Havárie atomové elektrárny v Černobylu

26. dubna 1986 prováděli operátoři čtvrtého bloku černobylské jaderné elektrárny na Ukrajině experiment, kolik energie lze získat z dobíhajících turbin po utlumení jaderné reakce v reaktoru. V provedení tohoto experimentu operátorům bránilo několik automatických ochranných systémů. Proto je odpojili. Postupně dovedli reaktor do stavu, kdy místo útlumu se začal řetězovou reakcí postupně nekontrolovaně zahřívat. Rychle se odpařila chladicí voda, pára reagovala s grafitem, který zde byl zpomalovacím materiálem pro neutrony v daném typu reaktoru, za vzniku vodíku a oxidu uhelnatého. Tyto plyny vybuchly a odnesly střechu provozní haly a značnou část štěpného materiálu. Ty se vydaly do okolí. Grafit začal hořet. Reaktor byl postupně uhašen a zasypán. Po několika dnech zatajování problému bylo z okolí elektrárny a blízkého městečka Pripjať evakuováno zhruba 135 tisíc lidí.
Reaktor byl nakonec obklopen betonovou hrobkou. Odhady počtu lidí, kteří se podíleli na "úklidu" a zemřeli, se různí, ale střízlivé zprávy mluví asi o 6 tisících.

Není lehké odhadnout, kolik lidí z blízkého okolí Černobylu má a bude mít problémy například s rakovinou štítné žlázy, ve které se hromadil radioaktivní jód. V okolí černobylské elektrárny dnes lze pozorovat mutace rostlin a živočichů.

Hodnocení referátu Havárie atomové elektrárny v Černobylu

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. červenec 2007
  4 078×
  187 slov

Komentáře k referátu Havárie atomové elektrárny v Černobylu