Poskytování úvěru

- je důležitou činností banky

- každá banka má svoji úvěrovou politiku = to je soubor zásad a metod, které by bankovní pracovníci měli uplatňovat při poskytování úvěru zákazníkům

Základní principy úvěrových obchodů a bank:

- návratnost úvěru

- výnosnost úvěru

- schopnost splatit úvěr

POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRU

1) úvodní schůzka se zákazníkem a získání potřebných informací

úvěrové riziko – banka nese riziko, že zákazník v dohodnuté době nesplatí poskytnutý úvěr, neuhradí úrok a další výlohy

- zákazník žádá banku o úvěr formou písemné žádosti o poskytnutí úvěru

v žádosti klient uvádí:

- jméno a adresu (název a sídlo)

- požadovanou výši úvěru

- účel úvěru

- termín a požadovaný způsob čerpání úvěru

- navrhovaný způsob splácení úvěru

- navrhované zajištění úvěru

- další informace (výše dosavadních závazků)

2) úvěrová analýza, zajištění úvěru

bonita klienta = jeho schopnost dostát svým platebním závazkům a tedy i schopnost přijímat úvěry

-banka zkoumá všechny podstatné okolnosti týkající se žádosti o úvěr

a) zajištění úvěru proti nesplácení

- zástava majetku - v případě, že úvěr nebude splácen, banka zastavený majetek prodáa a z přijmu uhradí dlužné splátky. Do zástavy je možno dát movity i nemovitý majetek

- záruka - ručitel, stát, banka

-pojištění - je časté zejména u úvěru pro občany, chrání před tím, že v důsledku nemoci nemůže občan úvěr splácet

b) finanční situace žadatele

Podniky je dokládají účetními výkazy (rozvahou, výsledovkou, cash-flow, daňovým přiznání)

Občan ji dokládá potvrzením příjmu od zaměstnavatele. kromě toho také uvádí, zda má jiné úvěry či leasing

c) účel úvěr

Předpokládá se podnikatelský záměr, doklady o uvažované koupi.Je možno žádat o neúčelový úvěr, který bývá omezen maximální částkou

3) uzavření úvěrové smlouvy

- uzavírá se písemně

- každá změna podmínek úvěrové smlouvy musí být sjednána ve formě písemného dodatku ke smlouvě

4) kontrola dodržování podmínek úvěrové smlouvy

- dodržování výše a termínů splátek úvěru a úroků

Předčasnou splátku úvěru může klient provést bez souhlasu banky.

Poskytnutí úvěru:

a) jednorázově – banka částku úvěru převede podniku na jeho běžný účet nebo ho použijí na splácení

b) postupně – banka z úvěrového účtu podle pokynů klienta uskutečňuje bezhotovostní platby

http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/informace/uvery-a-pujcky/formy-uveru/

Hodnocení referátu Poskytování úvěru

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 682×
  339 slov

Komentáře k referátu Poskytování úvěru