Světová literatura po roce 1945

Noerealismus – úsilí o důsledné znázornění vidění každodenního života s důrazem na sociální problémy

Alberto Moravia – ital, tvoří pod vlivem neorealismu, ve 30. letech bojoval s tehdejší fašistickou cenzurou, pocházel ze židovské rodiny
- během 2SV nemohl publikovat, byl na něho vydán zatykač (skrýval se mezi dělníky), jeho poválečná literatura s názory vedly ke sporům s církví
- ve svých dílech se zabýval úpadkem rodiny, motivy odcizení a krachem lidských vztahů, typické téma je nuda a její vliv na člověka, později se zabýval i antifašistickou tématikou
„Horalka“ – odehrává se v itálii, o vdově Cesira a dceře Rossetě, prchají ze Říma na venkov, po osvobození Itálie s vracejí
„Římanka“ – prostitutka Adriana, která se rozhodne vychovat dítě, otec je vrah, zfilmováno

Existencialismus – uznává jen existence jedince, zabývá se problematikou bytí člověka v soudobém světě, vidí člověka opuštěného Bohem, život člověka je starost (odsouzen k svobodě), po válce je hrůza ze smrti překonána

Jean-Paul Sarte – francouzský filozof, odmítl Nobelovu cenu, protože celou dobu psal proti těmto organizacím, člověku je dána svoboda – tedy čin, být svobodný znamená jednat
„Zeď“ – soubor povídek, hrdina chce po svém zatčení přivést fašisty na falešnou stopu a tak za místo úkrytu přítele označí hřbitov, shodou náhod tam je, tak je zastřelen.

Albert Camus – filozof a prozaik, držitel Nobelovy ceny, řeší otázku jak se má člověk chovat, když nevěří v Boha ani v sílu rozumu – řešením je vzdorování osudu
„Cizinec“ – děj v Alžírsku, hrdina zastřelí Araba, odsouzen, pocit odcizení, samoty

Beatnici (bítníci) – beat – zbitý, blažený
- hnutí amerických básníků a prozaiků 50.-60.let, kteří svými díly a životními postoji demonstrovali proti tradičním hodnotám
- dobrovolná chudoba, snaha nebýt pohlcen společností – nezařadit se do ní
- únik, hledání vnitřní svobody – šokující móda, odmítání péče o tělo, touha po rozkoši – vliv alkoholu, drog, tuláctví, džezové hudby, sexuální nevázanost
- sklon vyznávat praktiky Dálného východu – zehnbudhismus
- v literatuře – erotická otevřenost, vulgarismy a slang – snaha šokovat, provokovat, původní záznamy recitace vycházely na gramofonových deskách za doprovodu jazzu

Allen Ginsberg – americký spisovatel, patří do beatníků (bránil se tomu), ale psal později
- píše autobiografickou prózu s vulgárním stylem
„Všechny řiti světa, i ta má“, „Poštovní úřad“, „Nahý oběd“ – román

Rozhněvaní mladí muži (angličané 50. let, protiklad beatníků)
proti konservatismu, pohodlnosti, pokrytectví, sociální kritika, humor, snaží se provokovat
- hlavní hrdina mladý muž, student, který tápe a bojuje se společností, ale nakonec si vezme dívku z vyšších vrstev, psali nezávisle na sobě, ale generačně a názorově blízcí
- nebrali drogy a netoulali se

Kingsley Annis (kinsli emis) – profesor angličtiny „Šťastný Jim“ – výsměch atmosféře malé venkovské univerzitě

John Braine – „Místo nahoře“ – hrdina se dostává do vyšší společnosti

Magický realismus – latinsko-am. próza 50 let 20. století, základem je magický přístup ke skutečnosti, prolíná se svět skutečný se světem mag. a snovým
Gabriel Garcia Marguez – kolumbiec, Nobelova cena, téma – láska, smrt a samota
„Sto roků samoty“ – historický podklad, na jeho základě vytvořil vymyšlené dějiny vzestupu a pádu rodného města

SCI-FI – rozmach 1945, spis. podávají fiktivní obraz společnosti, života, člověka, vědy
- píší o budoucnu, politické vizy
sci-fi – vědecko-fantastická literatura, čerpá z poznatku moderní vědy, snaží se podat dopad obrovského rozvoje techniky
- fantasy literatura – děj se odehrává ve vymyšleném světě nebo minulosti, čerpá z bájí

Arthur Charles Clarke – britský autor, zajímal se o astronomii, častý námět je setkání s vyspělou mimozemskou civilizací, představitel technického optimismu – víra že technika je pro lidstvo prospěšná, během 2SV sloužil v britském král. letectvu
„2001: Vesmírná odysea“ – nejdříve scénář, poté román
„2010: Druhá vesmírná odysea“, 2061: Třetí..“

George Orwell – britský novinář, esejista, spisovatel
- nějakou dobu žil na ulici jako tulák, politické události v Evropě se ho silně dotýkali a tak se stává socialistou, antifašistou
- byl ve španělské občanské válce, do 2SV nenastoupil kvůli tuberkulóze, na ni umírá
- jeho knihy a eseje se netýkají jen politiky, ale komentují život své doby a zabývají se sociálními tématy, byl na seznamu zakázaných autorů
„Farma zvířat“ – forma bajky, román, vystupují zvířata (prasata)
„1984“ – fikce o světě plném strachu, ponížení a arogance

Hodnocení referátu Světová literatura po roce 1945

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  9 662×
  647 slov

Komentáře k referátu Světová literatura po roce 1945