Odměňování

MZDA = v penězích vyjádřená hodnota pracovní síly

mzda:
§ nominální - mzda, kterou zaměstnanec při výplatě skutečně dostane
§ reálná - množství výrobků a služeb, které si může zaměstnanec koupit za svou nominální mzdu, závisí na výši nominální mzdy a na cenách zboží, je to ukazatel životní úrovně

složky:
a) základní
§ základní mzda
§ příplatky a doplatky
§ náhrada mzdy
b) pobídkové
§ prémie
§ odměny
§ provize
§ osobní ohodnocení
§ podíl na zisku

Všechny složky mzdy se zaokrouhlují na celá čísla matematicky.
Základní mzda
a) tarifní - státní sektor, vypočítává se podle tabulek (pro THP a dělníky), výška platu se určuje podle tarifního stupně (katalog prací) a tarifní třídy (délka praxe)
b) smluvní - v nestátních organizacích - soukromých nebo družstevních, je to dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
§ časová - odpracovaný čas za hodinu (u dělníků) nebo za měsíc (u THP)
= hod. mzda * počet odpracovaných hod.
§ úkolová - vytvořené výkony, jen u dělníků s THN normami výkonu

sazba ze jednotku se zaokrouhluje na tři desetinná místa

sazba ze jednotku = hod. mzda * VNM
= hod. mzda / VNČ

základní úkolová mzda = sazba za jednotku * počet výkonů
Příplatky
základní složka mzdy, pohyblivá, vyplácí se za mimořádné podmínky výkonu práce
§ povinné - stanoví zákon i jejich mimořádnou výši (přesčasy)
§ nepovinné - stanoví si sám zaměstnavatel, pokud chce

stanoveno:
§ absolutně - přesná částka na hodinu
§ procentem průměrné hod. mzdy za minulé kalendářní čtvrtletí (výpočet stejný jako náhrada mzdy)
Doplatky
základní složka mzdy, pohyblivá, vyplácí se, je-li zaměstnanec převeden na méně placené místo z jiného důvodu než za trest, doplácí se do výše původní průměrné mzdy, ale max. 1 rok
Náhrada mzdy
základní složka mzdy, pohyblivá

příčiny náhrady mzdy:
§ dovolená
§ zaměstnancem nezaviněné prostoje
§ státní svátek v pracovní den
§ osobní překážky (svatba, pohřeb, lékař)
§ překážky z důvodů veřejného zájmu - přesně ve vyhlášce (soud, dárcovství krve...)

dovolená:
§ za kalendářní rok
§ za odpracované dny
§ dodatková dovolená
§ další dovolená
Dovolená za kalendářní rok
Vzniká nárok, jestliže zaměstnanec odpracuje alespoň 60 dní v kalendářním roce, základní délka je 4 týdny.
Ve státních rozpočtových a příspěvkových organizacích je tato dovolená o týden delší, protože jsou velice nízké platy (dovolená 5 týdnů). Pedagogičtí pracovníci mají dovolenou 8 týdnů, které by měli čerpat v době hlavních prázdnin.
Pokud zaměstnanec odpracuje více než 60 dní, ale neodpracuje-li celý kalendářní rok, nemůže dostat celou dovolenou, ale jen poměrnou část, přestože vznikl nárok. Za celý odpracovaný měsíc vzniká nárok na 1/12 dovolené.
Zaměstnavatel určuje kdy bude mít zaměstnanec dovolenou a soukromník může stanovit delší dobu. Zaměstnanec musí žádat o svou dovolenou.
Za odpracované dny
Zaměstnanec nesplní podmínku 60 odpracovaných dnů v kalendářním roce, má nárok za každých 22 odpracovaných dnů na 1/12 dovolené za kalendářní rok
Dodatková dovolená
Zaměstnanci, kteří pracují v podzemí, mají jeden týden dovolené navíc (stavba tunelů, doly, řidiči metra)
Další dovolená
Zaměstnanci mající práci se sezónním charakterem (zemědělství), mívají až 1 týden dovolené navíc za to, že si ji vyberou mimo sezónu
Nároky při změně zaměstnání
1. změna na konci měsíce - od 1. pracuje jinde, má nárok na dovolenou
2. změna uprostřed měsíce
§ nastupujeӬi bezprostředně – končí 13. a nastupuje 14. (mimo víkend), má nárok na dovolenou za tento měsíc u toho, u koho je déle
§ končí 15., ale nastupuje až 1. – nemá nárok za tento měsíc
§ změna přesně v polovině měsíce – dovolenou platí nový zaměstnavatel

