Ampér a Ampére André Marie

AMPÉR:Základní fyzikální jednotka el. Proudu,proud,který je při stálém průtoku
dvěma rovnoběžnými,přímými,velmi dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu,umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1m od sebe,vyvolá mezi vodiči sílu
2,10-7 newtonu na 1.m délky.
AMPÉRE ANDRÉ MARIE:Narodil se 20.1.1775 a zemřel 10.6.1836.Byl to
francouzský fyzik a matematik.Vybudoval základní elektromagnet,zejména elektrodynamiky,objevil důležité zákony(Ampérův zákon,1827,Ampérovo pravidlo),dokázal,že solenoid se chová jako magnet,navrhl mnoho měřících
technik a přístrojů(galvanometr,komutátor).Zabýval se též chemií,psychologií
a botanikou!
AMPÉRHODINA: Značka je A.h.,dříve užívaná fyzikální jednotka pro el.
Náboj,náboj 1 A.h. projde vodičem protékaným stálým proudem 1 A za 1
hodinu,1 A.h.=3600C.
AMPÉRMETR:Je to přístroj k měření elektrického proudu.Zapojuje se
sériově do el. Obvodu,který je ovlivněn tím méně,čím menší je vnitřní odpor
přístroje.
AMPÉROVO PRAVIDLO:Je to pravidlo udávající směr působení magnetického
pole v okolí vodiče protékaného el. proudem na magnetické množství.Vloží-li
pozorovatel pravou ruku na proudovodič tak,že prsty ukazují ve směru proudu a
dlaň je obrácena k místu pozorování,palec ukazuje směr magnetického pole v
tomto místě.
AMPÉROVY VÁHY:Jsou to proudové váhy-slouží k absolutnímu stanovení,
jednoho proudu,ampéru.Pod každým z obou závěsů analytických vah je
pevná cívka se svislou osou,uvnitř každé visí na závěsu vahadla souosá cívka.
Při průchodu proudu cívkami se poruší rovnováha vahadla a síly mezi cívkami
se určí z hmotnostního závaží,kterým se rovnováha obnoví.
AMPÉRUV ZÁKON:Je to vztah mezi silou F,kterou působí magnetické
pole s indukcí B na vodič délky l,svírající se směrem indukce úhel ,
protéká-li tímto vodičem el. proud I,F=Bil sin .
AMPÉRZÁVIT: Značka AZ,dříve užívaná fyzikální jednotka magnetomotorického napětí,ekvivalentní A(ampéru),1Az(A) je magnetomotorické napětí buzené
proudem 1 ampéru,protékajícím obvodem s jedním závitem.

Hodnocení referátu Ampér a Ampére André Marie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  29. leden 2008
  12 005×
  311 slov

Komentáře k referátu Ampér a Ampére André Marie

Profesor
F = Bil sin..... Proboha, sinus čeho??? To je autor článku tak neerudovaný, že v odborném článku neuvede argument? Je to sinus úhlu, který svírají siločáry magnetického pole s vodičem!
A to ještě nerozebírám dopodrobna Ampérovo pravidlo pravé ruky (pro vodič nebo pro cívku).
xrendr
Narodil se 22.11 1775
xrendr
xrendr