Léčiva

Léčiva jsou látky, které slouží k léčbě, zmírnění, prevenci, případně diagnóze choroby.
Léčiva dělíme na:
a) léčivé látky minerálního, rostlinného i živočišného původu (anorganické i organické), které mohou být buď chemicky jednotné, nebo nejednotné (např. drogy, tuky, oleje, silice apod.),
b) léčivé přípravky, jež vznikají úpravou léčivých látek do určité lékové formy příslušným technologickým postupem; mezi léčivé přípravky se řadí přípravky imunologické (např. séra, vakcíny...), diagnostické, dentální, dezinfekční a další,
c) léky, tj. léčivé látky a léčivé přípravky upravené k použití a vydávané nemocnému.

Pro léčebné účely se používají jednak látky získávané z přírodních materiálů, jednak látky vyráběné průmyslově. Příkladem průmyslově (synteticky) vyráběné látky pro léčebné účely je kyselina acetylsacylicová, která je základní složkou léků Acylpyrinu či Aspirinu. Při použití léčiv si musíme být vědomi, že některé chemické látky mohou v určitých množstvích léčit, avšak ve větším množství mohou zdraví poškozovat.

V současném lékařství se používá mnoho léčiv vyráběných farmaceutickým průmyslem. Tento průmysl přichází na trh neustále s novými výrobky, které se nejčastěji třídí do skupin podle účinku. Například:

* Chemoterapeutika jsou látky, které jsou účinné proti virům, bakteriím, plísním a prvokům způsobujícím nemoci člověka. Tyto látky usmrcují nabo alespoň zastavují jejich množení. V těle člověka však nemají podstatné škodlivé účinky. Nejznámější z nich jsou sulfonamidy a antibiotika.
Sulfonamidy: používají se zejména proti bakteriálním onemocněním (např. léky Sulfathiazol, Biseptol).
Antibiotika: syntetické nebo polosyntetické látky působící proti mikroorganismům. Antibiotika usmrcují bakterie přímo nebo zastavují jejich růst a množení; zvládnutí infekce pak závisí na imunitním systému organismu. Podle spektra mikroorganismů, které antibiotika ovlivňují, se rozeznávají antibiotika s úzkým spektrem nebo antibiotika se širokým spektrem. Při léčbě infekčního onemocnění je pro výběr antibiotik rozhodující citlivost vůči mikroorganismu, celkový fyzický stav pacienta a poměr léčebných a nežádoucích účinků antibiotik. Běžně používaná antibiotika jsou látky relativně bezpečné. Při nedodržení pravidel jejich užívání může dojít k ztrátě citlivosti na antibiotika (rezistenci).

* Anestetika jsou znecitlivující látky, které tlumí činnost nervového systému. Používají se k řízené ztrátě vědomí (narkóze) při operačních zákrocích a k místnímu znecitlivění při drobných chirurgických zákrocích nebo zraněních (např. prokain nebo dnes často používaná mast Mesocain).

* Analgetika jsou látky, které tlumí bolest, aniž by způsobily ztrátu vědomí (např. Superpyrin, Eunalgit, Ketazon). Nejznámější z nich je lék Acylpyrin, který kromě toho snižuje horečku a působí proti zánětům. Složkou některých léčiv proti bolesti je kodein, který je však návykovou látkou.

* Sedativa a hypnotika jsou látky, které mají buď uklidňující účinek (sedativa), nebo vyvolávají spánek(hypnotika).

Hodnocení referátu Léčiva

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. listopad 2007
  8 137×
  398 slov

Komentáře k referátu Léčiva