Próza mezi dvěma světovými válkami

Po 1. sv. válce mizí revolta, objevuje se vitalismus, civilismus, naturismus, futurismus, expresionismu (F. Kafka), pragmatismus (K. Čapek), autoři se věnují vlasteneckým tématům a avantgardním směrům. Vzniká psychologická próza (Havlíček, Beneš), próza s iracionálními prvky (L. Klíma, J. Váchal), duchovní a křesťanská orientace (J. Deml, J. Durych), historický román (K. Šulc), autoři se navrací k lidové kultuře, věnují se ruralismu (spjat s domovem a zemědělstvím). Mezi světová díla se zařadili autoři pražské německé literatury.

Sociální próza a společenskokritický realismus

Autoři se věnují sociální próze a společenskokritickému realismu, snaha postihnout člověka v jeho společenských vztazích, období hospodářské krize, vystižení směru v dobových konfliktech.

IVAN OLBRACHT
– Kamil Zeman, syn Antala Staška, věnoval se kritickému realismu, původ levicového smýšlení od rodičů, nedokončil studia, novinář, 2x vězněn za názory (dílo ZAMŘÍŽOVANÉ ZRCADLO)
- O ZLÝCH SAMOTÁŘÍCH – z prostředí tuláků a společenských vyděděnců, nespravedlivý okolní
svět je dohnání k bídě, která v nich plodí zlo
- 2. sv. válka, psychologické romány: ŽALÁŘ NEJJEMNĚJŠÍ, PODIVUHODNÉ PŘÁTELSTVÍ HERCE JESENIA
- ANNA PROLETÁŘKA – po 2. sv. válce vyzdvihováno, ve své době propadák, zrání služky v uvědomělou sociální bojovnici za revoluci
- ve 30. letech pobyt v Podkarpatské Rusi – HORY A STALETÍ
- NIKOLA ŠUHAJ LOUPEŽNÍK – společensko-kritický tón se mísí s legendami a mýty, skutečný
příběh vojenského zběha na konci 1. sv. války, mstí se za příkoří, které ho v životě potkalo, fantastické prvky – ztělesnění Nikolaje jako legendárního lidového mstitele zbojníka Buksy Dovbuše, příběh končí tragickou smrtí Nikolaje i jeho bratra Jury, zradí a zabijí je jejich kamarádi
- GOLET V ÚDOLÍ – tři povídky, líčí svérázný a uzavřený svět ortodoxní obce
- úpravy textů pro mládež – BIBLICKÉ PŘÍBĚHY, ZE STARÝCH LETOPISŮ

HELENA MALÍŘOVÁ
– manželka Olbrachta, sociálně kritická próza, emancipace žen

MARIE MAJEROVÁ
– socialistická literatura
- PANENSTVÍ – román o tíživém postavení žen ve společnosti, činorodé hrdinky
- NÁMĚSTÍ REPUBLIKY – svědectví o jejím rozchodu s anarchismem
- NEJKRÁSNĚJŠÍ SVĚT
- PŘEHRADA – utopistický román
- SIRÉNA – generační román, ucelený názor vývoje proletářské rodiny, volně navazuje
HAVÍŘSKÁ BALADA
- ROBINSONKA – příběh pro mládež

MARIE PUJMANOVÁ
– umělecky přesvědčivější než Majerová, z rodiny univerzitního profesora
- PACIENTKA DOKTORA HEGLA – románová prvotina, příběh o dívce, která si vybojuje možnost být svobodnou matkou
- trilogie: LIDÉ NA KŘIŽOVATCE, HRA S OHNĚM, ŽIVOT PROTI SMRTI – poválečná atmosféra, ztvárněná na osudech čistých lidí
- PŘEDTUCHA – novela, dívka Jarmila má předtuchu vlakového neštěstí, konfrontace citlivé dětské psychiky se světem rodičů

JARMILA GLAZAROVÁ
– ROKY V KRUHU – román formou zápisků
- VLČÍ JÁMA – o nerovném svazku
- ADVENT

Experimentální próza

Meziválečná avantgarda se projevovala experimentální prózou, jazykové a stylové experimenty.

