Proč je pro stát nevýhodné, když výrazně posiluje jeho měna?

Téma mého referátu je rozhodně zajímavá otázka, mě osobně připadá zajímavá zejména tím, že se na ní pro ekonomického laika celkem těžko hledá jednoznačná odpověď. Vždyť často můžeme slyšet například od starších spoluobčanů v dopravních prostředcích, jak mezi diskusí prohodí větu
jako: “ Jó, to byly časy, když byla Marka za dvanáct…“
Tak, jak je v ekonomice nepsaným pravidlem, na žádnou otázku neexistuje naprosto jednoznačná odpověď, o všech procesech rozhoduje mnoho faktorů a cílem dobrého ekonoma je hlavně najít nejlepší možné řešení. Stejně tak i v tomto případě existuje dost kladů i záporů posilování naší měny. Hlavním důvodem, proč je pro vládu posílení koruny nevýhodné, je skutečnost, že by byl ohrožen vývoz, tedy export. Velice zjednodušeně řečeno, by to znamenalo, že pokud by měna oproti jiným posilovala, ony by proti ní samozřejmě oslabovaly. Pak by při exportu dostali naši vývozci relativně méně, než kolik dostanou nyní. Pak by se samo nabízelo řešení prodávat zboží u nás a ušetřit tak i určité náklady například za dopravu. Samozřejmě, že by tak nejednali všichni vývozci, vždyť někteří jsou na obchodu s cizinou vyloženě závislí, ale jistě by náš export byl výrazně oslaben. To by pak mohlo mít na naší ekonomiku horší dopad, než jaký nastane zastavením posilování měny.
Druhý důvod pro zastavení posilování měny jistě již každého napadne. Je v jistém slova smyslu opakem důvodu prvního. Pro zahraniční obchodníky by se vývoz k nám stal výhodnou záležitostí, protože by za své zboží dostávali relativně více. Pak by mohlo nastat přesycení našeho trhu cizími produkty a nebylo by pak daleko k zavírání dalších státních podniků, jak tomu bylo již několikrát v minulosti.
Doufám, že můj referát odhalil, že posilování měny není tak výhodné, jak se může na první pohled zdát. Každý by si měl uvědomit, že již nežijeme v době, kdy rohlíky jsou za korunu a ekonomikou se zabývá jen několik expertů, přičemž ostatní utopicky věří tomu, že se jednou všichni budou mít dobře. Moderní doba si žádá alespoň obecné znalosti v každém důležitém oboru, mezi které ekonomika rozhodně patří!

Čerpáno z pramenů: Mladá fronta dnes
Znalosti ekonoma pí. Ivanky Novákové

Hodnocení referátu Proč je pro stát nevýhodné, když výrazně posiluje jeho měna?

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  2 966×
  346 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Proč je pro stát nevýhodné, když výrazně posiluje jeho měna?