain:
Místo nahoře - pragmatismus, archetyp pro dobu v kapitalistické společnosti - setkání mladého muže se dvěma ženami, krásná a bohatá X chudá (ale miluje ji)
Kingsley Amis:
Šťastný Jim - univerzitní román, humoristický, kritika poměrů a prostředí
Jakův problém - univerzitní román, kritika pměrů na venkovské univerzitě, řeší navíc mezilidské vztahy, problémy vlastního prostředí, kritika feministických snah

Postmodernismus = pluralita, mnohost, umění kybernetického věku, žánrová pestrost, mnohoznačnost

T.S. Eliot:
Pustina - básnická skladba, symboly, píše zkratkovitě, vyjadřuje se o neschopnosti komunikace mezi lidmi
Umberto Ecco:
Jméno růže - "historická detektivka", vědecké odborné poznatky o kacířských hnutí, naráží na díla antických autorů
Kurt Vonnegut:
Kolébka
Sirény z Titaniku - spojení současnosti, minulostia fikce - parodie na sci-fi
Ludvík Vaculík:
Český snář - deníkové záznamy, dokument, intimní zpovědi, politické události
Sylvie Richterová:
Slabikář otcovského jazyka - o češtině, osobní zpověď, napínavé příběhy se zde střídají s rozbory a esejemi, jaz. hříčky, nevyvážená kompozice

POLSKO

Jerzy Andrzejewski:
Popel a démant - román a městečku, ze kt. odešlo něm. obyv. a přichází polské po 2. sv.v.
SLOVENSKO

Fr. Hečko:
Červené víno - vtip a humor, život na vesnici od poč. 20. - 30. let 20 st., jméno postavy je charakterizuje
Drevená denina - po válce se znovu staví vesnice, pronikání nového způsobu života
Rudolf Jašíik:
Námestie sv. Alžběty - zachycuje Slovenský štát (1939-1945), problém árizace - zabavování žid. majetku
V. Mináč:
Generácia - o slov. nár. povstání, obrovské množství postav, příliš podrobný popis a postupy, vytrácí se dějový postup - blíží se dokumentu
Dominik Tatarka:
Farská republika - o Slov. štátu, příhodná pojmenování
Démon súhlasu - prvky sci-fi, kriticky hodnotí totalitní režim a zároveň mluví o totalitě obecně, psychologizace, historický rozbor, socializace

 

Hodnocení referátu Světová próza po roce 1940

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. březen 2008
  5 957×
  1230 slov

Komentáře k referátu Světová próza po roce 1940