Odměňování, mzda, druhy mezd

- personalistika – patří sem plánování počtu pracovníků, specifikace na pracovní profese, získávání a výběr, uzavírání prac. smluv, evidence pracovníků, odměňování, vzdělávání, zabezpečení optimálních prac. podm., péče o prac. a propouštění
- kvalitní a kvalifikovaný pracovník je nevětším bohatstvím každého podniku
- člověk může pracovat jako zaměstnanec nebo OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná)
- vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli jsou upraveny řadou zákonů – pracovní pr.
- pracovníky členíme do 10 tříd (zákonodárci a vedoucí, vědečtí prac., techničtí a zdrav.), ale stále se ještě používá starší třídění – vedoucí, provozní a technicko-hospod. pracovníci THP

Odměňování – odměnou za vykonanou práci je mzda nebo plat a její výše je závislá na vzdělání, množství a kvalitě práce, na složitosti a odpovědnosti, poptávce po daném druhu práce na trhu práce
- mzda je pro zaměstnance příjmem a pro zaměstnavatele nákladem
a) nominální – celková částka peněz, kterou si vyděláme(hrubá celkový výdělek bez srážek a čistá – dostaneme na účet)
b) reálná – vyjádřena množstvím výrobků, které si pořídíme za nominální mzdu
c) časová – nejčastěji u administrativních pracovníků a THP, používá se když nelze změřit pracovní výkon nebo ho nemůže pracovník ovlivnit
d) úkolová mzda – její velikost závisí na množství vykonané práce nebo vyrobených výrobků, používá se zejména pro odměňování manuální a dobře měřitelné práce
e) podílová – část mzdy je stanovena pevným základem a další část je závislá na tom, jak se daný pracovník podílel na dosaženém výsledku, používá se u obchodních firem
f) smíšená – kombinace časové a úkolové
g) smluvní mzda – předem dohodnutá částka za provedenou práci
Mzda – nesmí být nižší než minimální mzda stanovená vládním nařízením.
valorizace mezd – zvyšování v důsledku znehodnocování peněz (inflace)

Složky mzdy:
1. Základní tarifní mzda (pevná)
2. Pohyblivé složky mzdy
a) mzdové zvýhodnění – příplatky k základní mzdě (příplatky za práci ve stíženém prostředí, přesčas, v noci, ve svátky), je stanoveno v % nebo Kč.
b) prémie (vázány na splnění předem stanovených úkolů) a odměny(nejsou vázány na žádný prac. úkon, vypácí se za pracovní obětavost, vynikající práci) – není právní nárok!!!!!
3. Ostatní příjmy vyplacené součastně se mzdou
a) náhrada mzdy – za dovolenou, státem uznané svátky, překážky v práci (svatba, lékař)
b) dávky nemocenského pojištění -
c) odměňování za pracovní pohotovost – lékaři, silničáři
d) odstupné

Zdravotní pojištění – založeno na principu solidarity, spravují ho zdravotní pojišťovny
poplatníci – zaměstnanci, zaměstnavatelé, stát (za děti, důchodce) a OSVČ
plátci – zaměstnavatelé a OSVČ
sazby – zaměstnanec 4.5%, zaměstnavatel 9%, OSVČ 13,5% z vyměřovacího základu- 35% rozdílu mezi příjmem a výdajem, je stanoven i minimální základ (12*měsíční min. mzda)

Sociální pojištění – příjem do státního rozpočtu a výběr pojištění a použití těchto prostředků zabezpečuje ČSSZ, z pojištění se hradí:
1) důchodové pojištění – výplata důchodů a sociální dávky
- sociální dávky alfa – vypláceno plošně bez ohledu na příjmy (podpora při narození dítěte, rodičovský příspěvek
- sociální dávky beta – vyplácení v závislosti na výši příjmu, přídavek na dítě - mají nárok jen rodiny s příjmem do 2,4 násobku živ. minima a je závislé i na věku dítěte
- životní minimum – minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, životní minimum v domácnostech je součet částek živ. minima jednotlivých členů domácností
2) Nemocenské pojištění – hradí se z něho nemocenská, podpora při ošetřování člena rodiny (paragraf), vyrovnávácí příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství
3) Příspěvek na státní politiku v nezaměstnanosti – podpory, náklady na rekvalifikaci a zřizování nových pracovních míst

Poplatníci a plátci– viz. zdravotní pojištění
sazby – zaměstnanec 6,5%, zaměstnavatel 25%, OSVČ 31,5%
termíny platby – zaměstnavatel a zaměstnanec měsíčně, OSVČ měsíčně formou záloh (na konci roku zjistíme výsledek). Při nedoplatku an konci roku doplatíme, při přeplatku zažádáme o vrácení.

Výpočet č. mzdy = hrubá mzda – SZ a ZP – daň z příjmu15% FO (pomocí superhrubé mzdy)
superhrubá mzda – hrubá + SZ a ZP placené zaměstnavatelem

Hodnocení referátu Odměňování, mzda, druhy mezd

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  18 967×
  609 slov

Komentáře k referátu Odměňování, mzda, druhy mezd