Léčiva

Léčivy se rozumějí léčivé látky nebo jejich směsi anebo léčivé přípravky, které jsou určeny k podání lidem nebo zvířatům, nejde-li o doplňkové látky. Jsou to látky, které slouží k léčbě, zmírnění, prevenci, případně diagnóze choroby. Za léčiva se nepovažují potraviny a krmiva, kosmetické přípravky, přípravky na ochranu rostlin, laboratorní diagnostika, dezinfekční a dezinsekční přípravky (pokud nejsou určeny k ošetření lidského nebo zvířecího organismu, ale např. k čištění předmětů a pod.).

Léčiva dělíme na:

a) léčivé látky minerálního, rostlinného a živočišného původu (anorganické i organické), které mohou být buď chemicky jednotné, nebo nejednotné (např. drogy, tuky, oleje, silice apod.),

b) léčivé přípravky, jež vznikají úpravou léčivých látek do určité lékové formy příslušným technologickým postupem; mezi léčivé přípravky se řadí přípravky imunologické (např. séra, vakcíny...), diagnostické, dentální, dezinfekční a další,

c) léky, tj. léčivé látky a léčivé přípravky upravené k použití a vydávané nemocnému.

V současném lékařství se používá mnoho léčiv vyráběných farmaceutickým průmyslem. Tento průmysl přichází na trh neustále s novými výrobky, které se nejčastěji třídí do skupin podle účinku:

* Chemoterapeutika jsou látky, které jsou účinné proti virům, bakteriím, plísním a prvokům způsobujícím nemoci člověka. Tyto látky usmrcují nebo alespoň zastavují jejich množení. V těle člověka však nemají podstatné škodlivé účinky. Nejznámější z nich jsou sulfonamidy a antibiotika.

Sulfonamidy: používají se zejména proti bakteriálním onemocněním (např. léky Sulfathiazol, Biseptol).

Antibiotika: jsou přírodní látky získávané činností mikroorganismů. Nejznámější je penicilin, jehož historie začala Flemingovým objevem v roce 1928. Protože se někteří původci chorob časem stávají proti antibiotikům odolnými, je třeba tyto látky chemicky upravovat. Příkladem upraveného antibiotika je Ampicilin.

Antibiotika usmrcují bakterie přímo nebo zastavují jejich růst a množení; zvládnutí infekce pak závisí na imunitním systému organismu. Podle spektra mikroorganismů, které antibiotika ovlivňují, se rozeznávají antibiotika s úzkým spektrem nebo antibiotika se širokým spektrem. Při léčbě infekčního onemocnění je pro výběr antibiotik rozhodující citlivost vůči mikroorganismu, celkový fyzický stav pacienta a poměr léčebných a nežádoucích účinků antibiotik. Běžně používaná antibiotika jsou látky relativně bezpečné. Ale při nedodržení pravidel jejich užívání může dojít k ztrátě citlivosti na antibiotika (rezistenci). Termín „antibiotika“ původně označoval jen formy antibiotik odvozených ze živých organismů, ale nyní je používán i na syntetická antimikrobiotika, např. Právě sulfonamidy. Antibiotika jsou malé molekuly s molekulární hmotností menší než 2000 a nepatří mezi enzymy.

* Anestetika jsou znecitlivující látky, které tlumí činnost nervového systému. Používají se k řízené ztrátě vědomí (narkóze) při operačních zákrocích a při drobných chirurgických zákrocích, například v zubním a kožním lékařství. K anestetikům s místnícm účinkem patří například ethylchlorid, prokain nebo dnes často používaná mast Mesokain

* Analgetika jsou léčiva, která zmírňují bolest, nezpůsobují však ztrátu vědomí (např. Superpyrin, Eunalgit, Ketazon). Nejznámější z nich je kyselina acetylsalicylová, účinná složka Acylpyrinu, který kromě toho snižuje horečku a působí proti zánětům. Složkou některých léčiv proti bolesti je i kodein, který je však návykovou látkou. K tišení silných bolestí se používají také některé alkaloidy například morfin. Jejich nevýhodou však je návykovost. Do této skupiny lze zařadit i látky, které jsou známé jako drogy.

* Sedativa a hypnotika jsou látky, které mají buď uklidňující účinek (sedativa), nebo vyvolávají spánek(hypnotika). Mezi sedativa patří řada chemicky připravených látek, které působí spíše nespecificky útlum v centrálním nervovém systému. Patří sem různé látky obsahující brom (nebo i bromidy). Jako sedativ se používá celá řada léčivých rostlin (kozlík, chmel, meduňka, mučenka a další). Velmi často se jednotlivé účinné látky nebo i léčivé rostliny vzájemně kombinují.

Podávání sedativ, s výjimkou sedativ připravených z léčivých rostlin, by nemělo trvat delší dobu. Vždy je nutné pátrat po příčinách poruch spánku, či strachu, úzkosti a napětí a snažit se tyto příčiny eliminovat.

Virostatika - látky způsobující zpomalení nebo zastavení rozmnožování virů. Mohou omezovat například syntézu virových nukleových kyselin a bílkovin, blokovat činnost virových enzymů ap., zpravidla ovlivňují i podobné funkce hostitelské buňky. Virostatika jsou přirozeným produktem některých hub nebo savčích buněk, popřípadě jsou připravována uměle chemickou syntézou. V léčbě a profylaxi virových onemocnění se používá relativně malé množství virostatik pro jejich účinky poškozující nejen virové rozmnožování, ale i životní funkce hostitelské buňky.

Alkaloidy

Jako alkaloidy označujeme skupinu dusíkatých zásaditých organických sloučenin, tvořících se v rostlinách při přeměnách aminokyselin. Jejich zásaditý charakter způsobuje, že se v rostlinách vyskytují většinou ve formě solí karboxylových kyselin, obsažených v buňkách (např. šťavelové, octové nebo mléčné). Méně často jsou nalézány i živočišné alkaloidy (žabí a mločí jedy) a alkaloidy z hub. Je známo již přes 6000 alkaloidů. Mají výrazné účinky na živočišné i lidské organismy, používají se například jako látky antipyretické (proti horečce), jako analgetika (proti bolesti) nebo jako anestetika (znecitlivění). Některé alkaloidy jsou velmi toxické a jak jistě víte, jsou lidmi často bezuzdně zneužívány jako drogy.

Droga je jednak označení pro surovinu rostlinného nebo živočišného původu, která má léčivé účinky nebo se z ní léčivé látky připravují a jednak označení pro omamnou látku - narkotikum. Většina omamných látek při používání vede k návykovosti - narkomanii. U osob zneužívajících takto chemických látek nastává nebezpečí trvalého poškození zdravý, popř. smrtelné otravy.

Mezi nejrozšířenější drogy patří nikotin obsažený v tabáku a kofein obsažený v kávě a v čaji. K drogám s omamnými účinky patří opium, které se získává z nedozrálých makovic máku. Z různých látek obsažených v opiu byl jako první získán morfin. Chemicky podobný morfinu je heroin. Z námelu je získávána látka označovaná jako LSD, která vyvolává po požití halucinace.

Každé léčivo má požadovaný účinek jen tehdy, používá-li se v dávkách předepsaných lékařem. Nedodržování pokynů lékaře může mít pro organismus zhoubné následky. Látka, která v malých dávkách léčí, se ve větších dávkách může stát jedem.

Hodnocení referátu Léčiva

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. prosinec 2007
  20 766×
  908 slov

Komentáře k referátu Léčiva

BANANA
Díky, zachránili jste mi krk :D