Srovnání bank

1. depozitní směnky – pro 500 000,- Kč a více

doba ČSOB Česká spořitelna Komerční banka
7 dní 4,50 4,00 4,39
14 dní 4,50 4,00 4,40
1 měsíc 4,55 4,10 4,41
2 měsíce 4,25 4,20 4,34
3 měsíce 4,30 4,20 4,46
6 měsíců 4,35 4,40 4,65
9 měsíců 4,40 4,50 4,81
12 měsíců 4,50 4,60 4,95

Pro uložení vkladu po dobu 7 dní, 14 dní a 1 měsíce se vyplatí ČSOB, na 3, 6, 9 a 12 měsíců se nám vyplatí Komerční banka.

2. prémiové účty – do 49 999,99 Kč

ČSOB Česká spořitelna
úrok 0,5 % 0,5 %

Obě uvedené banky klientům nabízejí stejný úrok prémiových účtů a proto je jen pak na nás, která banka se nám bude více zamlouvat, ale bude pro nás lepší ta, u které již máme zřízeny nějaké účty atd.

3. úrokové sazby pro termínované vklady v Kč

doba od 500 000,- do 999 999,99 Kč od 1 000 000 Kč
ČSOB KB ČSOB KB
7 dní 4,05 4,09 4,15 4,29
14 dní 4,05 4,10 4,15 4,30
1 měsíc 4,10 4,11 4,20 4,31
2 měsíce 4,30 4,14 4,40 4,34
3 měsíce 4,35 4,26 4,45 4,46
6 měsíců 4,45 4,45 4,55 4,65
9 měsíců 4,55 4,61 4,65 4,81
1 rok 4,70 4,75 4,80 4,95
2 roky 5,00 5,11 5,10 5,31
3 roky 5,15 5,45 5,25 5,65
4 roky 5,40 5,72 5,50 5,92

Zde se nám vyplatí Komerční banka v termínech na 7 dní, 14 dní a 1 měsíc. A ČSOB na zbytek, tj. 2, 3, 6, 9 měsíců, 1, 2, 3 a 4 roky.

4. vklady od 10 000,- do 49 999,99 USD – úrokové sazby u devizových účtů

1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
ČSOB ČS ČSOB ČS ČSOB ČS ČSOB ČS
USD 5,41 5,05 5,32 5,15 5,24 5,15 5,16 5,10
EUR 3,76 3,70 3,77 3,85 3,77 3,85 3,80 3,90
GBP 4,76 4,55 4,80 4,50 4,80 4,55 4,80 4,55
DKK 3,86 4,10 3,89 4,15 4,01 4,20 4,06 4,20

Pokud bychom chtěli mít vklad v DKK a EUR, vyplatí se nám to mít v České spořitelny, ale jestliže náš vklad bude v USD a GBP, jasně vítězí ČSOB.

Č E S K Á S P O Ř I T E L N A

Běžný účet nabízí:
· vklady a výběry v hotovosti
· bezhotovostní platební styk
· zřízení trvalých příkazů k úhradě
· zřízení trvalých příkazů k inkasu
· sjednání volitelného inkasa
· předávání příkazů k úhradě na disketě
· podávání zpráv o stavu účtu po telefonu
· vinkulace
· homebanking
· GSM banking
· soukromé šeky
· převedení fin. prostředků na výhodně úročené vklad. účty
· jednorázové nebo pravidelné investování do podílových listů

Inkaso – rezervace prostředků, tzn. zajištění prostředků a jejich následné použití

Vinkulace – vybírání, přijímání hotových peněz na podkladě pohledávky nebo faktury

BÚ v české měně:
Jsou zřizovány a vedeny na smluvním základě, tj. na základě uzavřené „Smlouvy o BÚ v české měně“. Ve smlouvě se sjednává úroková sazba, souhlas či nesouhlas s poskytováním bank. informací, termín bilancování úroků a poplatků. Majitel účtu může zmocnit k dispozici s účtem další osoby.
Vklady na účtu jsou pojištěny dle zákona. Výnosem vkladů na účtu je úrok, jehož výše je vyhlašována ve Sdělení České spořitelny, snížené o odvedenou daň z kreditního úroku, jsou připisovány v termínech stanovených ve smlouvě.

BÚ si mohou založit:
o fyzické osoby – podnikatelé (prokazují právní subjektivitu živnostenským listem), občanům, jež se nezabývají podnikatelskou činností nebo nemusí mít ke své činnosti živnostenského oprávnění, nejsou členy žádné asociace a nemohou proto prokázat svoji právní subjektivitu (výtvarní umělci, majitelé domů, …)
o právnické osoby - (prokazují právní subjektivitu výpisem z obchodního rejstříku)
o společenským organizacím, politickým stranám a hnutím, nadací, …

K O M E R Č N Í B A N K A

BÚ si mohou založit:
o fyzické osoby – podnikatelé
o právnické osoby – podniky, organizace, instituce

Výhody služeb KB:
· komplexní nabídka služeb podle potřeb klienta
· individuální přístup ke klientům
· moderní fin. nástroje
· výhodné úvěrové sazby
· mezinárodní platební styk

Výhody KB:
o neustálý a velice pohodlný přístup k financím, umožňující:
· platit za zboží v obchodech
· platit za vybrané služby
· vybírat hotovost v bankomatech a u přepážek bank
o vysokou bezpečnost financí

Č S O B

Běžný účet je základním produktem ČSOB, který slouží především pro provádění platebního styku, zúčtování, vklady a výběry peněžních prostředků.

BÚ si mohou založit:
o fyzické osoby – pro nepodnikatelské potřeby
o fyzické osoby – podnikatele
o právnické osoby – obchodní společnosti
o ostatní právnické osoby – města, státní orgány, spolky, nadace, …

Hodnocení referátu Srovnání bank

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 893×
  793 slov

Komentáře k referátu Srovnání bank