Měření hustoty pevné látky (laboratorní práce)

Úkol: Zjistěte hustoty pevné látky a zjištěnou hodnotu porovnejte s hodnotou uvedenou v tabulkách!
Teorie: Hustota se vypočte s= m
V
[s]= kg
m3
Pomůcky: homogenní váleček
odměrný válec
voda
rovnoramenné váhy
sada závaží
mikrometrické měřidlo

Postup: 1) Určíme hmotnost válečku pomocí rovnoramenných vah, určíme průměrnou a relativní odchylku!
2) Určíme objem V1 dosazením průměru d a výšky h do rovnice V1=p d2 h ;

průměr d a výšku h určíme pomocí mikrometrického měřidla. Měření provedeme 5 x a určíme odchylky!
3) Určíme objem V2 téhož válečku pomocí odměrného válce a určíme odchylky!
4) Vypočteme hustotu z obou měření a určíme odchylky!
5) Výsledky obou měrení porovnáme s tabulkovou hodnotou, zhodnotíme, které měření bylo přesnější a proč! Dále určíme z jakého materiálu bylo těleso vyrobeno!

Vypracování: 1) m= 8,5 g
dm= Dm dm= 0,1 %
m
Dm= dm × m = 0,0085 g
m= m ± D m = ( 8,5 ± 0,1)g
2)

Č h/mm Dh/mm d/mm Dd/mm
1 10,41 +0,01 18,01 +0,01
2 10,41 +0,01 18,01 +0,01
3 10,42 0 18,03 -0,01
4 10,45 -0,03 18,05 -0,03
5 10,43 -0,01 18,02 0
h=10,42 mm Dh=0,01 mm d=18,02 mm Dd=0,01 mm

dd= Dd = 0,01 = 0,00055 ×100 = 0,055 % d= d ± Dd = (18,02 ± 0,01)mm
d 18,02 h= h ± Dh = (10,42 ± 0,01)mm
dh= Dh = 0,01 = 0,00095 × 100 = 0,095 %
h 10,42
V1= pd2 h = 3,14 × 18,02 2 × 10,42 = 2656,12 mm3
4
dV1= 2dd + dh
dV1= (2 × 0,00055) + 0,00095
dV1= 0,00205 × 100 = 0,205 %

DV1= dV1 × V1
DV1= 0,00205 ×2656,12
DV1= 5,45 mm3

V1= V1 ± D V1
V1= (2656,12 ± 5,45)mm3

VH2O= 40 ml DV2= 1 dílek je odchylka 0,1
Vv + VH2O= 42 ml DV2= 2 × 0,1= 0,2 mm3
V2= Vv+VH2O - VH2O
V2= 42 - 40 dV2= DV2 = 0,2/ 2= 0,1
V2= 2 ml V2
V2= V2 ± D V2 = ( 2,0 ± 0,2)mm3

Hodnocení referátu Měření hustoty pevné látky (laboratorní práce)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Andrea Vokálová
  4. září 2007
  9 001×
  320 slov

Komentáře k referátu Měření hustoty pevné látky (laboratorní práce)