Vlivy působící na činnost a rozhodování podniku, funkce market. oddělení

-podnik je při své činnosti ovlivňován prostředím ve kterém je situován
- vlivy mohou na podnik působit jak z vnějšku, tak zevnitř

1) Vlivy vnější
-podnik může tyto vlivy velmi málo ovlivnit, většinou se jim musí přizpůsobit a respektovat je
a) vlivy přicházející z mikroprostředí -
-partnerské firmy (dodavatelé, dopravci) – osoby nebo firmy, které vyhledávají možné zákazníky, projednávají s nimi možnost prodeje zboží, sami ale zboží nekupují, své služby poskytují za provize, banky..
- konkurenční firmy
- zákazníci – domácnosti, firmy a stát
- veřejnost – místní komunita (obyvatelstvo, organizace a úřady v oblasti kde je náš podnik situován), zájmové skupiny (shromažďují občany společných zájmů – hnutí na ochranu zvířat) a sdělovací prostředky (tisk, rozhlas..)
b) vlivy přicházející z makroprostředí -
- demografické (demografie – věda, zabývající se zkoumáním populace)- velikost populace, rozdělení podle pohlaví, věk, vzdělání, zájmy, náboženské vzdělání..
- ekonomické vlivy – dostatek či nedostatek přírodních zdrojů, lidské zdroje, produktivita práce, ovlivňují podnik ve výrobě a tedy i zákazníky i ve spotřebě
- přírodní vlivy – zásoby přírodních vlivů, povětrnostní podmínky (zemědělství)
- politické vlivy – prostředí tvořeno zákony, předpisy, které se v dané zemi musí dodržovat
- kulturní vlivy – zvyky, tradice.

2) Vlivy vnitřní – působí vně podniku a jsou ovlivnitelné
- lidské zdroje – vzdělání, schopnosti zaměstnanců
- vybavenost podniku – stroje, budovy, majetek
- finanční situace – vlastní kapitál, popř. cizí
- umístění podniku
- dobré jméno firmy – image
- způsob organizace a uspořádání podniku
Funkce marketingového oddělení
1) funkce komunikační a informační – spočívá v komunikaci se zákazníky a jeho informování o výrobku a jeho vlastnostech
2) funkce koordinační – oddělení dává do souladu potřeby a přání zákazníků (kvalitní výrobek za rozumnou cenu) a cíle firmy (maximální zisk)
3) analytická - spočívá ve shromažďování informací a vlivů, které působí na podnik, provádí jejich rozbor a takto zpracované informace posílá dále – na základě těchto informací se rozhoduje, jaký výrobek se bude vyrábět.

Hodnocení referátu Vlivy působící na činnost a rozhodování podniku, funkce market. oddělení

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  5 813×
  286 slov

Komentáře k referátu Vlivy působící na činnost a rozhodování podniku, funkce market. oddělení