VLADISLAV VANČURA
– vystudovaný lékař, ordinace na Zbraslavi, zabýval se literaturou, za 2.sv. války se aktivně podílel na ilegálním odboji, r. 1942 byl zatčen a krátce na to popraven, spolupracoval na Devětsilu, názorově měl blízko k levicovým autorům (Olbracht, Pujmanová), lyrizace prózy (bohaté přívlastky, řečnické otázky), oslabení dějové složky, metaforičnost jazyka, prolínání jazykových vrstev (spisovný X knižní)
- PEKAŘ JAN MARHOUL – román, příběh deklasovaného živnostníka, který nakonec musel pracovat jako dělník ve své bývalé pekárně
- POLE ORNÁ A VÁLEČNÁ – román po 1. sv. váce, sociální kontrast mezi šlechtici a chudými,
přičemž morálně bohatšími lidmi
- ROZMARNÉ LÉTO – humoreska, která navazuje na básnický poetismus („Tento způsob léta
zdá se mi poněkud nešťastný“), ironizuje maloměšťáctví, sociální kritika
- KUBULA A KUBA KUBIKULA - pohádka
- MARKÉTA LAZAROVÁ – zfilmováno F. Vláčilem, baladický příběh středověkých lapků, nejde o
historický román, v minulosti hledal to, co nenacházel v přítomnosti, chtěl posílit národ před tím, co přijde v následující době, Markéta miluje zbojníka Mikuláše a je ochotná se vždy postavit zpátky na nohy, jazykové prostředky: humanistická věta (složitá souvětí), obrazná pojmenování, přirovnání, archaické výrazy, snažil se zdůraznit monumentalitu života.
- OBRAZY Z DĚJIN NÁRODU ČESKÉHO – historiografické dílo, umělecké zobrazení

KAREL KONRÁD
– avantgardní satirik, tvůrce menších literárních útvarů, krátce učitelem, z Loun
- ROZCHOD – román, kritika mládí jeho generace, která byla ze školních lavic vtažena do války,
nepřináší obrazy válečných hrůz
- výpověď o citových stavech mladých ve válce – ROBINSONÁDA, RINALDINO, DINAH
- lyrizace prózy, boj proti kompozičním a výrazovým konvencím doby
- EPIŠTOLY K NESMĚLÝM MILENCŮM – parodie tajemníků lásky, pojí se jazyková a
intelektuální komika s ironií

RICHARD WEINER
– před válkou psal avantgardní poezii, po válce zpracovával zážitky ze srbské fronty
- LÍTICE – vyšlo s cenzurou, sb. povídek, vyjadřování pocitů skrze sny, podvědomé představy
- ŠKLEB – sb. povídek, vnější zkušenost je překryta osobně prožívaným časem
- HRA DOOPRAVDY – věcné zážitky se mísí s úvahami na pomezí bdělosti a snu, užívá
vnitřního monologu (volného), který zachycuje myšlenky ve stavu
zrodu, navazuje na Marcela Prousta (Hledání ztraceného času)

Psychologická próza

Krátce po válce vznikala psychologická próza, téma jedince ve společnosti (souvislost s existencionalismem), zájem o procesy odehrávající se v nitru člověka.

JAROSLAV HAVLÍČEK
– VYPRAHLÉ TOUHY – (film Petrolejové lampy), o srážce dvou odlišných lidských jedinců,
citově silně založené ženy a cynického degenerovaného muže
- NEVIDITELNÝ – o degenerované továrníkově rodině, která je stižena kletbou, utkvělou
představou strýčka, že prochází domem neviděn
- TA TŘETÍ – o starém mládenci, má vztah ke dvěma rozdílným ženám, končí sebevraždou
- HELIMADOE – o venkovském lékaři, který má 5 dcer o rodinných vztazích

KAREL JOSEF BENEŠ
– ULOUPENÝ ŽIVOT – o sestrách dvojčatech, jedna zahyne a druhá ji nahradí
- KOUZELNÝ DŮM

JAN WEISS
– blíží se tvorbě Weinera, pocity osamocení a odloučení člověka ve společnosti
- DŮM O TISÍCI PATRECH – přepis konečné vize vojáka, který má tyfovou horečku, probíhají analogické procesy jako ve skutečném životě
- ZRCADLO, KTERÉ SE OPOŽĎUJE

EGON HOSTOVSKÝ
– nedokončil studia filozofie, stal se redaktorem a úředníkem ministerstva zahraničních věcí, Žid, emigroval a za 2. sv. války byl v Paříži, Portugalsku a USA, pracoval v zastupitelských úřadech, podruhé emigroval do Dánska, Norska, USA, psal povídky, romány, postavy často trpí pocitem méněcennosti
- PŘÍPAD PROFESORA KÖRNERA – próza o zakomplexovaném středoškolském profesorovi, který se upíná k silnějším osobnostem
- ŽHÁŘ – román, strach ze záhadných požárů, které rozvrátí klid maloměsta
- LISTY Z VYHNANSTVÍ – v emigraci
- SEDMKRÁT V HLAVNÍ ÚLOZE
- CIZINEC HLEDÁ BYT – existencialismus, příchuť grotesky a absurdity

VÁCLAV ŘEZÁČ
– vl. jménem Voňavka
- SLEPÁ ULIČKA – rysy psych. prózy, schematické
- KLUCI, HURÁ ZA NÍM – dětská próza
- psych. romány: ČERNÉ SVĚTLO, SVĚDEK, ROZHRANÍ – vrchol tvorby
- NÁSTUP – budovatelský román o osídlování českého pohraničí, deformováno, sloužilo politice

