Literatura doby husitské

- husitství vzniká jako myšlenka proti církvi, která bere desátky a nedodržuje desatero
- probíhá reformace – snaha o nápravu církve
- vznikají nové žánry:
1)traktát – pojednání o náboženských otázkách
2) postila – soubor myšlenek, četla se po kázáních
3) kázání – četba části evangelia
4) list – dopis určený širokému publiku
5) časová píseň – píseň s aktuálním tématem

Husovi předchůdci

Kondrád Waldhauser – němec, do Čech ho pozval Karel IV, kázal v latině a v němčině, určeno pro šlechtu a vzdělané
Jan Milíč z Kroměříže – Čech, kázal česky, chtěl jít příkladem a tak žil v chudobě a věřil v nápravu šlechty, napsal Knížka o Antikristovi – vznikla na přání Říme, píše se v ní jak se Antikristus projevuje a kdo to je
Tomáš Štítný ze Štítného – Milíčův žák, kázal česky, psal traktáty, společnost vidí jako řád, který je dán Bohem, díla:
„Knížky o Šašiech“ - knížka o šachách, každá figurka představuje určitou společenskou skup.
„Knížky šestery o obecných věcech křesťanských“ – otázky víry, ale i praktické věci – hosp.
„Řeči besední“ – rozhovor otce a dítěte, vysvětluje mu otázky víry
„Řeči nedělní a sváteční“ – otázky víry pro ty, co nemohou jít do kostela

Jan Hus

- měl univerzitní vzdělání, kazatel v Kapli Betlémské v Praze
- obracel se ke vzdělaným lidem (pro ty psal latinsky), ale taky k obyčejnému lidu (pro ně psal česky), jeho myšlenkovým vzorem (nové uspořádání církve) byl John Wycliff
- Hus je především proti odpustkům a proti bohatým díky církvi
- zabývá se také českým jazykem a převedl spřežky na didaktiku – czech = čech
- zavedl nabodeníčka – dlouhé (dnešní čárka) a krátké (dnešní háček)
- Hus nebyl u církve oblíben, po čase mu byl udělen zákaz kázání a nad Prahou byl vyhlášen interdikt – zákaz českých bohoslužeb, odešel tedy kázat do Kozího hrádku u Tábora, poté byl povolán do Kostnice Zikmundem Lucemburským, tam měl hájit své učení, které ale neobhájil a 6. 7. 1415 byl upálen
Husitské války trvaly 15 let, symbol kalich, proti husitům 5 křižáckých výprav, zastrašovali zpěvem – Kdož jsú boží bojovníci.
„O církvi“ – latinsky, kritika církve a hlavou církve podle Husa je Bůh a ne papež
„Knížky o svatokupectví“- psané česky, Hus reaguje na prodej odpustků, útočné dílo
„Postila“ – soubor kázání
„Dcerka“ – rady pro výchovu dívek
„Výklad Viery, Desatera a Páteře“ – vysvětluje modlitby

Doba pohusitská

- vznikají časové písně, které se týkají sněmu a většina těchto písní se nachází v Jistebnickém kancionálu . Díla:
„Budyšniský rukopis“ – 3 části, Žaloba koruny české, Prorok Koruny české a Hádání Prahy s Kutnou horou (Praha je personifikované husitství a Kutná Hora papežství, vítězí Praha)
„Husitská kronika“ – latinsky, autor Vavřinec z Březové
- porážka husitů u Lipan 1434, králem se stává Jiří z Poděbrad (1458) a snaží se uklidnit vztahy
- v jeho době roste zájem o literaturu, který je spojen s knihtiskem (vynálezce Johann Gutenberg) – první tištěná kniha je „Trojánská kronika“ –
Petr Chelčický – měl univerzitní vzdělání, psal česky a uznával jen duchovní boj, ne válku
„O boji duchovním“ – traktát, uznává přikázíní nezabiješ
„Postila“ – napadá hamižnost církve, která se obohacuje na lidu, soubor kázání
„ Sieť viery pravé“ – symboly z Bible, síť je víra, tu protrhnou hříšníci
„ O trojím lidu“ – hlásá rovnost všech lidí a na něho navazuje JEDNOTA BRATRSKÁ – zakládali školy, vyvíjeli lit. činnost, nositelé kultury

Hodnocení referátu Literatura doby husitské

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  5 101×
  515 slov

Komentáře k referátu Literatura doby husitské