Hrubá mzda za předchozí kalendářní čtvrtletí = náhrada mzdy za 1 den * počet dnů počet odpr. dnů v předchozím kal. čtvrtletí
náhrada mzdy je jen za pracovní dny, u prostojů se musí převádět na hodiny

podle novelizovaného zákoníku práce je náhrada mzdy:
§ při nezaviněných prostojích ve výší 80 % průměrného výdělku
§ při překážkách ze strany zaměstnavatele je náhrada mzdy minimálně 60 % z průměrného výdělku
Prémie
pobídková, pohyblivá, nároková složka mzdy (za splnění předem stanovených úkolů ji musí dostat)
prémiový řád – uvedeno za jaký úkol se dostanou prémia a v jaké výši
stanoveno % ze základní mzdy
Odměny
pobídková, pohyblivá, nenároková (nemám nárok, není-li dohodnuto v kolektivní smlouvě), stanovuje se pevnou částkou
§ za mimořádnou práci
§ pracovní jubileum
§ životní jubileum
Osobní ohodnocení
pobídková, pohyblivá složka mzdy, ohodnocuje nápady, ochotu,iniciativu...
je velice subjektivní, záleží na úsudku vedoucího
stanoví se částkou na měsíc, ale pokud zaměstnanec nepracuje celý měsíc, tak se krátí
Provize
pobídková, pohyblivá složka mzdy, určena %, vyplácí se, když může zaměstnanec ovlivnit výši obratu (podavači, realitní kanceláře, pojišťovací agenti)
Podíly na zisku
pobídková, pohyblivá, kolektivní složka mzdy (celek musí mít zisk,aby se vyplácelo)
Výpočet mzdy
HRUBÁ MZDA
- sociální pojištění
- zdravotní pojištění
- daň z příjmu fyzické osoby
ČÍSTÁ MZDA
- srážky (manko, půjčky, alimenty)
+ nemocenská
ČÁSTKA K VÝPLATĚ

hrubá mzda - všechny složky, na které má zaměstnanec nárok
sociální pojištění - 8 % z hrubé mzdy, zaměstnavatel odvede státu, z něj se hradí nemocenské, důchody a podpory pro nezaměstnané, zaokrouhluje se nahoru, na celá čísla
zdravotní pojištění - 4,5 % z hm, hradí se zněj výlohy na zdravotní péči, zaměstnavatel odvede pojišťovně, zaokrouhluje se nahoru, na celá čísla
daň z příjmu fyzických osob - stanoveno progresivně (roste s příjmem)
hrubá mzda
- sociální pojištění
- zdravotní pojištění
- nezdanitelné minimum
- odčitatelné položky
daňový základ

daňový základ se zaokrouhlí na 100 - nahoru při měsíčním výpočtu - dolu při ročním zúčtování
nemocenská - není složkou mzdy, je to sociální dávka od státu, jen nám ji vyplácí zaměstnavatel, vyplácí se za kalendářní dny (placený víkend)
§ při nemoci
§ při ošetřování člena rodiny

denní vyměřovací základ = celková hm za předchozí kal. čtvrtletí
upravený počet dní za předchozí kalendářní čtvrtletí
maximální denní vyměřovací základ je 590 Kč
každý rok se budou měnit tyto hranice dle inflace
denní vyměřovací základ se zaokrouhluje na koruny nahoru
1. dvz do 430 - počítá se s částkou, která vyšla
2. 430 < dvz < 630 musí se upravit
= 400 + 60 % z (skutečný vypočítaný zaklad - 400)
3. pokud vyjde nad 630, musí se upravit
= 430 + 60 % z (630 – 430) = 430 + 60 % z 200 = 550

denní dávka nemocenské
1., 2., 3.den......50% denního vyměřovacího základu
další dny..........69% denního vyměřovacího základu
zaokrouhluje se denní nemocenská na celá čísl nahoru

Hodnocení referátu Odměňování

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 632×
  925 slov

Komentáře k referátu Odměňování