Energie

Energie je nutná k životu.Neobejde se bez ní jediný pohyb v celém vesmíru.Při žádné práci se energie neztratí,vždy se změní v jiný druh energie,např.v pohyb a teplo.Energie pohybová a tepelná jsou pouze dvě z mnoha rozmanitých druhů energie.
My získáváme energii z potravy složené z rostlin a masa různých živočichů.Rostliny získávají energii k růstu ze slunečního světla,takže i naše energie pochází ze Slunce.
Rostliny rostoucí na Zemi před miliony let byly zasypány pod horninami a zvolna se měnily v uhlí,ropu a plyn.Energie z těchto paliv tedy pochází ze slunečního tepla před dávnými věky.

Na sluneční panely dopadají sluneční paprsky.teplo se ukládá a užívá se k vyrábění elektřiny.Elektřinu lze vyrábět také z energie větru a mořských vln.Vědci hledají levnější způsoby,jak ovládnout nekonečné zásoby přírodní energie.


Energii nelze vyrobit ani zničit,Energie se může pouze měnit z jednoho druhu na jiný.A svou podobu mění poměrně často.


Stroje bez dodání energie nepracují.proto nám hrozí,že se zdroje energie jako je ropa,uhlí a plyn,časem vyčerpají.Jestliže tato paliva opravdu spotřebujeme,nebudeme je mít čím nahradit.

Hodnocení referátu Energie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  21. prosinec 2007
  10 153×
  189 slov

Komentáře k referátu Energie

girl
super