Vnitřní obchod

Činnosti: 1. nákup a prodej zb.
2. skladování
3. roztřídění zb.
4. reklamní č.
5. průzkum trhu

Cíle: zisk, dlouhodobě se udržet na trhu, spokojenost zákazníka

Funkce: 1. přeměna výrobního sortimentu na obchodní
2. překonání rozdílů mezi místem a časem výroby a spotřeby
3. zajišťuje kvalitu zb.
4. iniciativní ovlivňování výroby
5. logistika
6. zabezpečení plateb schop. a včasnost uhrazení dodavatelům

Retailing = velkoobch. činnost včetně mezinárodního obchodu, která využívá vlastní MO siť
- dochází ke stírání rozdílů mezi VO a MO, mezi zahr. a vnitř. obchodem v důsledku rozvoje integrace (propojování) a kooperace (spolupráce)
3 retailingové koncepce: a) globální
b) multinacionální – přizpůsobování se místním podm.
c) transnacionální

OBCHODNÍ INSTITUCE
Velkoobchod
Maloobchod
Obchod ve výrobě: a) přímý prodej KS
b) zásilkový prodej
c) prodej v podnik. prodejnách
Obchod zeměď. výrobců: a) prodej na místním trhu
b) prodej zpracovatelskému průmyslu
c) prodej prostřednictvím zprostředkovatelů

Obchodní zástupce – samostatný obchodník, který uzavřel sml. o obch. zastoupení; nemá právo uzavírat kup. sml.; odměna – provize
Obchodní cestující – zaměstnanec: má uzavřenou prac. smlouvu
Obchodní makléř – sjednává obchody, nepřichází do styku se zb.
Zasilatel (speditér) – zajišťuje přepravu zásilek vlastním jménem, ale na účet zákazníka

PROVOZNÍ JEDNOTKY MO
Specializované (odborné) prodejny – hluboký a úzký sortiment, v centrech měst
Úzce specializované prodejny – hluboký a úzký sortiment, prodej doprovázen službami
Smíšené prodejny (koloniály)
Ambulantní prodejny
Obchodní domy: a) universální
b) specializované – na sport, odívání
Zásilkový obchod – má i stacionární prodejnu
Diskontně orientované prodejny: a) supermarkety – tvrdý a měkký diskont
b) superety
c) hypermarkety – více nepotr. zb.
d) odborné velkoprodejny – jednopodlažní OD
Přímý marketing – telefon, internet

Maloobchodní mix
1. umístění prodejny
2. velikost, dispoziční řešení, vzhled
3. personál
4. cenová hladina
5. sortiment
6. rozsah služeb

Nákupní centra – velké parkoviště, mění nákupní zvyklosti
Nákupní centrály – nejvyšší stupeň kooperace
- vznikají: a) fúzováním
b) větší firma skoupí menší
c) franchising
- nakupují ve velkém, nemají sklady – traťové dodávky
- delcredere – příjem: % z obratu

PROVOZNÍ JEDNOTKY VO
Dodávkový VO – rozvážení na základě objednávek ze skladu
Agenturní (traťový) VO – nemá sklady, přímo z výroby k odběratelům
Samoobslužný VO
Regálový VO
Prodejní sklady

DISTRIBUCE VÝROBKŮ
Prodejní cesta = souhrn článků, prostřednictvím kterých se dostává zb. od výrobce ke spotřebiteli
- přímá a nepřímá (mezičlánek)
Tradiční distribuční systém – články sledují své vlastní zájmy
Vertikální market. systém: a) korporativní – články jsou součástí jedné spol., nekonkurují si
b) administrativní – bez sml., autorita nejsilnějšího
c) smluvní – mají uzavřenou sml.
nákupní družstva: podmět dává MO
dobrovolné řetězce: MO odebírá, za to VO poskytuje odbornou pomoc
franchising: franchisor licencí opravňuje podnikat franchisee pod jeho jménem a s jeho pomocí
Česká asociace franchisingu
LOGISTIKA
Podmínky: tržní hosp. s rozvinutou konkurencí
koncentrace obch. činnosti
kvalitní inform. technika
dobrá úroveň skladování
vhodné doprav. prostředky
Metoda ABC
- v nabízeném sortimentu existují prvky s různou četností a s různým rozsahem výskytu
A – velký rozsah výskytu s malou četností (zákl. potraviny)
B – vyvážený podíl
C – velký počet druhů, malý podíl na prodeji

Hodnocení referátu Vnitřní obchod

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 786×
  426 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Vnitřní obchod