Základy zbožíznalství

I. Základy zbožíznalství

Zbož. zkoumá:
1) Vlastnosti zboží
2) Škodlivé vlivy
3) Ochranou zboží

UŽITNÁ HODNOTA ZBOŽÍ

UŽITNÉ VLASTNOSTI

SMĚNNÁ HODNOTA

SPOTŘEBITELSKÁ HODNOTA

Činitelé ovlivlivňující vlastnosti zboží:
1) Suroviny (materiál) = tradiční, nové
2) Technologický postup = základní, zušlechťovací
3) konstrukce
4) výtvarná činnost

Dělení vlastností:
1) měřitelné
2) neměřitelné

Dělení užitných vlastností:
1) základní = funkčnost, spolehlivost, udržovatelnost, ovladatelnost, trvandlivost, estetická působivost
2) dílčí = např. prací účinnost prášku, ..

Metody měření vlastností zboží:
1) subjektivní – smyslová – senzorická (provádí člověk, vysoká operativnost)
2) objektivní – laboratorní (velice drahé)
3) testování
a)srovnávací testy
b)trhové testy

Technická normalizace

ČSN EN (převzatá evropská norma)

ČSN ISO (převzatá norma ISO)

ČSN IEC (převzatá norma IEC)

Dělení norem dle toho čeho se týkají:
1) předmětové (přímo určitý předmět)
2) činnostní (např. technologické postupy)
3) obecné (kresby technických výkresů)

Úkol státních zkušeben
1) hodnotí jakost výrobků (otestování)
2) schvaluje stanovené výrobky
4) provádí certifikaci výrobků
5) kontroluje již zhotovené

Hodnocení výrobků úrovně jakosti
1) nejvyšší stupeň jakosti
2)do prvního stupně jakosti
3) do druhého stupně jakosti

Dělení vlivů působící na zboží ve sféře oběhu a spotřeby
1) fyzikální vlivy
a) mechanické (tlaky, rány, otřesy)
b) klimatické (vlhkost, teplota, světlo, prašnost)
2) vlivy biologické
a) enzimatické (klíčení, autolíza)
b) škůdci
  rostlinní = mikroorganismy (bakterie a houby)
  živočišní = hmyz (moucha, moly, mravenci)
= brouci (pilous, lurkokazy, kožojedci, červotoči)
= hlodavci (myši, potkani, krysy)
= ptáci (holubi, špačci, vrabci)
3) chemické vlivy
4) společenské vlivy
a) úbytky
b) ztráty
c) krádeže
5) morální opotřebení

Ochrana užitných vlastností
1) konzervaci potravinářského zboží
a) usnesením mikroorganismů
*pasterizace
*sterilizace
*uperizace
b) změnou prostředí
*sušením (ovoce, zelenina)
*zavařením (ovoce, zelenina, maso)
*zahušťováním (marmelády, džemy, rozsoly, povidla)
*nakládáním do alkoholu tzv. bowle 13% roztok (rum, slivovice)
*kvašením (kysané zelí)
*prosolováním (zelenina, nakládání masa)
*proslazování (ovoce)
2) konzervaci průmyslového zboží
a) dočasná
b) trvalá
3) vyloučením mikroorganismů z prostředí (100% čistota)

Skladování zboží, obaly, přeprava zboží
*viz obchodní provoz

Dělení zboží
1) potravinářské
2) průmyskové

Dělení poživatin
1) pochutiny
2) potraviny

Dělení živin:
1) živiny stavební - živící (bílkoviny, minerální látky)
2) sytící – energetické (škroby, cukry, tuky, glycidy)
3) ochranné (vitamíny, minerály)

Hodnocení referátu Základy zbožíznalství

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  15. listopad 2007
  8 659×
  342 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Základy zbožíznalství