Živnosti

- soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku za dodržení podmínek živnostenského zákona.

Živnosti upravují:

- zákony

- vyhlášky

(obchodní zákoník, zákoník práce, daňové zákony, živnostenský zákon)

Podnikatel

a) fyzická osoba – jednotlivec, přirozený nositel práv a povinností, způsobilost od 18 let

b) právnická osoba – útvar vytvořený lidmi, podle zákona samostatný právnický subjekt – má svoji vlastní právní subjektivitu

Všeobecné podmínky živnostenského zákona:

- FO, PO

- Starší 18 let

- Trestní bezúhonnost

- Právní způsobilost

- Bezdlužnost vůči státu (finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení)

Odborná způsobilost:

Výuční list + 3 roky praxe

Střední škola – maturita + 2 roky praxe

Vysoká škola + 1 rok praxe

Živnosti dělení:

Živnosti

 

Ohlašované Koncesované

 

Volné Řemeslné Vázané

Volné:

- Všeobecné podmínky

Řemeslné:

- Všeobecné podmínky

- Odborná způsobilost (vzdělání, praxe – výuční list)

Vázané:

- Všeobecné podmínky

- Odborná způsobilost (vzdělání, praxe – maturitní vysvědčení)

Koncesované:

- Všeobecné podmínky

- Odborná způsobilost (vzdělání, praxe – maturitní vysvědčení…..)

- Státní povolení od určitého orgánu (Ministerstvo vnitra, Česká národní banka, Dopravní úřad v místě trvalého pobytu nebo sídla, krajská hygienická stanice, atd….)

Zařízení živnosti:

- Získání formuláře na živnostenském úřadu a vyplněný formulář odevzdat s povinnými doklady.

- Do 15 dnů je vyhotovená žádost o živnostenský list.

- Kolek na živnost stojí 1 000 kč na Koncesi 2 000 kč.

Povinné doklady:

- Výpis z trestního rejstříku

- Občanský průkaz

- Zpráva z finančního úřadu a ze správy sociálního zabezpečení o bezdlužnosti vůči státu

- Pokud je požadováno vzdělání, tak doklad o vzdělání – výuční list, certifikát

- Pokud je požadována praxe – doklad o vykonávané praxi

- Musí prokázat, že bude kde podnikat – nájemní smlouva nebo vlastnictví nemovitosti

U Koncese státní povolení od příslušného orgánu.

Povinnosti živnostníka:

- Registrace na finančním úřadu – daň FO

- Daň z nemovitosti a silniční daň – do nákladů

- Daň z příjmu závislé činnosti a funkční požitky (budu-li mít zaměstnance)

- Na SSZ(správa sociálního zabezpečení) a zdravotní pojišťovně – oznámení zahájení podnikání – povinnost platit měsíčně pojistné

- Vedení daňové evidence (vydělám-li více jak 6.mil.)

- Dodržování bezpečnosti práce v Kooperativě – úrazové pojištění – zaměstnance seznámit s bezpečností a nechat podepsat

- Označení provozovny (jméno, IČO)

- Obchod označen telefonem, provozní dobou a provozujícím)

Zánik živnosti:

- Výmaz z obchodního rejstříku

- Požádání o ukončení živnosti – rozhodnutí ŽÚ

- Porušení podmínek

- Uplynutí doby

Příklady:

Řemeslné živnosti v oblastí – Kovy a kovové výrobky, Motorové a ostatní dopravní prostředky, Zdravotnické výrobky, Elektrické stroje, Zpracování kamenin, zemin a keramiky, Chemická výroba, Potraviny a nápoje…atd…

- Zámečnictví

- Opravy silničních vozidel

- Hodinářství

- Mlynářství

- Zednictví

- Kominictví

- Kadeřnictví

- Fotografické služby

Vázané živnosti v oblasti – Kovy a kovové výrobky, Výroba strojů, Motorové a ostatní dopravní prostředky, Zdravotnické a optické výrobky, Elektrické stroje…atd…

- Projektová činnost ve výstavbě

- Provoz autoškoly

- Oční optika

- Průvodcovská činnost

- Provoz cestovní agentury

- Psychologické poradenství

- Péče o dítě do tří let věku

- Vodní záchranářská činnost

- Provozování solárií

- Drezůra zvířat

Koncesované živnosti…

- Provozování střelnic – povolení od Ministerstva vnitra

- Směnárenská činnost – povolení od České národní banky

- Taxislužba – povolení od Dopravního úřadu v místě trvalého pobytu nebo sídla

- Provoz pohřební služby – povolení od Krajské hygienické stanice

- Provozování krematoria – povolení od Krajské hygienické stanice

- Soukromý detektiv – povolení od Ministerstva vnitra

Živností není:

- Archeologické výzkumy

- Lékař, lékárník, stomatolog….

- Advokát, notář

- Tlumočník

- Činnosti bank

- Pojišťovny a zajišťovny

- Pořádání loterií

- Výroba elektřiny, plynu…

- Mořský rybolov a námořní doprava

- Provoz letišť

- Provoz pohřebišť

- Provozování zoologických zahrad

- Výroba a distribuce léčiv

Hodnocení referátu Živnosti

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 087×
  522 slov

Komentáře k referátu Živnosti