Elektrárny

Nejdříve si uvedeme obecnou definici slova elektrárna.

Elektrárna:
Elektrárna slouží k výrobě elektrické energie. Elektrárny rozlišujeme podle prvotní energie.

Rozlišujeme: a) Elektrárny tepelné. Tyto elektrárny využívají tepelnou, chemicky vázanou energii uvolňovanou při spalování fosilního paliva (uhlí, ropa, zemní plyn ap.). Za příklad můžeme uvést Chvaletice, Prunéřov, Opatovice, Tisová, Počerady, Mělník apod.

b) Elektrárny jaderné. Tento druh elektráren využívá tepelnou energii vznikající při štěpení atomových jader těžkých prvků uranu 235 nebo plutonia 239. Příkladem jaderné elektrárny u nás je Temelín nebo Dukovany!

c) Elektrárny vodní: využívají kinetickou a potenciální energii vodních zdrojů (vodní toky, mořský příliv). Těchto elektráren je u nás celá řada. Jedněmi z mnoha jsou např. vodní elektrárny Lipno I, Lipno II, Kamýk, Orlík, Slapy, Štěchovice a Vrané, které tvoří takzvanou Vltavskou kaskádu. Stejně jako v ostatních zemích i v Čechách je řada tzv. malých vodních elektráren, které pokrývají spotřebu elektrické energie třeba jen pro jednu vesnici či několik domů.

d) Elektrárny větrné. Větrné elektrárny využívají energii větru k pohonu větrného motoru, který otáčí elektrickým generátorem a vyrábí elektrickou energii. Bohužel se u nás těchto elektráren moc nenachází, protože u nás není tolik povětrnostních vlivů na to, aby se tu tyto druhy uživili. Jestliže se u nás někde najdou, je to spíš pro okrasu. Jednou z mála je experimentální elektrárna na Dlouhých Stráních v Jeseníkách.

e) Elektrárny sluneční, měnící energii slunečního záření ve fotovoltaických článcích přímo na elektrickou energii nebo využívající sluneční záření k ohřevu vody nebo k výrobě páry. Taková elektrárna je u nás také na Dlouhých Stráních. Mimochodem je to jediná sluneční elektrárna u nás!

f) Elektrárny geotermické, využívající horkou vodu nebo páru z vrtů do nitra země. Bohužel bychom ani po dlouhém pátrání tento druh elektráren u nás nenašli vzhledem k našim geologickým podmínkám!

g) Elektrárny magnetohydrodynamické (MHD), využívající magnetohydrodynamické generátory. Stejně tak jako předchozí druh, tento druh u nás taky nenajdeme.

h) Elektrárny s termoelektrickými generátory pracující na principu termoelektrického jevu; mají-li jaderný zdroj tepla, nazývají se elektrárny termonukleární

ch) Elektrárny s naftovými a plynovými pístovými motory nebo turbínami, u kterých je prvotním zdrojem energie ropa, zemní plyn, bioplyn ap.; moderním trendem jsou tzv. kogenerační jednotky na výrobu elektřiny a tepla.
Rozhodující význam pro energetiku mají elektrárny tepelné, jaderné a vodní.

 

Hodnocení referátu Elektrárny

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. leden 2008
  11 391×
  368 slov

Komentáře k referátu Elektrárny

majkibilkova
fak skvělí referát je velice dobře udělaný a inspitativní .majki bilkova
hana
nevim jak poznat klady a zapory