Škoda Auto a.s. - analýza širšího okolí

Širší okolí podniku (PEST analýza)

Analýza širšího okolí se zabývá pro prostředím z hlediska makroprostředí, které existuje nezávisle na vůli podniku. Jedná se zejména o vlivy: politické, ekonomické, demografické, ekologické, technologii, výzkum a vývoj a sociálně-kulturní. Do analýzy rovněž spadá i tzv. mezoprostředí, jež může podnik částečně ovlivnit. V tomto ohledu máme na mysli: dodavatele, marketing, zákazníky, konkurenci a veřejnost.

1. Makroprostředí

1.1 Politika a legislativa

Společnost Škoda Auto a.s je samozřejmě povinna dodržovat a respektovat veškeré zákony ČR a jiné právní předpisy v platném znění, dále evropské normy, ale také např. ISO 14001 tedy mezinárodní normu o ochraně životního prostředí.

1.2 Ekonomická situace

Zpomalující růst světové ekonomiky ze 3,5% na 2% za rok 2008 se negativně odrazil na poklesu poptávky po automobilech. Některé ekonomiky zemí EU se již v minulém roce propadly do recese. I ještě v loňském roce rostoucí českou ekonomiku o 3,5% čeká letos propad HDP o přibližně 2%. Dalším významným problémem, se kterým se Škoda v loňském roce potýkala, byla sílící koruna vůči americkému dolaru a evropské měně. Koruna zatížila provozní zisk v porovnání s rokem 2007 o 6,7 mld. korun a výrazně se tak podepsala na celkovém propadu zisku o 5 mld. na konečných 10,8 mld. korun za rok 2008.

Přes celkový pokles poptávky se Škodě podařilo v roce 2008 prodat o 7% více vozů než v roce předešlém, tedy 674 530. Původní plán počítající s přesáhnutím hranice 700 000 prodaných vozů však naplněn nebyl.

Jednou z reakcí Škodovky na hospodářskou krizi bylo propuštění 1 500 kmenových zaměstnanců na sklonku loňského roku, a také prodloužení délky odstávek, což by mělo ve výsledku znamenat snížení výroby o 18 000 automobilů.

Povzbuzení v nepříznivém období zapříčinilo až zavedení tzv. šrotovného, kterým se některé vlády rozhodly podpořit klesající poptávku po automobilech. Díky tomu se, nejlevnější nabízené auto z nabídky Škody, Fabia stala doslova hitem v sousedním Německu. Tam se Škodě Auto za první čtvrtletí tohoto roku vyvézt o třetinu automobilů více než ve stejném období loňského roku. I to pomohlo opětovně nastartovat výrobu alespoň Fabií. Dle posledních zpráv by Česko by mohlo rovněž zavést šrotovné a to někdy na začátku příštího roku, byť by jeho zavedení nemělo mít tak silný efekt jako u našich západních sousedů. Státní podpora by měla být kolem 30 000 Kč, v Německu se jednalo zhruba o částku 70 000 Kč.

Nynější výhoda šrotovného se však může stát jistým rizikem do budoucna. Relativně uměle vyvolané zvýšení poptávky se v dlouhodobém pohledu projeví naopak poklesem, neboť řada lidí uspíšila nákup nového vozu právě kvůli státní podpoře.

Další vývoj poptávky lze jen těžko odhadovat. Vše především záleží na oživení velkých světových ekonomik, protože lidé mohou spíše odkládat nákup osobního auto nežli své každodenní potřeby. Do té doby budou také upřednostňovat menší vozidla na úkor těch větších a dražších.

Věková skupina 10 287 189
1-4 387 834
5-9 450 045
10-14 535 860
15-19 651 247
20-24 694 953
25-29 829 472
30-34 902 760
35-39 708 610
40-44 701 559
45-49 652 845
50-54 763 858
55-59 778 943
60-64 640 991
65-69 450 751
70-74 370 844
75-79 325 288
80-84 222 369

1.3 Demografické složení obyvatelstva ČR

Při pohledu do tabulky věkového složení obyvatelstva ČR, kde má Škoda přibližně 60% podíl, je vidět, že i věkové složení obyvatelstva může hrát z dlouhodobého hlediska poměrně významnou roli v poptávce po osobních automobilech. Tučně vyznačené skupiny obyvatel vynakládají nejvíce výdajů na pořízení nového vozu a právě lidé ve věku mezi 25 a 40 lety mají nejpočetnější zastoupení ze všech věkových skupin. Po těchto silných ročnících se dá ale očekávat jistý pokles. Samozřejmě bereme v úvahu pouze trh na území České republiky.

