Jaderné chemie

Jaderná energie

Z atomů,které jsou základními stavebními kameny všeho,co existuje ve vesmíru,se může uvolnit obrovské množství jaderné energie.Tato energie je zdrojem sálajícího slunečního tepla a světla,nesmírné produkce elektřiny je v jaderných elektrárnách i smrtonosných výbuchů jaderných zbraní.Jaderná elektrárna je založena na skutečnosti,že hmota a energie jsou různé formy téže věci a tyto formy se mohou měnit z jedné na druhou.V jaderné reakci se nepatrné množství hmoty mění na ohromné množství energie.K jaderným reakcím dochází v jádrech atomů.Probíhají dvěma způsoby:jedním je štěpení ,při němž se jádro těžkého atomu rozpadne na menší části,a druhým je syntéza,při němž se spojí dvě lehká jádra.Ve výbuchu jaderných zbraní se oba procesy dějí ve zlomcích sekundy.Opakem je jaderná elektrárna,kde se vyrábí elektrický proud na základě štěpených reakcí,jejichž rychlost je řízena.

Radioaktivní záření

Část odpadu z jaderných elektráren je radioaktivní-je zdrojem smrtonosného záření pozůstávajícího z nepatrných částeček nebo z neviditelných VLN,které mohou poškodit buňky živých organismů.některý radioaktivní odpad je schopen vydržet tisíce let,proto se ukrývá pod zem v uzavřených kontejnerech.Mnoho lidí znepokojuje nebezpečí,které číhá v radioaktivním odpadu, a tak požadují zastavení provozu jaderných zařízení.
Jaderná elektrárna

Štěpené reakce probíhají pouze tehdy,když množství paliva dosáhne určité hranice,které říkáme KRITICÁ HMOTNOST. V jaderném reaktoru je uranové palivo uloženo v tyčích,umístěných těsně vedle sebe,aby se vytvořilo kritické množství paliva a reakce mohla začít.U nás v ČR jsou dvě jaderné elektrárny jedna Dukovanech a druhá u Týna nad Vltavou a to je naše známá jaderná elektrárna která stála několik miliard korun. Ano správně je to TEMELÍN.

Hodnocení referátu Jaderné chemie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. leden 2008
  3 192×
  273 slov

Komentáře k referátu Jaderné chemie