Zahraniční obchod

- je nedílnou součástí národního hospodářství
- výměna zboží mezi národy patří mezi nejstarší ekonomické činnosti
- ZO je důležitý zejména proto, že určitá země nemá podmínky pro výrobu určitých výrobků (nedostatek surovin, špatné podmínky pro pěstování a chování(, nebo chce naopak prodat zboží, které nerealizovala na domácím trhu

Rizika – 1) hospodářská – špatný odhad situace na zahraničním trhu, špatný sortiment
2) dopravní – poškození zboží, nedodržení termínu dodávky
3) riziko nepřevzetí a nezaplacení zboží platba uhrazena pozdě, nebo vůbec
4) rizika politická – válečné konflikty, stávky
5) přírodní a nahodilá – povodně, zemětřesení, selhání lidského faktoru

Příčiny rizik – větší vzdálenost, legislativní odlišnost, jazykové bariéry, jiné společenské smýšlení (zvyky, kultura) a politické vlivy
- tato rizika lze aspoň částečně odstraňovat – volbou vhodných osvědčených partnerů, výběr vhodného pojištění, platebních nástrojů, kvalitní kupní smlouva

Formy ZO:
Export – souhrn činností, které jsou spojeny s prodejem do zahraničí
- přímí (tuzemský a zahraniční odběratel jsou v přímém kontaktu) a nepřímé (zde vstupuje třetí osoba – vývozce)
Import – zajišťuje pro tuzemské hospodářství suroviny a výrobky, kterých je v tuzemsku nedostatek
- přímé a nepřímé (tuzemský odběratel nakupuje pomocí dovozce od zahraničních dodavatelů)
Reexport – nákup zboží v cizině a jeho prodej do třetí země
- přímé (reexportér nakoupí zboží v cizině, přepraví a prodá do jiné země, aniž by zásilka vstoupila do země reexportéra) a nepřímé (rozdíl je v tom, že ve své zemi něco se zbožím udělá, např. zabalí)
důvody pro reexport – překonávání obchodně-politických překážek, vede to k porušování a obcházení zákonů a pravidel, nákupy velkého množství výrobků, kdy nakupující získá slevu a jejich postupný prodej do třetích zemí za vyšší cenu

Obchodní operace v ZO

Exportní operace
a) přípravná fáze – zajišťování vlastní připravenosti vývozu – personální a organizační zajištění vývozu (školení pracovníků), příprava volebního programu (musíme sledovat a dodržovat jiné normy), řešení finanční stránky
- navázání obchodních vztahů se zahraničním partnerem – získání znalostí o novém teritoriu, získání informací o odběratelích a konkurenci dané země, obyvatelstvu..
- provádění vývozního marketingu – zaměřit se na zboží a jeho kvalitu, respektování předpisů a zákonů v dané zemi, zaměřit se na obal a cenu, propagaci a samotný prodej
- uzavření kupní smlouvy – zjišťování informací o zákazníkovi – platební schopnosti a morálka
- stanovení podmínek obchodu – určení ceny, dohodnutí dodacích podmínek – místo předání, způsob, pojištění
- u ověřených odběratelů můžeme použít platbu inkasem nebo převodem z banky, u neověřených se používá dokumentární inkaso – tento platební nástroj je založen na příkazu prodávajícího své bance, aby předala dokumenty vztahující se k dodávce zboží jen proti zaplacení požadované částky, dokumenty o zboží tvoří nedílnou součást dodávky zboží a nelze bez nich se zbožím disponovat (osvědčení o původu zboží, dopravní doklady, osvědčení o zdravotní nezávadnosti)
- realizace kupní smlouvy – uskutečnění zamýšleného obchodu

Importní operace
a) importní marketing – činnosti, při nichž je výsledkem zjištění, při kterých se posuzuje, zda je lepší dovážet
b) nalezení obchodního partnera – na veletrzích, inzerce v zahraničním tisku
c) uzavření kupní smlouvy
d) plnění kupní smlouvy – jsou to činnosti spojené s převzetím zboží a jeho úhradou, provedení přejímky, uzavření dopravního pojištění, vyhotovení faktury a předat k proplacení
Instituce působící v zahraničním obchodě
- ministerstvo zahraničních věcí a příslušné ambasády, Hospodářská komora ČR – poradenská služba, ediční činnost, certifikace

Hodnocení referátu Zahraniční obchod

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  4 330×
  506 slov

Komentáře k referátu Zahraniční obchod