Jaderné elektrárny

Od havárie Černobylu většina zemí přestala stavět nové jaderné elektrárny a některé země začaly elektrárny i uzavírat. Teprve v posledních třech letech se Jaderná energetika začíná obnovovat.

Nejrychleji se rozvíjí v Indii a Číně. Čína chce do roku 2010 desetkrát zvýšit počet svých jaderných elektráren, takže jejich podíl na výrobě elektřiny by měl stoupnout z 1% na 4%.
V Evropě je vývoj pomalejší. Nejvíce jaderným elektrárnám důvěřuje Francie, která v nich vyrábí 76% elektřiny a staví také nové elektrárny. Nic na tom nezměnila ani nehoda nové elektrárny, kdy vyteklo 200litrů ozářené vody z primárního okruhu.

Hned za Francií jsou Belgie a Švédsko, které vyrábí v jaderných elektrárnách asi polovinu elektrické energie. Švédsko je zajímavé tím, že druhou polovinu získává z vodních elektráren, takže zde emise oxidu uhličitého jsou pouze 22g na kWh. To je rozdíl oproti Dánsku, kde jsou emise 733g na kWh.
Přibližně polovinu elektrické energie z jaderných elektráren by měla mít i Česká republika, pokud se podaří spustit Temelín na 100%

V Německu vyrábí jaderné elektrárny přibližně 30% elektřiny. Německo se sice zajímá o výzkum nových technologií pro jaderné elektrárny, ale v poslední době se začíná zaměřovat spíše na obnovitelné zdroje a nové elektrárny nestaví. Dnes má Německo 5000 větrných elektráren o celkovém výkonu 2500MW což je srovnatelné s výkonem Temelína.

V Anglii jaderné elektrárny vyrábí 29% elektřiny. Anglie je známá tím že se intenzivně zabývá vývojem nových technologií pro jaderné elektrárny i když se zde díky chybné privatizaci, ještě dlouho nebudou stavět nové jaderné elektrárny

Ze států Evropské unie má nejméně jaderných elektráren Nizozemí, kde se podílí na výrobě elektřiny pouze 6-ti procenty. Samozřejmě pokud nepočítám nejaderné země. Celkově se v Evropské unii vyrábí 35% elektřiny v jaderných elektrárnách
V Ukrajině Evropská unie pomohla postavit 2 jaderné reaktory, výměnou za to, že Ukrajina definitivně odstaví Černobyl.

Spojené státy měly v březnu minulého roku 103 jaderných elektráren, které produkují asi 20% elektřiny. Neplánují sice výstavbu nových jaderných elektráren, ale většině stávajících by se mělo prodlužovat povolení k provozu. Také se intenzivně zabývají vývojem nových technologií, stejně jako Velká Británie, Francie a Rusko. Asi největším pokrokem v této oblasti byl objev Urychlovačem řízeného reaktoru. Tento reaktor je totiž schopný spalovat i vyhořelé palivo ze současných reaktorů a ještě z něj získávat energii. Je také schopný spalovat nebezpečné plutonium. Bohužel je toto zařízení technicky i finančně náročné, takže se zatím jeho provoz nevyplatí. Paradoxem je že odpadem tohoto reaktoru je také zlato a platina.

A ještě několik zajímavostí:
Co se týče absolutní produkce elektřiny na jednoho obyvatele, vyrábí nejvíce elektřiny Kanada, a to 18000 kWh na hlavu. Hned za ní je Švédsko s 17000 kWh. V České republice se na jednoho obyvatele vyrobí 6000 kWh

Největší celkový výkon jaderných elektráren mají Spojené státy, a to 95000MW. Druhá je Francie s 65000 MW a třetí j Japonsko s 44000MW. Česká republika má i s Temelínem asi 4000 MW.
Celkový výkon všech jaderných elektráren na světě byl v roce 1999 přibližně 360 000 MW a jaderné elektrárny tvořily 17% všech světových elektráren

Zdroje: Oficiální internetové stránky firmy ČEZ
Časopis Zpravodaj
Různé zdroje: cde.ecn.cz/Zprávy/Ruz99cz , www.energyweb.cz/zpravodajství ,
www.tencl.cz/temelin/ot_zahr.html

Přehled jaderných elektráren ve světě (1999)

Země Počet obyvatel (miliony) Jaderné elektrárny počet bloků Celkový výkon JE MW Elektřina z jádra v % celku Elektřina celkem TWh/rok Produkce na hlavu (kWh)
Argentina 36.7 2 935 9.04 72.90 1984
Arménie 3.4 1 376 36.36 5.72 1678
Belgie 10.2 7 5712 57.74 80.71 7926
Brazílie 171.9 1 626 1.09 291.63 1697
Bulharsko 8.2 6 3538 47.12 30.84 3763
Česká republika 10.3 4 1648 20.77 64.32 6257
Finsko 5.2 4 2656 33.05 66.78 12945
Francie 59.0 59 63103 75.00 500.00 8478
Čína 1246.9 3 2167 1.15 1226.09 983
Indie * 1000.8 11 1897 2.65 432.08 432
Indie od 29.9.2000 13 2446 ??
Japonsko 126.2 53 43691 36.00 852.50 6756
Jižní Afrika 43.4 2 1842 7.41 181.78 4186
Jižní Korea 46.9 16 12990 42.84 228.34 4870
Kanada 31.0 14 9998 12.70 554.33 17878
Litva 3.6 2 2370 73.11 13.49 3762
Maďarsko 10.2 4 1729 38.30 36.81 3614
Mexiko 100.3 2 1308 4.98 191.97 1914
Německo 82.1 20 22282 31.21 513.94 6261
Nizozemí 15.8 1 449 4.02 84.58 5350
Pákistán 138.1 1 125 1.20 57.50 416
Rumunsko 22.3 1 650 10.69 45.00 2015
Rusko 146.4 29 19843 14.41 769.67 5258
Slovensko 5.4 6 2408 47.02 27.90 5171
Slovinsko 2.0 1 632 36.23 12.39 6289
Španělsko 39.2 9 7470 30.99 182.22 4652
Švédsko 8.9 11 9432 46.80 149.79 16809
Švýcarsko 7.3 5 3079 36.03 65.28 8972
Tajvan 22.1 6 4884 26.35 132.26 5981
Ukrajina 49.8 16 13765 43.77 153.87 3089
USA 272.6 104 97145 19.54 3681.68 13504
Velká Británie 59.1 35 12968 28.87 315.86

Číselné údaje obsažené v tomto článku byly převzaty z materiálů Mezinárodní agentury pro jadernou energii (IAEA) a Ústřední zpravodajské služby Spojených států (CIA). Zdroj : Neviditelný pes 8.9. ELEKTRÁRNY:

Hodnocení referátu Jaderné elektrárny

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. prosinec 2007
  6 125×
  872 slov

Komentáře k referátu Jaderné elektrárny