Motor

Pístový motor

Motor u něhož tlakové medium (pára, vzduch,plynné zplodiny hoření)tlačí na otáčivý pohyb ,výjimečně u nekonve- čních motorů i na kmitavý pohyb přímočarý.
Podle druhu média se motory pístové dělí na plynové ,benzínové a naftové,podle pracovního cyklu na dvoudobé a čtyřdobé ,podle způsobu plnění válce na motory pístové s nasávacím či přeplňované (kompre-
sorem) ,podle zapálení palivové směsi na zážehové a vznětové.
Podle počtu válců a jejich uspořádání se motory pístové dělí na jednoválcové a víceválcové(řadové,s protilehlými válci,vidlicové, hvězdicové),podle účelu na motory pístové automobilové ,motocyklové,traktorové,lokomotivní ,lodní a letecké.Do nekonvečních motorů pístových se řadí motory s volnými písty a s rotačními písty ,např.:MOTOR WANKELŮV.

Motor-hnací stroj umožňující transformaci určitého druhu přiváděné energie na mechanickou energii.
Spojením motoru s hnaným strojem se mechanická energie využívá ke konání užitečné práce ve všech oblastech lidské činnosti.Každý motor je za provozu schopen činnosti pouze v určitém ohraničeném rozsahu parametru,jejichž vzájemnou vazbu určuje provozní charakteristika motoru se obvykle shodují s parametry jmenovitými,při kterých má motor nejvyšší účinnost.Podle základních konstrukčních znaků
se motory dělí na pístové (spalovací motory vznětové a zážehové motory,parní motory a podobně), rotační(parní a vodní turbína,většina elektromotorů)a reaktivní (proudové motory,raketové motory).
Podle druhu přiváděné energie se motory dělí na tepelné (parní a plynová turbina,spalovací motory),
Hydraulické (vodní turbíny,hydromotory),elektrické (elektromotory),pneumatické.

Motor Wanklerův-Spalovací motor s rotujícím pístem,který byl v roce 1960 objeven F.Wankelem.
V pracovním prostoru ,přibližně oválného tvaru,se pohybuje píst ve tvaru trojúhelníka.Píst se otáčí a přitom postupně vytváří prostor pro sání,kompresi,spalování,expanzi a výfuk;během jedné otáčky
pístu tak proběhne celý pracovní cyklus čtyřdobého motoru.

Motor spalovací-motor v němž se tepelná energie potřebná k přeměně na mechanickou práci získává
Spalováním přímo v motoru.Rozlišují se motory spalovací pístové,proudové a lopatkové

Hodnocení referátu Motor

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. srpen 2008
  7 592×
  308 slov

Komentáře k referátu Motor

lukas
jo docela dobry hlavne ze mam neco do skoly