Česká meziválečná próza

- 1918 vznik ČSR - úředním jazykem čeština → vychází řada knih: rozmach prózy (romány), reportáže, vznikají nakladatelství: Topičovo, Ottovo, Vilímkovo, Melantrich, vycházejí časopisy a noviny (Lidové)
- ovlivnění rozvojem filmu, náměty ze současnosti, psychologie postav, bohatost, působivost
- 1921 vznik KSČM: umělci verbováni do strany, řada jich vstupuje
- 1929 K. Gottwald (orientace na Rusko)→ řada autorů vystupuje a odmítá komunismus viz K. Čapek- „Proč nejsem komunistou“ (článek 1924)
- ve 30. letech reakce na události ve světě (K. Čapek – španělská občanská válka)
- 1.9.1939 – začátek 2. svět. války (napadení Polska)

Obraz 1. světové války

Jaroslav Hašek – bohém, patří k anarchistům, žurnalista, humorista, satirické články
- Vinohrady: hospoda Kravín
- zakládá z recese svou vlastní stranu – Strana mírného pokroku v mezích zákona → obviňován, zatýkán, odmítán kritikou × čtenáři milován
- navazuje na Havlíčka Borovského, blízko ke Gellnerovi
- milovník psů → povídky
- účast v 1. sv. válce v Rusku → vrací se do Lipnice a zde umírá

Osudy dobrého vojáka Švejka – 4 díly, přeloženo do více než 50 jazyků
Š. zatčen pro velezrádné řeči → soud, propuštěn coby blb → mobilizace, simulant, dostává se k feldkurátovi Katzovi, prohrán v kartách → nadporučík Lukáš, ukradne pro něj psa → dostává se na frontu
- epizody směřují k zesměšnění války a starých nesmyslných pořádků prostřednictvím lidového humoru, humorně satirický obraz doby
- Š. = nový literární typ hrdiny, drsný, neuhlazené jednání, rozporuplné chápání: prohnaný chytrák × blb
- „švejkovina“ = jednání, při němž je popírán smysl každého řádu, disciplíny, je to negace odpovědnosti
- lidová mluva a vulgarismy, komické situace, paradox, ironie, nadsázka, satira
- chaos a absurdita války × Š. optimismus ≈ Don Quijote
Dějiny strany Mírného pokroku v mezích zákona
Můj obchod se psy a jiné humoresky

Další autoři : F. Langer – Jízdní hlídka, I. Olbracht – Podivné přátelství herce Jesenia, V. Vančura- Pole orná a válečná, F. Šrámek- Žasnoucí voják

Legionářská literatura

- psali o legiích, případně v nich sami působili, tituly spíš svědectvím doby, dnes již překonaná literatura
Josef Kopta: Třetí rota- osobní zážitky z Ruska
Rudolf Medek: velmi populární, generál
Anabáze – románová pentalogie

Demokratický proud

- ovlivněn pragmatismem - * v Americe, podstatné pro člověka je to, co je dobré + užitečné, důležitá je zkušenost
- autoři pracující v Lidových novinách: K. Čapek, K. Poláček, E. Bass, F. Peroutka, F. Langer → vystupují proti zbrojení a válce
- intelektuálové+politikové+umělci scházející se u K. Čapka tzv. Pátečníci: J.+K. Čapek, F. Šrámek, Peroutka, Langer, Vančura, Durych; styk s TGM

Karel Čapek: viz mat. otázka č.15
Josef Čapek: výtvarník, umělecký kritik, básník, prozaik, koncentrační tábor → nevíme, kde zemřel
- psal společně se svým bratrem: Krakonošova zahrada, Ze života hmyzu, Adam stvořitel
Stín kapradiny: baladická novela
Psáno do mraků: kniha aforismů
Povídání o pejskovi a kočičce

Eduard Bass: všestranně orientovaný, novinář, herec a autor kabaretních textů (Červená sedma), téma cirkusů, kabaretů, ředitel divadla Rokoko, humor, ironie, satira
- rozhlásky = veršovaný komentář na aktuální téma
Klapzubova jedenáctka: moderní pohádka pro mládež o světoznámém fotbal. mužstvu tvořeném z 11 synů českého chalupníka
Cirkus Humberto: vrchol, syn zedníka Vašek udělá rychlou kariéru u cirkusu Humberto, barvité líčení cirkusového světa (exotičnost, vzrušení, dřina vedoucí k úspěchu)
Lidé z maringotek: novela, 10 milostných příběhů, které vypráví 10 artistů

František Langer: dramatik a prozaik, autor knih pro děti a mládež, člen čs. legií
Filatelistické povídky: viz autorův zájem o známky, kouzelný jazyk
Bratrstvo Bílého klíče: románová novela pro děti

Ferdinand Peroutka: novinář, prozaik, kritik, šéfredaktor týdeníku Přítomnost, odpůrce komunismu, za okupace v koncentračním táboře
Budování státu: několikasvazkové dílo o politice ČSR