Vývoj odpadů na vyrobený vůz

1.4 Ekologie

Jak již bylo zmíněno Škoda Auto se řídí platnou legislativou ČR. Od února 2005 například vstoupila v platnost novele zákonu O odpadech. Ta ukládá výrobci povinnost, aby zajistil majiteli bezplatnou likvidaci jeho automobilu. Novela se vztahuje na vozidla vyrobená po 1.7.2002 a od 1.1.2007 pak i na všechny automobily nehledě na jejich stáří.

Další povinností, jež ze zákona vyplývá je i zajištění zpětného odběru dovážených výrobků, které následně Škoda Auto dodává na trh. Může se jednat například o pneumatiky či autobaterie.

O tom, že Škodovka dbá na šetrnost k životnímu prostředí svědčí i investice do nových technologií, ekologičtější výroby a především získání certifikátu environmentálního řízení dle normy ISO 14001:2004.

Další krok k ekologičtější výrobě je produkce úspornějších motorů s nízkou hodnotou 120g CO2/km u nové Fabie 1,4TDI, což je mnohem méně než-li závazek k Evropské unii 140g CO2/km pro následující roky.

1.5 Technologie

Škoda Auto si je vědoma potřeby neustálého technologického vývoje, neboť jen tak může zůstat konkurence schopnou značkou. Proto investovala miliardu korun do nového výzkumného centra, kde se bude věnovat vývoji elektroniky a elektriky vozů, testování a vývoji podvozku nebo modelování a zkoušení stabilizačních systémů jako ABS a ESP.

V Mladé Boleslavi se nachází Škoda Auto a.s. Vysoká škola, která by měla zajistit dostatek kvalifikované pracovní síly.

Další výhody, kterou Škoda může uplatnit je spolupráce v rámci koncernu Volkswagen. Automobilky společně spolupracují na vynalézání nových technologií a řešení. Škodovka ve vlastních vozech také dlouhodobě využívá motory právě z nabídky Volkswagenu.

1.6 Sociálně-kulturní vlivy

Na domácím trhu Škoda Auto zaujímá specifické postavení. Jedná se o tradiční českou firmu s dlouholetou historií, spolu s partnery může nabídnout rozsáhlou síť prodejců, zprostředkovatelů, servisů a dobrou dostupnost náhradních dílů, proto se jí také daří držet vysoký podíl prodaných vozů vůči jiným značkám na českém trhu.

2. Mezoprostředí

Aby podnik mohl naplňovat své cíle, vstupuje do vztahů s celou řadou subjektů, se kterými podnik funguje a je jimi i ovlivňován.

2.1 Dodavatelé

Důležitým prvkem pro Škodu Auto jsou kvalitní dodavatelé, kteří hrají významnou roli při tvorbě automobilu. Škodovka k roku 2008 spolupracovala s 1 378 dodavateli, přičemž 269 bylo českých společností.

 Rozdělení dodavatelů výrobního nákupu z výroční zprávy za rok 2008:

Rozdělení dodavatelů výrobního nákupu

Mezi největší dodavatele patří krom koncernových Volkswagenu a Audi také: mladoboleslavská Unispo, IMS z České Třebové, Witte Automotive Nejdek, Brisk Tábor, FAB Rychnov nad Kněžnou, FILTRAUTO Francie, FRAPE Behr Service Barcelona, GE Industrial Brno, HELLA Autotechnik Nova Mohelnice, MANN + HUMMEL (CZ) Okříšky, MUBEA – HZP Prostějov, SOGEFI FILTRATION Slovinsko a TPB Mladá Boleslav.

