Obraz a obrazovka (televize)

1. Podstata televizního přenosu spočívá v přeměně světelné energie na energii elektrickou, která je ve formě elektromagnetických vln přenášena z vysilače k televiznímu přijímači a zde přeměněna zpět na energii světelnou. Přenos zvuku je podobný jako u rozhlasu.
Princip televizního obrazu využívá nedokonalosti lidského oka, které nerozezná dílčí vjemy, probíhají li dostatečně rychle. Pro lidské oko se udává hodnota přes 24 stran za sekundu, při této rychlosti vnímáme obrázky jako plynulý pohyb. Televizní přenos neprobíhá v celku, ale každý obraz je rozložen na jednotlivé řádky a ty pak do sloupců, čímž vznikají jednotlivé body. Když se podíváte na obrazovku hodně zblízka, měli by jste rozpoznat jednotlivé body.
Vzniká nám tedy určitý počet bodů o různém jasu. Poté je každému budu „přidělen“ tak velký elektrický náboj, jak velký je jeho jas. VE SKUTEČNOSTI TO PROBÍHÁ ASI TAKTO: Do objektivu kamery přichází světelné paprsky. Za objektivem naráží do malé obrazovky, a uvolňují z ní elektrony. Tím vzniká jakýsi elektrický vzor, odpovídající snímanému obrazu.tyto elektrické impulsy se po vhodném zpracování převádí po vhodném zpracování převádí po jednotlivých impulsech na televizní vysílač. Aby měl divák dojem plynulého obrazu , musí vysílač vyslat 25 obrázku za sekundu.
Televizní přijímač je zařízení, které pomocí antény zachytí elektromagnetické vlny, zpracuje je a nakonec zobrazí v podobě různě jasných bodů na obrazovce.
Tento proces se odehrává ve třech fázích:
1. Do vstupního dílu přichází signál z antény přijímače. Nadstavíme vlnové pásmo (vlnovou délku) odpovídající kmitočtu televizního vysílače..
2. V druhé fázi probíhá opačný děj, než u snímání obrazu. V elektrických obvodech se přijatý signál zesílí a oddělí se od nosné vlny. Rozdělí se na část zvukovou a část obrazovou.
3. Impulsy obrazového signálu se převedou na tzv. elektronové dělo, které vystřeluje elektrony na zadní stranu obrazovky s vrstvou světélkující látky. Elektrický náboj dopadajících elektronu je úměrný jasu jednotlivých bodu.
Barevný televizor je potom trochu složitější. Taková obrazovka je vlastně složená z tří dílčích obrazovek, kde tří elektronová děla vystřelují barevné signál. Jedná se o tři základní barvy: Červenou, zelenou a modrou, jejichž mícháním jsme schopni dosáhnout libovolné barvy.

Hodnocení referátu Obraz a obrazovka (televize)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. červenec 2008
  5 363×
  340 slov

Komentáře k referátu Obraz a obrazovka (televize)