Próza s iracionálními prvky

LADISLAV KLÍMA
– výstřední filozof, skepse k racion. zdůvodněné pravdě, svět, který žijeme je ten, co si tvoříme
- SVĚT JAKO VĚDOMÍ A NIC – soubor filosofických esejí
- UTRPENÍ KNÍŽETE STERNENHOCHA
- posmrtně – soubor POVÍDKY A AFORISMY, SLAVNÁ NEMESIS A JINÉ PŘÍBĚHY

JOSEF VÁCHAL
– extravagantbí malíř, rytec a tiskař, své texty sám tiskl a vydával jako bibliografie, zájem o mystiku, okultní vědy, liboval si v pokleslých žánrech, jindy psal rádoby filozof. traktáty
- KRVAVÝ ROMÁN – svérázný literární experiment, 1. část – esej o významu krvavých románů,
2. část – prototyp krvavého románu, prvoplánové dobrodružství, zvraty
(ožívání mrtvol)
- ĎÁBLOVA ZAHRÁDKA ANEB PŘÍRODOPIS STRAŠIDEL – dadaisticko – spiritistická encyklopedie
- ŠUMAVA UMÍRAJÍCÍ A ROMANTICKÁ – cestopis

Venkovská próza

Venkovská próza a ruralismus je další směr v české literatuře 30. let, který se inspiroval venkovem a jeho hodnotami, filosofie selství, kult sedláka, přírody, půdy, rodu, polemiky namířené proti umění a morální chaotičnosti velkoměstského života.

VOJTĚCH MARTÍNEK
– středoškolský učitel z Ostravy, navazuje na Machara
- ČERNÁ ZEMĚ – trilogie o dělnících a rolnících na Ostravsku

JOSEF KNAP
– pracovník divadelního oddělení národního muzea, hrdinové jsou osudově spjati s půdou
- RÉVA NA ZDI, VYSOKÉ JARNÍ NEBE

JAN ČEP
- vnáší vřelé náboženské cítění, FF UK, pobýval u Josefa Floriána (vydavatel děl křesťanských mystiků, katolický myslitel)
- povídky ZEMĚŽLUČ, LETNICE – překonávají životní tragédie návratem k rodovým tradicím a
náboženskou vírou

Katolická literatura

Katolická literatura se projevuje úctou k zemi a půdě a hluboká víra.

JAROSLAV DURYCH
– brzy osiřel, žil u příbuzných, studoval církevní školu, fanatický katolicismus, studia medicíny, vedl ostré útoky proti K. Čapkovi, člen krajní pravice (fašismus, antisemitismus), básně, romány, dramata
- SEDMIKRÁSKA – symbolická próza na hranici reality a snu, o bloudění a nalézání dívky v sedmi podobách
- BLOUDĚNÍ – tzv. větší valdštejnská trilogie, román, obraz 30leté války s ústřední mileneckou dvojicí kacíře Jiřího a španělské dívky Andělky (symbol sváru), vzdálené tradičnímu pojetí historie, jediná cesta ke spáse je katolická církev
- KURÝR

JAKUB DEML
– neustálé spory s katolic. vrchností, ve 30 byl poslán na odpočinek (kněz), ovlivněn Otokarem B.
- PRVNÍ SVĚTLA
- lyrizované prózy – HRAD SMRTI, TANEC SMRTI – mísí se děs se zážitky z dětství
- MOJI PŘÁTELÉ – symbolika květin, lásky je podřízena milosti boží, blízko k surrealismu, apostrofy
- ZAPOMENUTÉ SVĚTLO – úvahy, denní potřeby, úryvky z korespondence, dopisy fiktivnímu
oponentovi, otevřenost, subjektivismus, svědectví o životě kněze

KAREL SCHULZ
– člen Devětsilu, přiklonil se ke katolicismu, vyloučen z Devětsilu, zpracovává historické náměty, psal jen prózu
- KÁMEN A BOLEST – nedokončený obraz renesance v Itálii, ústřední postavou je M. Buonarotti

JAN ZAHRADNÍČEK
– snaha rehabilitovat období násilné rekatolizace, nesouhlasil se socialismem, vnímán jako
odstupňovaný stavovský princip, ne podle rovnosti všech, psal jen poezii duchovní orientace (90. léta, tzv. Katolická moderna), úcta k zemi a půdě, stal se redaktorem katolických časopisů (AKORD), útočil proti demokraticky orientovaným autorům, nepodlehl fašistickým tendencím
- POKUŠENÍ, NÁVRAT, JEŘÁBY – blízko k symbolismu, někde volný verš
- POZDRAVENÍ SLUNCI

Hodnocení referátu Próza mezi dvěma světovými válkami

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Petra Seitlová
  28. prosinec 2012
  7 930×
  1428 slov

Komentáře k referátu Próza mezi dvěma světovými válkami