2.2 Konkurence

Konkurence mezi jednotlivými značkami je skutečně silná. Již ji netvoří jen evropské značky: německý Volkswagen, Audi a BMW, francouzký Renault či Citroën, španělský Seat, italský Fiat a jiné; ale na evropském trhu si vydobývají svůj podíl i asijské značky, často lákající nižší cenou typu: Kia a Hyundai; dále pak Mazda, Toyota, Honda nebo americký Ford.

2.3 Zákazníci

Nejvíce prodaných vozů Škody Auto bylo již celkem tradičně v sousedním Německu, perspektivní čínský trh překonal prodeje v České republice, která ztratila svou druhou pozici z roku 2007. Stagnaci na trzích střední a západní Evropy vynahradil růst na rozvíjejících se trzích v Asii a východní Evropě. Škoda se prosazuje a buduje síť dodavatelů v Číně, Rusku, na Ukrajině a v Indii.

  2006 2007 2008 2008/2007 (%)
Celkem značka Škoda 549 667 630 032 674 530 +7,1%
Německo 103 931 112 452 112 504 0,0%
Čína 660 27 325 59 284 +117,0%
Česka republika 65 171 66 806 58 001 -13,2%
Rusko 14 835 27 535 50 733 +84,2%
Velká Britanie 38 801 40 430 37 072 -8,3%
Polsko 28 783 33 210 33 986 +2,3%
Ukrajina 19 007 22 775 28 524 +25,2%
Rumunsko 20 153 24 015 22 937 -4,5%
Itálie 16 515 19 103 20 809 +8,9%

Zdroje

  • Škoda Auto dobrovolně omezuje emise CO2 [online]. 2009 [cit. 2009-04-24]. Dostupný z WWW: http://www.souaou.cz/TAT/sustainable_development/news/News/Pages/15_Omezeni_emisi.aspx.
  • Představenstvo [online]. 2009 [cit. 2009-04-24]. Dostupný z WWW: http://new.skoda-auto.com/company/cze/profil/management/directors/Pages/directors.aspx.
  • Historie firmy [online]. 2009 [cit. 2009-04-23]. Dostupný z WWW: http://new.skoda-auto.com/company/cze/profil/tradition/history/Pages/history.aspx.
  • Firemní logo [online]. 2009 [cit. 2009-04-23]. Dostupný z WWW: http://new.skoda-auto.com/company/cze/profil/tradition/logo/Pages/logo.aspx.
  • Škoda Auto - Výroční zpráva 2008 [online]. 2008 [cit. 2009-04-26]. Dostupný z WWW: auto.com/company/CZE/Documents/Pro_investory/Vyrocni_zpravy/SkodaAuto_AnnualReport_2008_CZ.pdf.
  • Výrobní oblast [online]. 2009 [cit. 2009-04-24]. Dostupný z WWW: http://www.souskodamb.cz/tat/sustainable_development/environment/production/Pages/production.aspx.
  • Věkové složení obyvatelstva České republiky v roce 2006 [online]. 2006 [cit. 2009-04-24]. Http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/t/F400409B7E/$File/400307026.xls. Dostupný z WWW:
  • Škoda Auto letos zvýšila export do Německa o třetinu [online]. 2009 [cit. 2009-04-24]. Dostupný z WWW: http://ekonomika.ihned.cz/c3-36843380-001000_d-skoda-auto-letos-zvysila-export-do-nemecka-o-tretinu.
  • Škoda a 10 nejlepších dodavatelů 2006! [online]. 2006 [cit. 2009-04-26]. Dostupný z WWW: http://www.auto.auto-news.cz/skoda-a-10-nejlepsich-dodavatelu-2006-14951.html.
  • Dodavatelé Škody Auto musí kvůli jejím odstávkám přerušit výrobu [online]. 2008 [cit. 2009-04-24]. Dostupný z WWW: http://ekonomika.ihned.cz/c1-30893570-dodavatele-skody-auto-musi-kvuli-jejim-odstavkam-prerusit-vyrobu.

Hodnocení referátu Škoda Auto a.s. - analýza širšího okolí

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  bender
  28. prosinec 2012
  8 738×
  1565 slov

Komentáře k referátu Škoda Auto a.s. - analýza širšího okolí

Pepa
Solidní seminárka. Bude se hodit.