Karel Poláček: žurnalista, humorista, židovský původ, * Rychnov nad Kněžnou, soudničkář a fejetonista v Lid. novinách → umírá v Osvětimi v plynové komoře
- vynikající vypravěč, sklon k inteligentnímu humoru, satirik, autor vtipných novotvarů a vět, které přešly do frazeologie, považován za tvůrce sloupku
Edudant a Francimor, Bylo nás pět: liter. pro děti
Povídky izraelského vyznání
Povídky pana Kočkodana: karikatura lidských figurek z městské společnosti
Muži v ofsajdu: osudy otce a syna Emanuelů Habásků, stoupenců žižkovské Viktorky a pana Načeradce, fandy Slávie; karikovaná psychologie klubových přívrženců a komické situace
Hostinec U kamenného stolu: román o venkovských lázních, mozaika různých svérázných figurek
Okresní město: pentalogie
Dům na předměstí: zdánlivě humoristické dílo, v němž se Faktor (majitel domu) snaží vyždímat své nájemníky

Ruralismus

- ruralis= venkovský, vztah k půdě, venkovský život, těžký úděl vesničanů, problematika náboženských konfliktů, tradice, rodinné vazby, příroda, mystika a křesťanství
- ovlivněn revue Sever a východ (propagace severských spisovatelů)

Josef Knap: povídky a romány- Réva na zdi, Muži a hory (život pastevců na Slovensku)
František Křelina: katolictví, romány, novely, historické prózy
Hubená léta: tkalci na Podještědsku, venkov= jistota
Václav Prokůpek, Jan Čarek
Katolická próza

- mnoho společných rysů s ruralismem, hluboká víra v Boha, mystický vztah k zemi, historii, přírodě, konzervativismus v myšlení (ne experimenty), tradice, inspirace v baroku
- časopisy Řád, Akord

Jaroslav Durych: inklinace k fašismu, historická témata (rozmach= baroko, Albrecht z Valdštejna), katolická moderna
Bloudění: tzv. Velká valdštejnská trilogie, freska o 30leté válce, hledání vztahu 2 mladých lidí, cesty mezi Bohem a zemským světem
Rekviem: tzv. Malá valdštejnská trilogie

Jakub Deml: hledání smyslu lidské existence uprostřed nepochopitelného moderního světa, prolínání různých uměleckých směrů, útok na církevní vrchnost, rozporuplný život, svérázné dílo
Šlépěje: „slovesné koláže“, prolínání žánrů (poezie, próza, recenze, dopis), ironické a sarkastické glosy
Zapomenuté světlo – próza, osamělý zoufalý básník bloudí městem
Miriam, Moji přátelé – obě básně v próze

Expresionismus

= zachycení pocitů, nálady, skepse, úzkosti, odcizení, absurdity světa, hl. postavy rozpolcené
- ovlivněn S. Freudem – Psychoanalýza
- expresio = výraz
- kolem brněnské lit. skupiny: F. Götz (lit. kritik, historik)

Ladislav Klíma: svérázný život, alkohol
- filozof, ovlivněn Nietzschem : silný jedinec, já = bůh
Utrpení knížete Sternenhocha: groteskní romaneto s prvky hororu, perverzní, sado-maso, realita+sny+halucinace, deník knížete během 1 roku od seznámení s manželkou Helgou → zabije ji kvůli nevěře
Slavná Nemesis (povídky)

Josef Váchal: svérázná, originální osobnost, grafik, tvorba s prvky surrealismu, secesní tradice
Krvavý román

Imaginativní próza

- dojem, obrazotvornost, poetika, kouzlo, = básnická próza
- důraz na jazyk. stránku + na zpracování, metafory, hraní se slovy, experimenty, humanistická perioda (dlouhá a složitá souvětí), archaismy
- postavy renesanční lidé (užívají si života), velcí dobráci

Vladislav Vančura: komunista → 1929 vystupuje, levicově zaměřený, zatčen gestapem a popraven, patřil mezi Pátečníky, stál u zrodu Devětsilu
Markéta Lazarová: historický román ze středověku o loupežnících, baladický příběh plný lásky. Markéta, dcera šlechtického lupiče ♥ Mikuláše ze nepřátelské rodiny Kozlíků
Rozmarné léto: humoristická novela, odehrávající se v poklidném lázeňském městečku Krokovy Vary během 3 dnů, plovárna – plavčík Důra + manželka Kateřina, kanovník → klid městečka narušen příjezdem kouzelníka Arnoštka + krásné Anny → usiluje o ní Důra i kanovník
- parodie, ironie, hovorový jazyk, vrchol jeho tvorby, insp. plovárnou na Zbraslavi
Pekař Jan Marhoul: román o obyčejném člověku, který se snaží každému pomoci, ≈ Don Quijote
Pole orná a válečná: román, kritika a odpor proti válce
Obrazy z dějin národa českého: monumentální, nedokončené, 3 díly
Konec starých časů: postava podobná baronu Prášilovi- chudý šlechtic, vetřel se do rodiny českého statkáře, satira
Tři řeky (román psych.-histor.), Luk královny Dorotky (povídky), Dlouhý, široký a bystrozraký (ovlivněn avantgardními směry), Kubula a Kuba Kubikula (pro děti, Večerníček)

