Zásobování, zásady racionálního zásobování, řízení zásob

Zásobování – činnost, která zabezpečuje podnik zásobami (jsou součásti oběžného majetku), cílem je zajistit materiál v potřebném množství v potřebných druzích a kvalitě ve stanovené době za výhodnou cenu
patří sem tyto činnosti:
- zjišťování spotřeby materiálu a zajišťování dodavatelů a jednání s nimi
- uzavíraní kupních smluv s vybranými dodavateli a uskutečňování dodávek + doprava
- příjem dodávky na sklad a kontrola, zavedení do evidence, skladování materiálu

- zásoby by měly zajistit plynulý chod výroby (optimální zásoba), ale ideální je téměř žádná zásoba – JUST IN TIME (právě včas) – zásoby se neskladují, dodávka jde od dodavatele přímo do výroby
plánování zásobování
- spočívá ve stanovení velikosti spotřeby zásob, druhu zásob a stanovení délky dodávkového cyklu
stanovení velikosti spotřeby: vycházíme z těchto metod-
a) technická dokumentace – výkres, oděvní průmyslu, kovovýroba, je to pracné
b) indexní výroba – vycházíme ze znalostí spotřeby z minulého období, ale je to nehospodárné a nepřesné, ale snadné
druhy zásob: běžná zásoba – měla by zajistit plánovanou výrobu
pojistná zásoba – zásoba navíc pro případ nepravidelnosti v dodávkovém cyklu
technická zásoba – vytváří se tam, kde je potřeba materiál před výdajem do výroby ještě upravit – např. dosušování dřeva na výrobu nábytku, nelze předem čerpat
strategická zásoba – úkol je zajistit přežití podniku při mimořádných situacích – benzín

Zásady racionálního zásobování
a)nakupujte jen to, co potřebujete- nakupujeme jen potřebné, ne slevy
b) nakupujeme jen tolik, kolik potřebujeme – ne velká (nabídky je dostatek), ale ani malá
c)zvažujeme náklady související s pořízením zásob

- základní předpoklad je v tržním hospodářství znalost objemu výroby, který je firma schopna prodat na trhu
- musíme zabezpečit plynulý chod výroby a celkové náklady musí být co nejmenší

Řízení zásob
- ve firmách je mnoho druhů zásob a ne všechny mají stejný význam, u některých druhů je spotřeba zanedbatelná jinde velká a pravidelná, používáme metodu ABC – jejím cílem je usměrňovat tok zásob tak, aby zajišťovali plynulý chod výroby s minimálními náklady
A) zde řadíme základní suroviny, které firma potřebuje pro svou výrobu
- je druhově nepočetná, ale objem je velký, proto se této skupině věnuje velká pozornost
- používáme normování zásob:
a) časová – udává čas, pro kterou nám vydrží běžná zásoba
b) norma zásob v naturálních jednotkách – udává nám stav zásob ve fyzickém vyjádření
c) ve finančním vyjádření – norma udává kolik peněz je vázáno v zásobách
B) – jsou to zásoby, které se snadno a rychle objednávají a proto není nutné je an skladě udržovat ve velkém množství. U těchto zásob stačí stanovit a hlídat minimální skladový limit, a pokud zásoba klesne, objedná se nová zásoba (barvy, oleje)
C) – tato skupina je počtem druhů zásob největší, ale objemem spotřeby ve finančním vyjádření malá (kancelářské potřeby, čistící prostředky)
- tento typ se neskladuje, nakupuje se, až se vyskytne jeho potřeba a ihned se vydává do spotřeby

Právní stránka obchodních vztahů
- obch. vztahy mezi dodavateli a odběrateli spadají do obchodního práva
- nejdůležitějšími právními předpisy– občanský a obchodní zákoník
- nejdůležitější dokument, který v této oblasti vzniká je kupní smlouva
- touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc a převést na něho vlastnické právo a kupující se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu. Může být i ústní (movitá věc), ale i psaná (nemovité věci).
náležitosti – smluvní strany, předmět smlouvy, určení kupní ceny
dále i doba a místo plnění, způsob předání peněz, povinnosti kupujícího (zaplatit, převzít) a prodávajícího (předat)
Odpovědnosti
- za škodu – škoda je majetková újma, kterou lze vyčíslit penězi, výši dokazuje poškozená strana, může požadovat náhradu ušlého zisku
- za prodlení – zpozdit se může dodavatel (dodání zboží) a odběratel (pozdní platba)
- můžeme uplatňovat sankci, pokud je ve smlouvě
- za vady – faktické – postihují vlastnosti předmětů (kvalitativní, kvantitativní, zjevné, skryté, odstranitelné a neodstranitelné) a právní došlo k porušení práv třetí osoby – pašování zboží, kopie programů. Při tomto porušení reklamujeme (písemně)
- při porušení smlouvy nepodstatným způsobem – nárok na dodání chybějícího množství, opravu či slevu, a podstatným způsobem – máme nárok na všechny předešlé možnosti a navíc odstoupit od smlouvy

Hodnocení referátu Zásobování, zásady racionálního zásobování, řízení zásob

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  7 980×
  626 slov

Komentáře k referátu Zásobování, zásady racionálního zásobování, řízení zásob