Démokritos z Abdér

-* asi 460 př.n.l.
-† 370 př.n.l.
Významný filosof a vědec
Dovršil Leukippovi myšlenky ve filosofii atomismu
70. Spisů v chemii, filosofii, matematice, lékařství atd.
Aplikace myšlenek ve vědních oborech
Zavedl pojem atomu jako základní (dále nedělitelné)
Atomismus:
- Filosofické a přírodovědné teorie o přetržité skladbě reality
Velká tělesa se dělí na nekonečně malé, nedělitelné atomy
- Rozvoj nejvíce ve 12. Století

Vyslovil hypotézu o neustálém pohybu atomů lišících se velikostí tvarem a vzájemnou polohou

Hodnocení referátu Démokritos z Abdér

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 061×
  72 slov

Komentáře k referátu Démokritos z Abdér