Karel Schulz: Kámen a bolest (román ze 16. stol., Michelangelo)

Psychologická próza

- návaznost na Dostojevského, Kafku, S. Freud - Psychoanalýza
- autor zasahuje do děje, vypravěč
- hl. hrdina vybočuje ze společnosti, odkrývá své nitro, = vykreslení duševního života; pudové stránky člověka, patologické jevy = hlubinná psychologie

Jaroslav Havlíček: píše o degenerovaných jedincích (mentálně; postupující nemoci)
Petrolejové lampy: dramatický příběh nehezké a nemotorné Štěpky, která touží po dítěti × manžel má syfilis, rozpadá se
Neviditelný: pochmurný příběh o dědičném šílenství rodinu Hajnů, do níž se přižení vypočítavý Petr Švajcar → setkává se s Neviditelným (= degenerovaný strýček, který si myslí že je neviditelný), narušuje manželské soužití
Helimadoe: název románu je sestaven ze začátečních písmen jmen pěti dcer podivínského vesnického lékaře

Jarmila Glazarová: publicistka, politicky činná (angažuje se v politických procesech proti spisovatelům)
Advent: román baladického typu z prostředí samoty valašských Beskyd
- touha po harmonii lidských vztahů, důvěře v lásku

Václav Řezáč: dětská próza + psychol. romány, polit. angažovanost
Černé světlo: hl. postava Karel Kukla, slaboch, pocitem méněcennosti hnán ke zlu
Svědek

Egon Hostovský: vliv Dostojevského a Kafky, blízko existencialismu, židovský původ → emigrace, jako první píše o pocitech emigrantů
- pocity odcizení lidí, kteří se snaží nalézt svou identitu, schizofrenní rozpolcení osobnosti
Případ profesora Körnera: tragický příběh středoškolského profesora, trpícího komplexem méněcennosti
Žhář: román o 15letém Kamilovi, pubertální krize → využívá náhodného požáru ve městě a píše paličské listy, aby se zalíbil Doře

Levicově orientovaní autoři (kriticky společenská lit.)

- vliv marxistické filozofie, na přelomu 20./30. let vnitřní diferenciace levic. autorů (1929 vyloučení 7 spisovatelů, kteří nesouhlasili s Gottwaldovým vedením = bolševizace strany po ruském vzoru: Neumann, Hora, Majerová, Malířová, Seifert, Olbracht, Vančura)
30. léta: socialistický realismus = způsob uměleckého vnímání obsahující marxistický výklad společen. vývoje; dílo musí být ideologické, teprve pak se hledí na stránku estetickou

Ivan Olbracht: * Semily, vlastním jménem Kamil Zeman (syn Antala Staška), novinář (Rudé právo), činný ve vysokých stranických funkcích, píše o Podkarpatské Rusi
Anna proletářka: dílo dlouho protěžované, brak, příběh venkovského děvčete, které se po příchodu do Prahy stává uvědomělou levicovou bojovnicí
Žalář nejtemnější: = žárlivost, psychol. román o slepém manželovi, který žárlí na svou ženu
Nikola Šuhaj loupežník: bohatým bral, chudým dával, Pokap. Rus, propojení legendy se skutečným příběhem zběha z 1. sv. války
Biblické příběhy
Podivné přátelství herce Jesenia: kombinace psychol.+ divadelního románu, příběh 2 herců na pozadí světové války
O zlých samotářích: 3 povídky, osudy společenských vyděděnců
Golet v údolí: = židovská osada, 3 povídky odehrávající se v Podk. Rusi ve vesnici Polaně, popisovány zvyky, silné tradice, vztahy mezi lidmi (ortodoxní Židé)
- povídka O smutných očích Hany Karadžičové: rozhodla se vzít si člověka, který zavrhl žid. víru → pro rodiče je tento sňatek nepřípustný, nakonec se svým vyvoleným utíká, vesnice ji pokládá za vyvrhlici

Marie Majerová: polit. angažovaná, souhlasí s procesy, Rudé právo
- hl. postavy ženy, až generační, budovatelské romány, Kladensko
Siréna: sociální román, obraz vývoje Kladenska a formování tamější dělnické třídy, rodina Hudců
Panenství: o vztahu mladé dívky ke staršímu muži
Robinsonka: pro děti, o dívce, která ztratila matku
Havířská balada: rozsáhlá povídka

Marie Pujmanová: dotkla se psychol. prózy, polit. procesy - hrozná mrcha!
Pacientka doktora Hegla: červená knihovna
Lidé na křižovatce: románová trilogie, obraz české povál. společnosti
Předtucha: novela, příběh dospívající dívky, rodiče mají odcestovat → má předtuchu že se něco zlého stane → došlo k havárii, ale rodiče jsou ok

Jiří Weil, Helena Malířová (manželka Olbrachta)

Hodnocení referátu Česká meziválečná próza

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. září 2007
  27 069×
  1664 slov

Komentáře k referátu Česká meziválečná próza