Česká próza po roce 1945

1945-48 – autoři navazují na předválečný vývoj, nebyla zakázaná žádná témata
1948-56 – nejhorší obdbí lit., mohlo se psát v duchu socialistického realismu, literatura postižena schematismem (hrdina komunista, zápor tulák)
- byl zde kult osobnosti (vyzdvihoval kladné stránky)
- 1953 – umrtí Stalina, týden po něm Gottwald
- 1956 – sjezd Československých spisovatelů, odsouzen zde kult osobnosti a schematismu
- 1956-68 – postupné uvolňování pol. situace, vzniká socialismus s lidskou tváří

Oficiální proud

Bohumil Hrabal
• český prozaik, dětství strávil v Nymburce, kde byl jeho otec správce pivovaru
• po dokončení reálky studoval v Praze práva, ale doktorát si udělat nemohl (zavřeny vysoké školy), dokončil až po válce
• právníkem byl krátce, vystřídal mnoho zaměstnání, měl velký rozhled (vliv na jeho tvorbu)
• všechny své zážitky dokázal zachytit do svých knih, zemřel tragicky pádem z okna
• Pábitelé - zachytil zde příběhy lidí z okraje společnosti, vagabundů, cikánů, dělníků
• lyrickými prvky zjemňuje divoké historky
• pábitel zpravidla skoro nic nečetl, ale zato se hodně díval a hodně slyšel, a skoro na nic nezapomněl, je zaujat svým vnitřním monologem, se kterým chodí po světě. Pábitel, když se sám nedává do řeči s lidmi, baví hovorem sám sebe, podává informace o případech, jejichž význam je zpřeházen, zveličen.
• Další díla: zfilmováno, režie Jiří Menzel
• Ostře sledované vlaky, Postřižiny, Skřivánci na niti, Obsluhoval jsem anglického krále

Jan Otčenášek – český prozaik, vystudoval obchodní akademii (hrdina Pavel taky), za války nasazen, pak studoval filozofii (nedokončil), pracoval jako účetní, člen ilegální org. SČŠ – svaz českých…, působil jako tajemník, dramaturg československého filmu, byl také režisér a autor divadelních he
- popisoval lidi, kteří nechtějí žít obyčejný život, 1948 emigroval, neudělal to aby si zachoval svou tvář
„Romeo, Julie a tma“ – novela za okupace, název je symbolický, tma je fašismus, Romeo a Julie tragická l.

Exil a samizdat

• 1948 -1. vlna: – nástup komunistů, cenzura, dogmatismus, stalinismus, omezení…- Pavel Tigrid
• 1968 - 2. vlna: okupace vojsk Varšavské smlouvy a návrat k totalitnímu režimu - Josef Škvorecký, Arnošt Lustig (novela Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou – dílo poznamenáno zkušeností z koncentračního tábora)
• 70. - 80. léta - 3. vlna: období normalizace (= totalitní komunistická diktatura) → literatura oficiální, samizdatová, exilová – období krize české prózy → většina oficiální prózy trpěla moralizátorskou tendencí; emigrovali Pavel Kohout, Milan Kundera, Jaroslav Hutka

Samizdatová literatura
• nakladatelství Petlice - 72 - zakladatel Ludvík Vaculík, vydávají tu Klíma, Seifert, Kantůrková, Havel
• edice:
Expedice - Václav a Olga Havlovi, spíš publicistika, filozofické studie, eseje pol. práce
Česká expedice - 78 - J. Hořec, poezie, historické a literární studiePražské imaginace - 80. léta, V. Tkadlec, hlavně Hrabal vydává
• časopisy
Vokno - nejznámější, I. M. Jirous = Magor, L. Brožek, undergroundový časopis
Revolver revue - Saša Vondra, Jáchym Topol

Exilová nakladatelství
• Sixty eight publisher - 1971 - založil Škvorecký a jeho žena Zdena Salivarová, v Torontu, nejvíce kvalitních knih - např. Škvorecký, Kundera, Tigrid, Hrabal, Seifert, Černý, M. Navrátilová, konec činnosti 1993
• Rozmluvy - 80. léta, Londýn, založil Alexandr Tomský, poezie - Renek, statě - Havel, Bělohradský
• Index - 1971 - Kolín nad Rýnem, politologicky orientováno, Mlynář, Pithard, Pelcl
• Konfrontace - 1973, Curych, literatury faktu, humoristická próza, Kafka, Medek, J. Kohout
• Poezie mimo domov - Mnichov - založil Daniel Strož, K. Kryl, I. Diviš, Foglar
• Arkýř - Mnichov, 1980, esejistická tvorba, politologická a sociologické studie, Černý,

Josef Škvorecký – exil
• rozvíjí postavu Danyho Smiřického
• manželka: Zdena Salivarová – spisovatelka
• dílo:
Tankový prapor - Dany při výkonu základní vojenské služby v 50. letech – omezenost důstojníků, ale jejich absolutní moc × prostí vojáci) – žánr groteskního satirického románu;
Mirákl - ve dvou časových rovinách - 1. jaro a léto 1968, 2. 50. léta, problematika Čihotošského zázraku
Prima sezóna - období okupace; septimán Danny a jeho lásky
poslední román - Příběh inženýra lidských duší - Dany jako profesor na Torontské univerzitě

Ludvík Vaculík – samizdat
• narozen v Brumově u Valašských Klobouk
• pracoval v dělnické profesi u firmy Baťa ve Zlíně a ve Zruči nad Sázavou
• zakladatel samizdatové edice Petlice (1972)
• dílo:
román - Morčata - zahájila činnost edice Petlice, paralela
deníkový záznam - Český snář - o 1 roku jeho života, otevřená výpověď, překrývá se tam i jeho sen a skutečnost, nic není tabu
Jak se dělá chlapec - složitá dějová linie přerušovaná úvahami, hlavní motiv je mít syna

Hodnocení referátu Česká próza po roce 1945

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  9 424×
  646 slov

Komentáře k referátu Česká próza po roce 1945